Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání aplikované geologie a tvorba výzkumného centra na univerzitě v Arba Minch (jižní Etiopie)

Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání aplikované geologie a tvorba výzkumného centra na univerzitě v Arba Minch (jižní Etiopie)

Projekt se zaměřuje na zvyšování povědomí o ekologických a evolučních procesech v ekosystémech s aplikací na ochranu etiopské biodiverzity a zároveň na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji. Prostřednictvím vzdělávání vysokoškolských studentů v oblasti evoluční a ekologické biologie dojde k přenosu vědomostí a k praktické aplikaci těchto znalostí v oblastech ochrany životního prostředí a zdraví. Výuka bude posílena formou blokových kurzů pro magisterské a doktorské studenty přednášejícími z Akademie věd České republiky a z českých vysokých škol.

Číslo grantu

25/2015/03, horizontální programy

Grantová agentura

Česká rozvojová agentura (ČRA)

Řešen v letech

2015-2017

Hlavní řešitel

Mgr. Jan Valenta, Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty