Ing. Šárka Rýglová Ph.D.

O mně

Ing. Šárka Rýglová, Ph.D.
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Kontakt: ryglova@irsm.cas.cz
Adresa: Ústav struktury a mechaniky AV ČR, V Holešovičkách 41, Prague 8, 182 09, Česká Republika

Vzdělání

1995 - 2000
Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav organické chemie.

2001 - 2009
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství.

2000 - dosud
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR

Profesní profil
Vědecký pracovník, infračervená spektroskopie, analýzy

Výzkumná aktivita
Izolace a optimalizace materiálů na bázi kolagenu z různých živočišných druhů a tkání, chemická a strukturní charakterizace kolagenových izolátů. Kompozity vyztužené vlákny či částicemi a hybridní kompozity pro potencionální využití v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně. Polymerní kompozity (polysiloxany).

Publikační činnost

Rýglová Š, Sucharda Z, Černý M, Suchý T, Šupová M, Žaloudková M.: A Particulate composite on the basis of HA and TCP microparticles and nanoparticles as a possible biomaterial for spine therapy.: Ceramics-Silikáty 54 (4) 386-397 (2010).

Suchý T, Rýglová Š, Balík K, Smetana K, Šupová M, Sucharda Z, Filová E, Havlíková J, Bačáková L and G. Martynková S:
Biological Evaluation of Polydimethylsiloxane Modified by Calcium Phosphate Nanoparticles for Potential Application in Spine Surgery:
Science of Advanced Materials. Vol. 5, p. 484 – 493, 2013, DOI:10.1166/sam.2013.1478

Černý M, Chlup Z, Strachota A, Halasová M, Rýglová Š, Schweigstillová J, Svítilová J, Havelcová M.:
Changes in structure and in mechanical properties during the pyrolysis conversion of crosslinked polymethylsiloxane and polymethylphenylsiloxane resins to silicon oxycarbide glass.:
Ceramics international 41, Issue 5, Part A (2015) 6237-6247.

Černý M, Chlup Z, Strachota A, Svítilová J, Schweigstillová J, Halasová M, Rýglová Š.:
Si-O-C ceramic foams derived from polymethylphenylsiloxane precursor with starch as foaming agent.:
Journal of the European Ceramic Society 35,13 (2015) 3427-3436.

Suchý T, Šupová M, Sauerová P, Verdánová M, Sucharda Z, Rýglová Š, Žaloudková M, Sedláček R, Kalbáčová M.:
The effects of different cross-linking conditions on collagen-based nanocomposite scaffolds - an in vitro evaluation using mesenchymal stem cells".:
Biomedical Materials, Vol 10, Issue 6 (DEC 2015), article No. 065008

Suchý T, Šupová M, Klapková E, Horný L, Rýglová Š, Žaloudková M, Braun M, Sucharda Z, Ballay R, Veselý J, Chlup H, Denk F.:
The Sustainable Release of Vancomycin and Its Degradation Products From Nanostructured Collagen/Hydroxyapatite Composite Layers.:
Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume 105, Issue 3, (March 2016), Pages 1288-1294.

Suchý T, Šupová M, Klapková E, Adamková V, Závora J, Žaloudková M, Rýglová Š, Ballay R, Denk F, Pokorný M, Sauerová P, Hubálek Kalbáčová M, Horný L, Veselý J, Voňavková T, Průša R.:
The release kinetics, antimicrobial activity and cytocompatibility of differently prepared collagen/hydroxyapatite/vancomycin layers: Microstructure vs. Nanostructure.:
European Journal of Pharmaceutical Sciences 100 (2017) 219-229.

Rýglová Š, Suchý T, Braun M.: Collagen and Its Modifications - Crucial Aspects with Concern to Its Processing and Analysis.: Macromolecular Materials and Engineering, 302(6), (2017), s. 1-29. ISSN 1438-7492. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mame.201600460/full
link

Suchý T, Šupová M, Denk F, Rýglová Š, Žaloudková M, Sucharda Z, Ballay R, Horný L, Cejka Z, Pokorný M, Knotková K, Velebný V. A nanocomposite layer on the basis of collagen nanofibers, and a method of preparation thereof.: European Patent Office. Patent EP3311854. 2020-07-09.

Braun M, Rýglová Š, Suchý T. Determination of glycosaminoglycans in biological matrices using a simple and sensitive reversed-phase HPLC method with fluorescent detection.
J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2021 Mar 6;1173:122626. doi: link. IF = 3,205

Rýglová Š, Braun M, Hříbal M, Suchý T, Vöröš D. The proportion of the key components analysed in collagen-based isolates from fish and mammalian tissues processed by different protocols.
Journal of Food Composition and Analysis (June 2021), doi: 10.1016/j.jfca.2021.104059. IF = 4,556
link

Martin Černý, Zdeněk Chlup, Adam Strachota, Jiří Brus, Jana Schweigstillová, Šárka Rýglová, Olga Bičáková.: In-situ measurement of mechanical properties and dimensional changes of preceramic thermosets during their pyrolysis conversion to ceramics using thermomechanical analysis.
Ceramics International 47 (2021) 23285–23294. link
IF 4,53 (2020) Q1

Monika Šupová, Tomáš Suchý, Hynek Chlup, Jan Štípek, Rudolf Žitný, Aleš Landfeld, Jan Skočilas, Margit Žaloudková, Šárka Rýglová, Martin Braun, Jaromír Štancl, Milan Houška.:
The comprehensive evaluation of two collagen gels used for sausage casing extrusion purposes: The role of the structural and mechanical properties.:
Journal of Food Engineering 343 (April 2023) 111387.: link
IF: 6,203 (2021), Q1.

Šárka Rýglová, Martin Braun, Tomáš Suchý, Miloň Hříbal, Margit Žaloudková, Lucie Vištějnová.: The investigation of batch-to-batch variabilities in the composition of isolates from fish and mammalian species using different protocols.: Food Research International xx (2023) x-xx. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2023.112798
IF: 8,1 (2022), D10
link

M. Šupová, T. Suchý, H. Chlup, M. Šulc, T. Kotrč, L. Šilingová, M. Žaloudková, Š. Rýglová, M. Braun, D. Chvátil, Z. Hrdlička, M. Houška. The electron beam irradiation of collagen in the dry and gel states: The effect of the dose and water content from the primary to the quaternary levels, International Journal of Biological Macromolecules 253 (2023) 126898. link
IF 8,2; D10

Členství

Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s. (od roku 2016)