Využití popela ze spalování biomasy jako snadno aplikovatelného šetrného hnojiva, komplexní řešení přínosů a rizik.

Využití popela ze spalování biomasy jako snadno aplikovatelného šetrného hnojiva, komplexní řešení přínosů a rizik.

Projekt je zaměřen na komplexní řešení přínosů a rizik spojených s využitím popelů ze spalování biomasy k přípravě snadno aplikovatelných a šetrných hnojiv a na stanovení faktorů ovlivňujících kvalitu těchto popelů.

Číslo grantu

QI102A207 - Program - Výzkum v agrárním sektoru (VAK) (2009-2014)

Grantová agentura

Ministerstvo zemědělství ČR(MZe)- Národní agentura pro zemědělský výzkum

Řešen v letech

2010-2014

Hlavní řešitel

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.,

Česká zemědělská univerzita, Praha

Spoluřešitel

Ing. Ivana Perná, PhD.,

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Člen řešitelského týmu:

Ing. Olga Bičáková Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Stav
Ukončené projekty
Spolupráce

REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o.
Řešitel Ing. Jiří Mráček, Ph.D.

CZ Biom - České sdružení pro biomasu, o.s.
Ing. Vladimír Stupavský

JUDr.Ing. Zdeněk Ertl, Česká rozvojová agentura, o.p.s.