Mgr. Ondřej Racek

O mně

Mgr. Ondřej Racek

Pozice: doktorand Oddělení IG

e-mail: racek@irsm.cas.cz
telefon: +420 775 128 975

Zaměstnaný na oddělení IG od roku 2019, poté co jsem dokončil magisterské vzdělání na Katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK. V současnosti na této katedře studuji doktorské studium.

Ve své disertační práci se věnuji analýze vlivu exogenních vlivů (zejména teploty), na stabilitu skalních svahů. Pro tento účel používám množství specializovaných nástrojů, jako jsou indukční trhlinoměry, měření teploty na povrchu a uvnitř masivu či snímání termokamerou. Získaná data dále zpracovávám pomocí specializovaných softwarů. Věnuji se zpracováváním bodových mračen pro analýzu diskontinuit, analýza časových řad a numerickému modelování teplotně indukovaného napětí. Dále spolupracuji na ostatních zakázkách oddělení IG týkajících se zejména svahových deformací a to jak zemin tak pevných hornin.

Publikační činnost

Racek O., Blahůt J., Hartvich F. (2021) Monitoring of Thermoelastic Wave Within a Rock Mass Coupling Information from IR Camera and Crack Meters: A 24-Hour Experiment on “Branická Skála” Rock in Prague, Czechia. In: Casagli N., Tofani V., Sassa K., Bobrowsky P.T., Takara K. (eds) Understanding and Reducing Landslide Disaster Risk. WLF 2020. ICL Contribution to Landslide Disaster Risk Reduction. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60311-3_3

PhD. student - domovská organizace

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie

PhD. student - téma disertační práce

Lokální podmínky a charakteristiky skalních masivů a jejich vliv na stabilitu skal a vznik skalních řícení, Školitel: Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.

PhD školitel

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Články / Knihy

Článek v prosincovém čísle časopisu Vesmír věnuje pozornost nejen historii působení teploty na stabilitu svahů, ale rovněž dalšímu výzkumu dlouhodobého působení teploty na stabilitu skal, a to zvětrávacími procesy. Změny teploty totiž vyvolávají i změny napětí v hornině.

 časopis Vesmír 102, 711, 2023/12

 

Nezařazeno

Česká televize, i-vysílání, Události v regionech, v reportáži: Josef Stemberk, Jan Blahůt a Ondřej Racek (od 11:59 minuty záznamu)

Články / Knihy

Více než sedm stovek nestabilních objektů našli při nedávném průzkumu pracovníci Akademie věd (ÚSMH AV ČR) na nebezpečném skalním masivu v Ledči nad Sázavou. Uvádí to jejich závěrečná zpráva. Jak bude skalní stěna sanována, nyní projednávají představitelé města a kraje s projektanty.

iDnes.cz/zpravodajství/Jihlava

Audiozáznamy

Předejít spadnutí mostu nebo zřícení svahu. Liberečtí vývojáři vyvinuli speciální čidla, která monitorují statiku mostů on-line a mají také pomáhat měřit vědcům třeba posuny ledovců na Špicberkách.

ČRo Radiožurnál (pořad Experiment: Magazín o vědě a moderních technologiích). Host Ondřej Racek, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR (od 9:17 do 9:22 minuty záznamu)

Články / Knihy

Skalní masiv nad řekou a silnicí do průmyslové zóny v Ledči nad Sázavou je v ještě horším stavu, než se předpokládalo. Bezprostředním pádem tu hrozí řada objektů. Sanace skal tak zřejmě bude velice náročná a drahá. Pracovníci Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd přijeli do Ledče už poněkolikáté. Na masivu, který hrozí zřícením, doplňovali čidla monitorující pohyb skalních bloků. Zároveň označili místa, která bude nutné zcela odstranit nebo ukotvit.

Zdroj: iDNES.cz, Jihlava

Videozáznamy

Měsíc je už v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku uzavřená silnice třetí třídy, která vede k místní firmě. Stále tam hrozí pád kamenů ze skalního masivu a k tomu také jeho sesuv. Aby se mohla naplánovat správná sanace, je potřeba celý skalní blok důkladně prozkoumat. V pátek proto vyrazili na místo experti.

Zdroj:Česká televize - i-vysílání, Studio ČT24