Vývoj zařízení pro potahování tenkých drátů biodegrabilními polymery z roztoku

Vývoj zařízení pro potahování tenkých drátů biodegrabilními polymery z roztoku

Číslo grantu

TA 3416, program GAMA 2

Grantová agentura

Technologická agentura ČR

Řešen v letech

2020-2022

Hlavní řešitel

doc. Ing. Karel Balík, CSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty