Využití kaustobiolitů pro přípravu uhlíkových materiálů a zpracování odpadů

Využití kaustobiolitů pro přípravu uhlíkových materiálů a zpracování odpadů

Jsou studovány procesy ekologického využití uhlí pro zpracování organických odpadů a procesy úpravy odpadních nebo nevyužitých surovin. Rovněž jsou sledovány vazby stopových prvků ve struktuře uhlí a jejich chování během tepelného zpracování. Jsou objasňovány průměrné fyzikální a chemické struktury uhlí a jeho reakce s odpadními látkami za účelem přípravy materiálů s vysokou užitnou hodnotou.

Číslo grantu

IBS3046004-Program podpory cíleného výzkumu a vývoje (2000-2005)

Grantová agentura

Akademie věd České republiky (AV ČR)

Řešen v letech

2000-2004

Hlavní řešitel

doc. RNDr. Pavel Straka, CSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel

Člen řešitelského týmu:

Ing. Oga Bičáková Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Stav
Ukončené projekty