Vývoj informačního systému včasné výstrahy před aktivací svahových pohybů

Vývoj informačního systému včasné výstrahy před aktivací svahových pohybů

Vytvoření systému pro automatizované zpracování klimatických dat využívající Open Source GIS (SAGA, GDAL) a skriptovací jazyk PERL.

Číslo grantu

Výzkumný program Strategie AV21: Přírodní hrozby

Grantová agentura

-

Řešen v letech

2016-2020

Hlavní řešitel

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Oddělení inženýrské geologie

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D.

Ing. Jan Balek, Ph.D.

Stav
Ukončené projekty