Skály a teplo - Vliv kolísání teplot

Skály a teplo - Vliv kolísání teplot

vesmír

Článek v prosincovém čísle časopisu Vesmír věnuje pozornost výzkumu působení teploty na stabilitu skal. Teplota ovlivňuje skálu zejména dlouhodobě, a to zvětrávacími procesy. Změny teploty totiž vyvolávají i změny napětí v hornině. Na povrchu se tak hornina roztahuje mnohem více než v hloubce. To vede ke vzniku okem neviditelných mikrotrhlin, které zase pozitivní zpětnou vazbou usnadňují pronikání vody a zvyšují intenzitu zvětrávacích procesů.
Příspěvek o stabilitě svahů nad tehdy nově vybudovanou povltavskou silnicí u Štěchovic a Vraného poprvé uvedl v roce 1931 zakladatel české inženýrské geologie profesor Quido Záruba. Pozoroval na nich vliv teplot na uvolňování velkých bloků, které ohrožovaly novou silnici skalním řícením.

Kontakt
Odkazy