Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů.

Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů.

V projektu jsou vyvíjeny nové materiály na bázi cementů, geopolymerů a syntetických polymerů a postupy pro imobilizaci radioaktivních a nebezpečných odpadů z jaderných elektráren. Vybrané materiály a technologie budou vyzkoušeny na reálných odpadech a na základě získaných výsledků budou vypracovány podmínky pro solidifikaci a fixaci těchto odpadů.

Číslo grantu

FI-IM/128

Grantová agentura

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Řešen v letech

2004-2006

Hlavní řešitel

Ing. Antonín Vokál, CSc.

Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

Spoluřešitel

Ing. Tomáš Hanzlíček

ÚSMH AV ČR, v.v.i

Člen řešitelského týmu:

Ing. Ivana Perná, PhD., ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty