Mgr. Ivo Baroň PhD.

portret
I am a geoscientist with an interdisciplinary background in structural geology, geomorphology, applied geophysics and engineering geology, preferably focused on active tectonics and deep-seated landslides. I achieved my PhD degree in 2005 at Masaryk University Brno, Czech Republic, being focused on structure, dynamics and history of deep-seated slope failures in the Outer Western Carpathians. In 2013-2017, I held a postoc position at the Natural History Museum Vienna in the framework of the Austrian Science Fund (FWF) Project “Active tectonics and recent dynamics of micro-displacements along major fault systems of the Eastern Alps registered in caves (SPELEOTECT)”.

My major current research interests include present-day kinematic behavior of active faults in the Eastern Alps with respect to a seismic cycle, near-surface crustal stress variations associated with fault creep, and electromagnetic emissions due to rock deformation. I maintain the “Speleotect Network” consisting of high-resolution three-dimensional extensometers at active faults in the Eastern Alps. During my research career, I have achieved a broad experience with a variety of near-surface geophysical methods, such as ERT, GPR, airborne geophysics etc., mostly for surveying and monitoring large landslides and active faults. Besides of that, I have cooperated on several natural hazard projects, governmental programs and expeditions of the Czech Geological Survey and the Austrian Geological Survey. Scientific outcomes have been published in 33 articles in respected Scopus-indexed journals. My dissemination experience also comprises organizing international conferences, editing special issues and lecturing for the public.

I have also collaborated on development of innovative geophysical methods and devices. I published a new method of infrared thermal detection of open fractures in deep-seated rockslides and unstable cliffs. I coordinate an interdisciplinary team with the Technical University in Brno, in order to develop a geophysical sensor ADBER for registering electromagnetic emissions in caves to study the emissions with respect to tectonic strain. I also contributed to development of a novel magnetoresistive system for contactless three-dimensional fracture monitoring. A novel numerical method for present-day stress inversion from a single near-surface fault was developed in a co-supervised PhD research based on my monitoring data and demands.
Publikační činnost

Baroň, I., Sokol, Ľ., Plan, L., Melichar, R. (2019): Gravitational and tectonic stress states attributed to a deep-seated gravitational slope deformation near the seismogenic Periadriatic Line fault. Engineering Geology 261. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2019.105284
Baroň I., Plan L., Sokol, L., Grasemann B., Melichar, R., Mitrovic I., Stemberk J. (2019): Present-day kinematic behaviour of active faults in the Eastern Alps. – Tectonophysics 752, 1-23. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2018.12.024
Sokol, L., Melichar, R., Baroň, I. (2018): Present-day stress inversion from a single near-surface fault: A novel mathematical approach. – Journal of Structural Geology 117, 163–167. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2018.09.013
Blahůt, J., Baroň, I., Sokol, L., Meletlidis, S., Klimeš, J., Rowberry, M., Melichar, R., García-Cañada, L., Martí, X. (2018): Large landslide stress states calculated following extreme climatic and tectonic events on El Hierro, Canary Islands. – Landslides 15 (9), 1801-1814. https://doi.org/10.1007/s10346-018-0993-1
Baroň, I., Kernstocková, M., Melichar, R. (2017): Stress field reconstruction in an active mudslide. – Geomorphology 289, 170–178. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.04.020
Baroň, I., Plan, L., Grasemann, B., Mitrovic, I., Lenhardt, W., Hausmann, H., Stemberk, J., Can deep seated gravitational slope deformations be activated by regional tectonic strain: first insights from displacement measurements in caves from the Eastern Alps. – Geomorphology 259, 2016, 81-89. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.02.007
Baroň I., Bečkovský D., Míča L. (2014): Application of infrared thermography for mapping open fractures in deep-seated rockslides and unstable cliffs. – Landslides 11: 15–27. https://doi.org/10.1007/s10346-012-0367-z
Baroň I., Kernstocková M., Faridi M., Bubík M., Milovský R., Melichar R., Sabouri J., Babůrek J. (2013): Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran. – Tectonophysics, 605, 70-87. https://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2013.07.020
Baroň I., Agliardi F., Ambrosi Ch., Crosta G.B. (2005): Numerical Analysis of Deep-Seated Mass Movements in the Magura Nappe; Flysch Belt of the Western Carpathians (Czech Republic). –Natural Hazards and Earth System Sciences, 5, 367-374, EGU. https://doi.org/10.5194/nhess-5-367-2005
Baroň I., Cílek V., Krejčí O., Melichar, R., Hubatka F. (2004): Structure and Dynamics of Deep-Seated Slope Failures in the Magura Flysch Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic). –Natural Hazards and Earth System Sciences 4, 549-562, EGU. https://doi.org/10.5194/nhess-4-549-2004

My teaching experience comprises selected courses at Masaryk University on Structural Geology, Methods of Geological and Hydrogeological Research, Physical geology, and Slope failures. I consider forming young people as an important part of my activities since being a scout leader in the 1990s. Teaching also gives me an excellent feedback on my research, not only during the courses, but also in co-supervised bachelor, diploma and PhD theses.
Členství

International Association for Engineering Geology and the Environment
European Geosciences Union, Czech Association of Geomorphologists
Austrian Geophysical Society
Speleological Society of Vienna and Lower Austria

Řešené projekty

Ukončené projekty

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Semináře/Workshopy

lednu 2024 uspořádaly tři tchajwanské vědecké instituce dvoustranný, tchajwansko-český odborný seminář zaměřený na studium sesuvů a aktivních pohybů na zlomech. Za Českou republiku byli na seminář pozváni odborníci z oddělení inženýrské geologie Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Ústavu geologických věd Masarykovy Univerzity v Brně
Přednášky českých i tchajwanských odborníků byly zaměřeny na využití inovativních technologií prohlubujících poznání procesů sesouvání i pohybů na zlomech, jejich vnitřní struktury a prostorového rozmístění. Tyto informace umožňují lépe a efektivněji chránit společnost před negativními dopady výše zmíněných, potenciálně nebezpečných jevů. To je pro Tchaj-wan, jehož území je srovnatelné s velikostí Moravy, významnou prioritou, protože na jeho území každoročně vzniká několik desítek sesuvů. Zároveň se zde nachází řada tektonických zlomů, jejichž pomalé pohyby ničí a ohrožují dopravní infrastrukturu a obydlí. Tchajwanští odborníci proto neustále hledají nové přístupy, které by jim umožnily lépe studovat tato nebezpečí.

Čeští odborníci seznámili tchajwanské kolegy např. s využitím v České republice vyvinutého unikátního monitorovacího zařízení pohybů, které detekuje velmi malé změny magnetického pole mezi magnety ležícími na opačných stranách tektonických zlomů nebo puklin uvnitř sesuvů. Tato velmi přesná měření mohou být vyhodnocována v téměř reálném čase a jako jedna z mála dostupných technologií poskytují informaci o pohybech ve třech směrech (3D). Tento přístroj byl vyvinut VUT Brno ve spolupráci s Dr. Baroněm a volně navázal na dlouholetou tradici 3D monitorovacích optických přístrojů, které byly na oddělení inženýrské geologie vyvinuty v 70tých let minulého století a díky digitalizaci této technologie jsou úspěšně používány dodnes. 

Přednášky

Kino Vatra, Vsetín, od 19:30h, filmový klub a beseda o speleologii s Dr. Ivo Baroněm z ÚSMH.

Tiskové zprávy

Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH AV ČR) a z Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity (MU) zkoumali letos v březnu ve spolupráci s kolegy z tchajwanské National Central University a National Changhua University současné tektonické zlomy a také s nimi související sesuvy, které vznikly při zemětřeseních v nedávné době, takzvané koseismické sesuvy. Výzkum těchto jevů probíhá za použití moderních strukturně-geologických, sedimentologických a geomorfologických metod a je realizován v rámci dvoustranného projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky a tchajwanskou National Science and Technology Council. Výsledky získané na tomto vzdáleném tropickém ostrově tedy bude možné v budoucnu využít i v Česku.

Tisková zpráva na webu Akademie věd ČR

Videozáznamy

Reportáž o měření aktivity na zlomech pomocí extenzometru TM71 ve vídeňské pánvi v Rakousku.

ARD alpha - Mayrs Magazin - Wissen für alle

Videozáznamy

Znovu a znovu se v Rakousku chvěje země, naposledy např. v Korutanech začátkem dubna. "Mayrs Magazine" sledoval skupinu geologů studujících deskovou tektoniku, aby získali přehled o možných předpovědích zemětřesení.
Reportáž o měření aktivity na zlomech pomocí extenzometru TM71 ve vídeňské pánvi v Rakousku.

ORF TV, (ORF 2-pořad Mayrs Magazin- Wissen fuer alle, Ivo Baroň, ÚSMH AV ČR)

Videozáznamy

Po stopách někdejších zemětřesení na jihovýchodě Moravy pátrá mezinárodní tým složený z geologů z Ústavu struktury a mechniky hornin Akademie věd ČR, Masarykovy univerzity společně s experty z Tajwanu. Zkoumají zlomy-trhliny v zemské desce a jejich pohyby.

Česká televize, i-vysílání, Regiony ČT24, host: Dr. Ivo Baroň, Dr. Matthew D. Rowberry (od 18:00 minuty záznamu)

Videozáznamy

Česká televize, i-vysílání, Události v regionech (Brno), host: Dr. Ivo Baroň, Dr. Matthew D. Rowberry (od 10:40 minuty záznamu)

Videozáznamy

Podle dochovaných legend formovaly krajinu u Lidečka na Vsetínsku pekelné síly.
Vědci se je teď snaží objasnit. Překvapivé stopy zemětřesení hledá na jihovýchodě Moravy mezinárodní tým složený z geologů z Ústavu struktury a mechniky hornin Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity, kteří so přizvali své kolegy z Taiwanu.

Česká televize - i-vysílání, Události v regionech (Brno), host: Dr. Filip Hartvich, Dr. Ivo Baroň a Dr. Jan Klimeš

Články / Knihy

"Sesuvem půdy" se mnohdy nesprávně označují různé typy svahových deformací. Vyvolávají vesměs negativní emoce, protože jsou zmiňovány téměř výhradně v případech, kdy ničivým způsobem zasáhnou lidskou společnost. Škody, které působí, jsou hlavním motivem jejich výzkumu a na první pohled převládají nad jejich možným pozitivním významem. Pokud však ustoupíme z našeho antropocentrického posuzování světa, zjistíme, že i svahové deformace mají své důležité místo v přírodě a krajině.

časopis Vesmír č.98, 10/2019, Téma: Sesuvy

Články / Knihy

ORF Radio Kärnten, rozhovor s Ivo Baroněm o výzkumu zemětřesení v jeskyních v Rakousku, ve spolupráci s Přírodovědným muzeem ve Vídni