Výzkum a vývoj nových brousicích nástrojů fixovaných hybridním pojivem na bázi anorganických polymerů

Výzkum a vývoj nových brousicích nástrojů fixovaných hybridním pojivem na bázi anorganických polymerů

Výzkum a vývoj nových brusiv fixovaných anorganickými polymery. Náplní projektu je výzkum a vývoj nových brousicích materiálů s brusivy fixovanými hybridním pojivem na bázi anorganických polymerů. Budou nalezeny varianty geopolymerního pojiva pro brusné materiály a nástroje k povrchové úpravě předmětů a materiálů.

Číslo grantu

FR-TI2/390 Program - TIP (2009-2017)

Grantová agentura

Ministersvo průmyslu a obchodu ČR

Řešen v letech

2010-2012

Hlavní řešitel

Ing. arch. Radek Janků, Konstrukční oceli a.s.

Spoluřešitel

Ing. Tomáš Hanzlíček, oddělení struktury a vlastností materiálů, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Ing. Ivana Perná, PhD., oddělení struktury a vlastností materiálů, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty