Pro veřejnost

Dny otevřených dveří ÚSMH a Týden Akademie Věd ČR

V rámci vědeckého festivalu Týden Akademie věd (původně Týden vědy a techniky) zveme k návštěvě našeho pracoviště. Nabízíme možnost nahlédnout do míst, kde naši vědci získávají své výsledky a poznatky ve výzkumu. 

logo TVT

Téma: geologie, seismologie, geochemie, medicína, svět vědy
Pro koho: Vhodné pro mládež a širokou veřejnost 
Věková a zájmová skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, rodiny s dětmi, studenti SŠ, úroveň programu lze přizpůsobit zájemcům dle předchozího objednání. 

Termín: první nebo druhý listopadový týden

Co můžete vidět?: 
navštívíte laboratoře geochemie (ilustrace pórů a mechanismu adsorpce v makroměřítku, mikroskopické okénko, barevné pokusy, horniny a sorpční materiály, ukázka přeměny "od rostliny k uhlí"), laboratoř geopolymerů a laboratoř tepelných procesů (možnost zpracování/využití anorganických odpadů a organických odpadů), dále laboratoř kompozitních materiálů (ukázka přípravy polymerních nanovláken metodou elektrostatického zvlákňování), představíme práci se seismometrem a ukázku práce s dronem. 


Témata exkurzí:

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Příprava nanokompozitních materiálů pro náhrady kostní tkáně.
Jak připravit vlákna tisíckrát tenčí než lidský vlas? Příprava polymerních nanovláken metodou elektrostatického zvlákňování.
Co užitečného dokážeme získat z kostí? Účastníci exkurze budou seznámeni s přípravou materiálů pro tkáňové inženýrství a metodami jejich testování.

Oddělení geochemie 
Ilustrace pórů a mechanismu adsorpce v makroměřítku, mikroskopické okénko, barevné pokusy, horniny a sorpční materiály, ukázka přeměny "od rostliny k uhlí". 
Přiblížení světa nanopórů a záchytu znečišťujících látek v nich pomocí makety, vysvětlení děje adsorpce a názorná ukázka, pohlcení vlhkosti, pokusy s přečištěním "špinavé" vody, rozdíly mezi přírodními a uměle vytvořenými materiály včetně pokusů, náhled na póry a materiály pod mikroskopem, využití aktivního uhlí a dalších přírodních materiálů pro zdraví lidí a ochranu životního prostředí, ukázka některých hornin a rozdílů mezi nimi, výstava řady přeměny zbytků rostlin po kvalitní uhlí až antracit, aneb jak rostlina dopadne za 400 tisíc let. 

Oddělení struktury a vlastnosti materiálů
Mohou být odpady užitečné? Seznamte se s obnovitelnými zdroji energie a jejich efektivním zpracováním. Ukázka aparatur tepelného využití různých typů organických odpadů. Ukázka stanovení obsahu vody v různých vzorcích titrací, proč je viskozita důležitým parametrem u kvality olejů (anebo) stanovení obsahu plynných složek pomocí plynové chromatografie. 

Oddělení inženýrské geologie
Ukázka UAV – dronu. Pomocí dronů je možné velmi podrobně mapovat povrch území a získat přesné modely terénu. 

Oddělení seismotektoniky
Co víme o zemětřesení ve světě a v České republice? Demonstrace seismografů. 

Oddělení neotektoniky a termochronologie 
Ukázka metody laboratorního výzkumu hornin a minerálů pro účely datování hornin a geologických procesů. Separace minerálů z hornin od jejich drcení až po chemické dělení a výběr hledaných minerálů pod mikroskopem. 
Ukázka drcení hornin a jejich chemického dělení za účelem výběru zrn hledaných minerálů. 

Do jednotlivých pracovišť našeho ústavu můžete nahlédnout i formou online exkurze shlédnutím propagačních videí jednotlivých oddělení.