Zpracování biomasy a odpadních plastů na energetický plyn a topné oleje – úpravy zařízení pro řešení technologických problémů

Zpracování biomasy a odpadních plastů na energetický plyn a topné oleje – úpravy zařízení pro řešení technologických problémů

Vybrané typy biomasy, odpadních plastů a jejich směsí budou termicky zpracovány procesem pyrolýzy na topné oleje, energetický plyn a pevný zbytek a procesem zplyňování na generátorový plyn. Topné oleje budou mít nulový nebo zanedbatelný obsah síry a vysokou výhřevnost, energetický plyn bude obsahovat vysoký podíl vodíku a jeho složení bude zajišťovat požadavky na čisté spalování. Pevný zbytek po pyrolýze biomasy je vhodný meziprodukt pro výrobu aktivního koksu a aktivního uhlí. Tepelné zpracování proběhne v pyrolýzní jednotce s pevným ložem a v rotační peci se sesuvným ložem. Pro proces zplyňování bude využit i fluidní zplyňovací generátor s gejzírovou vrstvou.

Číslo grantu

Výzkumný program:Strategie AV21 - Účinná přeměna a skladování energie

Grantová agentura

-

Řešen v letech

2016-2016

Hlavní řešitel

Ing. Olga Bičáková, PhD.

Laboratoř environmentálních technologií

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Spoluřešitel

Ing. Michael Pohořelý, Ph.D

Laboratoř procesů ochrany prostředí – Skupina termických procesů

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty