Dr. Matthew D. Rowberry Ph.D.

portret
Budova
C
Patro
2
Číslo místnosti
207
O mně

Matt Rowberry je od roku 2010 vědeckým pracovníkem na oddělení inženýrské geologie. Promoval s vyznamenáním na University of Liverpool v roce 2003. Jeho doktorský výzkum na University of Wales, Aberystwyth, byl zaměřen na rekonstrukci tektonického a geomorfologického vývoje Walesu od otevření severního Atlantiku v raném Kenozoiku. Jeho další postdoktorský výzkum na University of Witwatersrand v Johannesburgu pokračoval v tomto zaměření rekonstrukcí tektonického a geomorfologického vývoje jižní Afriky od druhohorního rozpadu Gondwany. Od svého příchodu na oddělení inženýrské geologie se velká část jeho výzkumu soustředila na studium procesu rozpuštění vápence, aby bylo možné lépe pochopit jeho roli při formování jeskynních systémů. V současné době se jeho výzkum zaměřuje na: (1) monitorování koncentrace radonu na aktivních vulkanických ostrovech a aplikaci modelů časových řad – zejména z ekonometrie – na předpovědi jeho anomálií a (2) na vývoj a výrobu triaxiálních měřících systémů pro monitorování posunů na zlomech a trhlinách, které využívají algoritmy strojového učení. Díky tomu je možné předpovídat nežádoucí události včetně antropogenních a přírodních katastrof. Matt je aktivním členem Britské asociace pro výzkum jeskyní a členem Geologické společnosti v Londýně. Je také recenzentem v prestižních mezinárodních časopisech včetně Applied Radiation & Isotopes, Earth Science Reviews, Environmental Science & Pollution Research, Geological Magazine, Global & Planetary Change, Geomorphology, Journal of Cave & Karst Studies a Tectonophysics.

Publikační činnost

Rowberry, M., Frontera, C., Baroň, I., Kučera, J., Křivánek, L., Martí, X., 2020. A novel positioning system for three dimensional fracture displacement monitoring in the British Cave Science Centre, Poole's Cavern, Buxton, Derbyshire. Cave & Karst Science, v. 47, p. 146-152.

Blahůt, J., Mitrovic-Woodell, I., Baroň, I., René, M., Rowberry, M., Blard, P., Hartvich, F., Meletlidis, S., 2019. Volcanic edifice slip events recorded on the fault plane of the San Andrés Landslide, El Hierro, Canary Islands. Tectonophysics, v. 776, art. no. 228317. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2019.228317

Blahůt, J., Balek, J., Klimeš, J., Rowberry, M., Kusák, M., Kalina, J., 2019. A comprehensive global database of giant landslides on volcanic islands. Landslides, v. 16, p. 2045-2052. https://doi.org/10.1007/s10346-019-01275-8

Rowberry, M., Dubois, C., Kaufmann, O., Baele, J., Blahůt, J., 2018. Weathering by dolomite dissolution responsible for the formation of an important palaeontological locality in the Prague Synform. Acta Geodynamica et Geomaterialia, v. 15, p. 297-309. https://doi.org/10.13168/AGG.2018.0022

Blahůt, J., Baroň, I., Sokoľ, L., Meletlidis, S., Klimeš, J., Rowberry, M., Melichar, R., García-Cañada, L., Martí, X., 2018. Large landslide stress states calculated following extreme climatic and tectonic events on El Hierro, Canary Islands. Landslides, v. 15, p. 1801-1814. https://doi.org/10.1007/s10346-018-0993-1

Blahůt, J., Klimeš, J., Rowberry, M., Kusák, M., 2018. Database of giant landslides on volcanic islands - first results from the Atlantic Ocean. Landslides, v. 15, p. 823-827. https://doi.org/10.1007/s10346-018-0967-3

Rinaldi-Montes, N., Rowberry, M., Frontera, C., Garcés, J., Baroň, I., Blahůt, J., Pérez-López, R., Pennos, C., Martí, X., 2017. A contactless positioning system for monitoring discontinuities in three dimensions with geological and geotechnical applications. Review of Scientific Instruments, v. 88, art. no. 074501. https://doi.org/10.1063/1.4993925

Blahůt, J., Rowberry, M., Balek, J., Klimeš, J., Baroň, I., Meletlidis, S., Martí, X., 2017. Monitoring giant landslide detachment planes in the era of big data analytics. In: Mikoš, M., Arbanas, Ž., Yin, Y., & Sassa, K. (eds.), Advancing Culture of Living with Landslides. Springer, Cham, 333-340. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53487-9_38

Rowberry, M., Kriegner, D., Holý, V., Frontera, C., Llull, M., Olejník, K., Martí, X., 2016. The instrumental resolution of a moiré extensometer in light of its recent automatisation. Measurement, v. 91, p. 258-265. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2016.05.048

Rowberry, M., Martí, X., Frontera, C., Van De Wiel, M., Briestenský, M., 2016. Calculating flux to predict future cave radon concentrations. Journal of Environmental Radioactivity, 157, p. 16-26. https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2016.02.023

Dubois, C., Deceuster, J., Kaufmann, O., Rowberry, M., 2015. A new method to quantify carbonate rock weathering. Mathematical Geosciences, v. 47, p. 889-935. https://doi.org/10.1007/s11004-014-9581-7

Briestenský, M., Rowberry, M., Stemberk, J., Stefanov, P., Vozár, J., Šebela, S., Petro, L’., Bella, P., Gaal, L’., Ormukov, C., 2015. Evidence of a plate wide tectonic pressure pulse provided by extensometric monitoring in the Balkan Mountains (Bulgaria). Geologica Carpathica, v. 66, p. 427-438. https://doi.org/10.1515/geoca-2015-0035

Briestenský, M., Thinová, L., Praksová, R., Stemberk, J., Rowberry, M., Knejflová, Z., 2014. Radon, carbon dioxide, and fault displacements in central Europe related to the Tōhoku Earthquake. Radiation Protection Dosimetry, v. 160, p. 78-82. https://doi.org/10.1093/rpd/ncu090

Dubois, C., Quinif, Y., Baele, J., Barriquand, L., Bini, A., Bruxelles, L., Dandurand, G., Havron, C., Kaufmann, O., Lans, B., Maire, R., Martin, J., Rodet, J., Rowberry, M., Tognini, P., Vergari, A., 2014. The process of ghost rock karstification and its role in the formation of caves. Earth-Science Reviews, v. 131, p. 116-148. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2014.01.006

Tooth, S., McCarthy, T., Rodnight, H., Keen-Zebert, A., Rowberry, M., Brandt, D., 2014. Late Holocene development of a major fluvial discontinuity in floodplain wetlands of the Blood River, eastern South Africa. Geomorphology, v. 205, p. 128-141. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.12.045

Briestenský, M., Stemberk, J., Rowberry, M., 2014. The use of damaged speleothems and in situ fault displacement monitoring to characterise active tectonic structures: an example from Západní Cave, Czech Republic. Acta Carsologica, v. 43, p. 129-138. https://doi.org/10.3986/ac.v43i1.626

Rowberry, M., Battiau-Queney, Y., Walsh, P., Błażejowski, B., Bout-Roumazeilles, V., Trentesaux, A., Křížová, L., Griffiths, H., 2014. The weathered Carboniferous Limestone at Bullslaughter Bay, South Wales: the first example of ghost-rock recorded in the British Isles. Geologica Belgica, v. 17, p. 33-42.

Marti, X., Rowberry, M., Blahůt, J., 2013. A MATLAB code for counting the moiré interference fringes recorded by the optical mechanical crack gauge TM-71. Computers & Geosciences, v. 52, p. 164-167. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2012.09.029

Klimeš, J., Rowberry, M., Blahůt, J., Briestenský, M., Hartvich, F., Košťák, B., Rybář, J., Stemberk, J., Štěpančíková, P., 2012. The monitoring of slow moving landslides and assessment of stabilisation measures using an optical mechanical crack gauge. Landslides, v. 9, p. 407-415. https://doi.org/10.1007/s10346-011-0306-4

Rowberry, M., 2012. A comparison of three terrain parameters that may be used to identify denudation surfaces within a GIS: a case study from Wales, United Kingdom. Computers & Geosciences, v. 43, p. 147-158. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2011.09.016

Rowberry, M., McCarthy, T., Thompson, M., Nomnganga, A., Moyo, L., 2011. The spatial and temporal characterisation of flooding within the floodplain wetland of the Nyl River, Limpopo Province, South Africa. Water SA, v. 37, p. 445-452. https://doi.org/10.10520/EJC116815

Briestenský, M., Stemberk, J., Michalík, J., Bella, P., Rowberry, M., 2011. The use of a karstic cave system in a study of active tectonics: fault displacements recorded at Driny Cave, Malé Karpaty Mts (Slovakia). Journal of Cave and Karst Studies, v. 73, p. 114-123. https://doi.org/10.4311/jcks2010es0166

McCarthy, T., Tooth, S., Jacobs, Z., Rowberry, M., Thompson, M., Brandt, D., Hancox, P., Marren, P., Woodborne, S., Ellery, W., 2011. The origin and development of the Nyl River floodplain wetland: trunk-tributary river interactions in a dryland setting. South African Geographical Journal, v. 93, p. 172-190. https://doi.org/10.1080/03736245.2011.619324

Briestenský, M., Thinová, L., Stemberk, J., Rowberry, M., 2011. The use of caves as observatories for recent geodynamic activity and radon gas concentrations in the Western Carpathians and Bohemian Massif. Radiation Protection Dosimetry, v. 145, p. 166-172. https://doi.org/10.1093/rpd/ncr080

Štěpančíková, P., Rowberry, M., 2008. Rock landforms that reflect differential relief development in the northeastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic). Acta Geodynamica et Geomaterialia, v. 5, p. 297-321.

Walsh, P., Battiau-Queney, Y., Howells, S., Ollier, C., Rowberry, M., 2008. The Gash Breccias of the Pembrokeshire Peninsula, SW Wales. Geology Today, v. 24, p. 137-145. https://doi.org/10.1111/j.1365-2451.2008.00676.x

Rowberry, M., 2008. Constraining the altitudinal range of elevated sub-horizontal denudation surfaces in Wales, U.K., using the elevation-relief ratio. Revista Geográfica Acadêmica, v. 2, p. 26-40.

Rowberry, M., Brewer, P., Macklin, M., 2007. The number, form, and origin of sub-horizontal surfaces in north Ceredigion, Wales, United Kingdom. Norwegian Journal of Geology, v. 87, p. 207-222.

Členství

• Fellow of the Geological Society of London

• Member of the British Cave Research Association

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Videozáznamy

Po stopách někdejších zemětřesení na jihovýchodě Moravy pátrá mezinárodní tým složený z geologů z Ústavu struktury a mechniky hornin Akademie věd ČR, Masarykovy univerzity společně s experty z Tajwanu. Zkoumají zlomy-trhliny v zemské desce a jejich pohyby.

Česká televize, i-vysílání, Regiony ČT24, host: Dr. Ivo Baroň, Dr. Matthew D. Rowberry (od 18:00 minuty záznamu)

Videozáznamy

Česká televize, i-vysílání, Události v regionech (Brno), host: Dr. Ivo Baroň, Dr. Matthew D. Rowberry (od 10:40 minuty záznamu)

Přednášky

Dr. Matt Rowberry from Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS, developed a contactless positioning system for monitoring geological discontinuities such as faults and fractures. Once again, the very same physical principle was targetting a completely different scale, and the second scaffold was constructed. This contactless positioning system has been deployed on to monitor landslides in the Canary Islands and active tectonic faults in Austria and Spain.

The event "From Nano to Geo" was organised by Spanish Embassy on November 15, 2018, at the Czech Academy of Sciences, which aims to transform ladders into scaffolds.