Zařízení pro zpracování organických odpadů na vodíkový plyn sloužící k vytvoření dvouproduktové technologie

Zařízení pro zpracování organických odpadů na vodíkový plyn sloužící k vytvoření dvouproduktové technologie


Vzhledem k významu vodíkem bohatého plynu pro energetické potřeby je aktuální vytvořit zařízení pro zpracování organických odpadních směsí na vodíkem bohatý plyn a současně uhlíkatý průmyslový sorbent k čištění vod a vzdušnin. Zařízení by sloužilo k vypracování dvouproduktové technologie poskytující vodíkový plyn a sorbent, který bude nabídnut podnikatelskému sektoru.

Číslo grantu

Výzkumný program:Strategie AV21 - Účinná přeměna a skladování energie

Grantová agentura

-

Řešen v letech

2016-2016

Hlavní řešitel

Ing. Olga Bičáková, PhD.

Laboratoř environmentálních technologií

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel

Ing. Zdeněk Kruliš, CSc.

Oddělení zpracování polymerních materiálů

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Stav
Ukončené projekty