Vytvoření informačního systému pro vyhodnocení lavinového nebezpečí v horských oblastech České republiky

Vytvoření informačního systému pro vyhodnocení lavinového nebezpečí v horských oblastech České republiky

Cíl projektu vychází z potřeb Horské služby ČR a řeší možnosti využití matematických modelů při vyhlašování stupňů lavinového nebezpečí a predikci pádů lavin v České republice. Realizací výsledků navrhovaného projektu se zásadně změní postupy pro identifikaci lavinového nebezpečí v horských oblastech a tím se zvýší bezpečnost pohybu občanů v horských oblastech a zároveň se zvýší bezpečnost pracovníků Horské služby a složek Integrovaného záchranného sytému při zásahových akcích.

Číslo grantu

VG20132015115 (VG - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015)

Grantová agentura

Ministerstvo vnitra (MV)

Řešen v letech

2013-2015

Hlavní řešitel

ČZU, Fakulta životní prostředí

Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.,

Spoluřešitel

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.

Ing. Jan Balek

RNDr. Jan Klimeš, PhD.

RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.

Intergraph CS s.r.o.

Ing. Jaroslav Pešťák

Stav
Ukončené projekty