Obrazová publikace: „Rekonstrukce původní keramické dlažby. Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou

Obrazová publikace: „Rekonstrukce původní keramické dlažby. Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou

Obrazová publikace: „Rekonstrukce původní keramické dlažby. Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou

Obrazová publikace: „Rekonstrukce původní keramické dlažby. Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou“

Tato obrazová publikace vznikla na Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. (ÚSMH) se záměrem představit široké veřejnosti participaci našeho ústavu při rekonstrukci této památky, která je zapsána i na seznam UNESCO.

Publikace shrnuje, jak laboratoř geopolymerů, která je součástí oddělení Struktury a vlastností materiálů z ÚSMH participovala na rekonstrukci původní historické keramické dlažby.  Jednotlivé etapy popisují jak předběžné experimentální práce, lepení a zpevňování dlaždic v laboratoři, tak i práce, které následně proběhly přímo v kostele. Součástí jsou i základní informace o geopolymerních materiálech a jejich vlastnostech a obecné informace o historii kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou.

Tento výukový materiál bude využívan během popularizačních akcí (výstavy, akce v rámci Týdne vědy a techniky, veletrh vědy, komentované prohlídky laboratoří apod.). Elektronická verze bude na vyžádání k dispozici základním a středním školám (email: perna@irsm.cas.cz).

Obrazová publikace „Rekonstrukce původní keramické dlažby. Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou“ byla vytvořena díky podpoře Akademie věd České republiky v rámci programu Strategie AV21 č. 23 – Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život, podprogram Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek.

Kontakt

Ing. Ivana Perná, Ph.D.
Oddělení struktury a vlastností materiálů
Tel. 266 009 253, 268
E-mail: perna@irsm.cas.cz

Odkazy

Obrazová publikace: „Rekonstrukce původní keramické dlažby. Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou“

Obrazová publikace: „Rekonstrukce původní keramické dlažby. Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou“