Pro veřejnost

Knihovna

Základní informace

Otevírací hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

Sobota:
Neděle:
9:00 – 14:30
9:00 – 14:30
9:00 – 14:30
9:00 – 14:30
9:00 – 14:30

zavřeno
zavřeno

Fond knihovny představuje asi 28 000 svazků z oblasti věd o Zemi. Knihovna získává nové tituly časopisů a knih koupí, dary a výměnou s českými a zahraničními institucemi. Knihovnický systém ISIS postupně nahrazuje systém ALEPH. Knihovna nabízí k výměně ústavem vydávaný časopis Acta Geodynamica et Geomaterialia. Pracovnice knihovny zprostředkovávají meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Knihovna poskytuje i reprografické služby.

Naše knihovna je od 01.01.2017 součástí projektu CzechELib (Národní centrum pro elektronické informační zdroje). Tento projekt zajišťuje centrální nákup a správu klíčových elektronických informačních zdrojů pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR. Prostřednictvím knihovny lze využít i vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům.

Publikace vědeckých pracovníků našeho ústavu jsou zaznamenávány v systému ASEP. Tato databáze obsahuje bibliografické záznamy od roku 1993
 

Katalog pro vyhledávání knih

Vstup do katalogu knih vědecké knihovny AV ČR
Zde najdete plné texty zdigitalizovaných volných děl a děl nedostupných na trhu
(zvolte databázi, následně zvolte přihlášení přes eduID, vyberte ze seznamu náš ústav a přihlašte se loginem ve tvaru: jmeno.prijmeni a doménovým heslem)
 

Wifi síť pro návštěvníky

Ve studovně knihovny je dostupná wifi síť pro návštěvníky knihovny usmh-host, pro studenty a zaměstnance univerzit a ústavů AV ČR síť eduroam