Výzkum a vývoj kompozitů s termoplastovou matricí a jejich aplikace pro primární letecké konstrukce.

Výzkum a vývoj kompozitů s termoplastovou matricí a jejich aplikace pro primární letecké konstrukce.

Cíl projektu je výzkum a vývoj technologie výroby primárních leteckých kostrukcí z kompozitu s termoplastovou matricí. Řešená problematika zahrnuje procesy vlastní výroby kompozitů, jejich obrábění a spojování. Komplexní cíl projektu obsahuje také kvaliikaci výrobních a zkušebních procesů včetně tvorby potřebných kontrolních postupů a metodik.

Číslo grantu

FI-IM3/127 Program - IMPULSE (2004-2010)

Grantová agentura

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (MPO ČR)

Řešen v letech

2006-2009

Hlavní řešitel

Ing. Josef Křena, LETOV LETECKÁ VÝROBA s.r.o

Spoluřešitel

Ing. Karel Balík, ÚSMH AV ČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů

Stav
Ukončené projekty
Spolupráce

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Dr. Ing. Roman Růžek