Vývoj geohazardů na Machu Picchu, Peru

Vývoj geohazardů na Machu Picchu, Peru

Cílem projektu je pokračující geomorfologický, inženýrskogeologický a hydrogeologický výzkum okolí archeologický locality Machu Picchu zahrnující monitorování svahových pohybů prostřednictvím dilatometrických a extenzometrických měření. Výzkum je porváděn ve spolupráci s peruánskými institucemi INC a INRENA. Výsledky budou použity pro hodnocní přírodních rizik a navržení preventivních opatření experty v rámci organizace UNESCO a ICL (International Consortium on Landslides).

Grantová agentura

UNESCO

Řešen v letech

2005-2007

Hlavní řešitel

doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. - Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Spoluřešitel

Jan Klimeš, ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha

Jiří Zvelebil, Česká geologická služba

Stav
Ukončené projekty