Závislost seismicky určeného příčného modulu zemin na měřítkovém

Závislost seismicky určeného příčného modulu zemin na měřítkovém

Číslo grantu

236/2006/B-GEO/PřF

Grantová agentura

Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze

Řešen v letech

2006-2008

Hlavní řešitel

Mgr. Renata Gaždová, oddělení seismologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty