Zastoupení ČR ve vedení INQUA na úrovni komise TERPRO

Zastoupení ČR ve vedení INQUA na úrovni komise TERPRO

Cílem projektu je získat podporu pro práci ve výkonném i odborném vedení mezinárodní organizace International Union for Quaternary Research (INQUA - Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru), které má pět komisí, které zahrnují vždy několik IFG (International Focus Group).
Předpokládaný projekt umožní zástupcům ČR aktivní účast ve vedení mezinárodní, neziskové organizace International Union for Quaternary Research (INQUA). Ta zdržuje přední světové výzkumné týmy zabývající se vývojem krajiny v období kvartéru od paleoklimatických změn, přes terestriální a mořské procesy pro interkaci člověka s biosférou.
Čeští zástupci v INQUA na úrovni komise TERPRO budou moci ovlivňovali směr i konkrétní náplň vědeckého zmaření tzv. IFG (International Focus Group), získat přístup k nejnovějsím vědeckým výsledkům výzkumných skupin do komise začleněných, koordinovat jejich činnost, podporovat týmy v rozvíjení mezioborové spolupráce, jakož i rozvíjet spolupráci s ostatními mezinárodními organizacemi s přesahem výzkumných témat.

Číslo grantu

LTV20022

Grantová agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Řešen v letech

2020-2022

Hlavní řešitel

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Spoluřešitel

Mgr. Jakub Stemberk

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Stav
Ukončené projekty