RNDr. Martin Braun, Ph.D.

Budova
B
Patro
2
Číslo místnosti
201
O mně

VZDĚLÁNÍ
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie
2010 Ph.D. a RNDr. v oboru analytická chemie
2002 Mgr. v oboru chemie

Vybrané specializované certifikované kurzy:
2013 Škola hmotnostní spektrometrie (Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/ ÚOCHB AV ČR, v.v.i., Priessnitzovy léčebné lázně, Jeseník)
2013 Proceedings in Molecular Medicine (Chambon/ Synlab Czech, Praha)
2011 Real-Time PCR Course (Life Technologies/ Applied Biosystems, Praha)
2006 Kurz „Vysokoúčinné analytické separace biologicky aktivních látek“ (VŠCHT, Praha)
2000 Doctoral Course on “Mass Transport in Chromatography and Capillary Zone Electrophoresis“ (PřF UK, Praha)
účast na mezinárodních a domácích konferencích, seminářích, sympoziích a jiných odborných akcích se zaměřením na aktuální otázky analytické chemie, biochemie, molekulární biologie a medicíny

PROFESNÍ PROFIL
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,
Od roku 2015 - dosud: Vědecký pracovník, výzkum a vývoj v oblasti separačních analytických a biochemických metod (HPLC, SDS-PAGE), příprava, zpracování a chemická charakterizace kompozitních biomateriálů na bázi přírodních polymerů

VÝZKUM
Vývoj, optimalizace a aplikace chromatografických a elektroforetických metod (zejména HPLC a SDS-PAGE) se zaměřením na analýzu proteinů a jejich fragmentů v biologickém materiálu, zpracování komplexních biologických vzorků, příprava a chemická charakterizace kompozitních biomateriálů na bázi přírodních polymerů (především kolagenu) s potenciálem využití v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně.

Publikační činnost

ORCID iD: 0000-0003-2419-7816
http://orcid.org/0000-0003-2419-7816
link

ResearchGate
https://www.researchgate.net/profile/Martin_Braun13
link

Autor nebo spoluautor 16 publikací v časopisech s IF; 342 citací podle WOS (bez autocitací), H-index = 10 (k r. 2020).

Vybrané publikace (podle citovanosti na WOS):

1) Pavelka K, Forejtová Š, Olejárová M, Gatterová J, Šenolt L, Špaček P, Braun M, Hulejová H, Šťovíčková J, Pavelková A: Hyaluronic acid levels may have predictive value for the progression of knee osteoarthritis.
Osteoarthritis Cartilage 2004;12(4):277-83. IF = 3,572
2) Šenolt L, Braun M, Olejárová M, Forejtová Š, Gatterová J, Pavelka K: Increased pentosidine, an advanced glycation end product, in serum and synovial fluid from patients with knee osteoarthritis and its relation with cartilage oligomeric matrix protein. Ann. Rheum. Dis. 2005;64(6):886-90. IF = 6,956
3) Kalousová M, Sulková S, Fialová L, Soukupová J, Malbohan IM, Špaček P, Braun M, Mikulíková L, Fořtová M, Hořejší M, Tesař V, Zima T.: Glycoxidation and inflammation in chronic haemodialysis patients.
Nephrol Dial Transplant. 2003;18(12):2577-81. IF = 2,607
4) Kalousová M, Zima T, Popov P, Špaček P, Braun M, Soukupová J, Pelinková K, Kientsch-Engel R: Advanced glycation end-products in patients with chronic alcohol misuse.
Alcohol Alcohol. 2004;39(4):316-20. IF = 1,714
5) Kalousová M, Novotný L, Zima T, Braun M, Vítek L: Decreased levels of advanced glycation end-products in patients with Gilbert syndrome.
Cell. Mol. Biol. 2005;51(4):387-92. IF = 1,018
6) Filková M, Šenolt L, Braun M, Hulejová H, Pavelková A, Šléglová O, Kupka K, Gatterová J, Pavelka K.: Serum hyaluronic acid as a potential marker with a predictive value for further radiographic progression of hand osteoarthritis.
Osteoarthritis Cartilage 2009;17(12):1615-1619. IF = 3,888
7) Tomčík M, Arima K, Hulejová H, Kuklová M, Filková M, Braun M, Běláček J, Novák M, Bečvář R, Vencovský J, Haluzík M, Gay S, Müller-Ladner U, Distler O, Šenolt L.: Adiponectin relation to skin changes and dyslipidemia in systemic sclerosis.
Cytokine. 2012;58(2):165-168. IF = 3,019
8) Vaculík J, Braun M, Dungl P, Pavelka K., Štěpán J. J.: Serum and bone pentosidine in patients with low impact hip fractures and in patients with advanced osteoarthritis.
BMC Musculoskeletal Disorders (2016) 17:308. IF = 1,739
9) Suchý T, Šupová M, Klapková E, Horný L, Rýglová Š, Žaloudková M, Braun M, Sucharda Z, Ballay R, Veselý J, Chlup H, Denk F: The Sustainable Release of Vancomycin and Its Degradation Products From Nanostructured Collagen/Hydroxyapatite Composite Layers.
Journal of Pharmaceutical Sciences 105 (2016) 1288-1294. IF = 2,713
10) Rýglová Š, Braun M, Suchý T: Collagen and Its Modifications-Crucial Aspects with Concern to Its Processing and Analysis.
Macromolecular Materials and Engineering 2017, 302(6), 1-29. IF = 2,690
11) Bečvář R, Hulejová H, Braun M, Štork J: Collagen degradation products and proinflammatory cytokines in systemic and localized scleroderma.
Folia Biol.-Prague 2007;53(2):66-68. IF = 0,387
12) Šenolt L, Braun M, Vencovský J, Šedová L, Pavelka K: Advanced glycation end-product pentosidine is not a relevant marker of disease activity in patients with rheumatoid arthritis.
Physiol. Res. 2007;56(6):771-777. IF = 1,505
13) Celec P, Hodosy J, Jáni P, Janega P, Kúdela M, Kalousová M, Holzerová J, Parrák V, Halčák L, Zima T, Braun M, Pecháň I, Murín J, Šebeková K.: Advanced glycation end products in myocardial reperfusion injury.
Heart Vessels. 2012;27(2):208-215. IF = 2,047
14) Braun M, Hulejová H, Gatterová J, Filková M, Pavelková A, Šléglová O, Kaspříková N, Vencovský J, Pavelka K, Šenolt L. Pentosidine, an advanced glycation end-product, may reflect clinical and morphological features of hand osteoarthritis.
Open Rheumatol J. 2012;6:64-69.
15) Kalousová M, Havrdová E, Mrázová K, Špaček P, Braun M, Uhrová J, Germanová A, Zima T: Advanced glycoxidation end products in patients with multiple sclerosis.
Prague Med. Rep. 2005;106(2):167-74.
16) Braun M.: Modern analytical approaches to determination of connective tissue degradation biomarkers.
Pohybové ústrojí – Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2010;17(3-4):282-293
17) Braun M, Rýglová Š, Suchý T. Determination of glycosaminoglycans in biological matrices using a simple and sensitive reversed-phase HPLC method with fluorescent detection.
J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2021 Mar 6;1173:122626. doi: 10.1016/j.jchromb.2021.122626. IF = 3,205
18) Rýglová Š, Braun M, Hříbal M, Suchý T, Vöröš D. The proportion of the key components analysed in collagen-based isolates from fish and mammalian tissues processed by different protocols.
Journal of Food Composition and Analysis (June 2021), doi: 10.1016/j.jfca.2021.104059. IF = 4,556
19) Šupová M, Suchý T, Chlup H, Štípek J, Žitný R, Landfeld A, Skočilas J, Žaloudková M, Rýglová Š, Braun M, Štancl J, Houška M.
The comprehensive evaluation of two collagen gels used for sausage casing extrusion purposes: The role of the structural and mechanical properties. Journal of Food Engineering 343 (2023) 11138, https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2022.111387 , IF = 6,203

Členství

Od 2010 - člen redakční rady (zástupce vedoucího redaktora) odborného recenzovaného časopisu Pohybové ústrojí - pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii (ISSN 1212-4575).

Od 2005 - člen výboru Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP (vědecký sekretář)
Od 2015 - člen výboru Společnosti pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s.

Od 2002 - člen České lékařské společnosti J.E. Purkyně (ČLS JEP)
Od 2002 - člen České revmatologické společnosti ČLS JEP
Od 2003 - člen České společnosti chemické
Od 2006 - člen České společnosti klinické biochemie ČLS JEP
Od 2017 - člen České společnosti pro nové materiály a technologie, z.s.

Další informace

Certifikovaná jazyková zkouška odborné způsobilosti
2004 Cambridge First Certificate in English (FCE)

Ocenění
Cena firmy Shimadzu za autorství nejlepší přednášky z oblasti HPLC (Odb. seminář uživatelů chromatografů firmy Shimadzu,Vlachovice 2004).

Cena České společnosti klinické biochemie ČLS JEP (Pardubice 2006) za spoluautorství nejlepší publikace z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydané v roce 2005: Kalousová M, Novotný L, Zima T, Braun M, Vítek L: Decreased levels of advanced glycation end-products in patients with Gilbert syndrome. Cellular and Molecular Biology 2005;51:387-92.

Cena České revmatologické společnosti ČLS JEP za spoluautorství nejlepší publikace za rok 2009: Filková M, Šenolt L, Braun M, Hulejová H, Pavelková A, Šléglová O, Kupka K, Gatterová J, Pavelka K. Serum hyaluronic acid as a potential marker with a predictive value for further radiographic progression of hand osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 2009;17(12):1615-9.

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Semináře/Workshopy

Odborný seminář se speciálním zaměřením na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů. Seminář pořádají Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy.

Seminář se koná v termínu 19. - 22. 9. 2023 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn, v jižních Čechách.

Semináře/Workshopy

Seminář se koná v termínu 13. - 16. 9. 2022 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn v jižních Čechách.

Cílem semináře je informovat účastníky o základní problematice biomateriálů a současném stavu výzkumu a vývoje i výroby protetik či umělých náhrad v České republice. Na semináři se účastníci a studenti potkávají s předními vědeckými kapacitami v oboru biomateriálů a povrchů (materiálové inženýrství, medicína, fyzika, chemie, biologie) a s odborníky z praxe (lékaři, představitelé předních českých firem v oboru). Stejně jako v minulých letech je smyslem letošního patnáctého ročníku seznámení se se současnými trendy v jednotlivých oborech a především přátelská, neformální diskuse o tom, co nám nejde.
Seminář pořádají: Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Biomedicínské centrum - Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, výzkumný program Strategie AV21 - Průlomové technologie budoucnosti - senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie, TAČR a fondy EHP z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Videozáznamy

Třetí díl letního speciálu Toulavé kamery se věnuje bioinženýrství. Redaktoři z České televize natočili krátkou reportáž i s kolegy z oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů

Česká televize - i-vysílání (Toulavá kamera, od 1:28 do 2:09 minuty záznamu)

Přednášky

Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference 2016 - 9th to 11th November 2016, Barcelona (Pompeu Fabra University)

Semináře/Workshopy

Devátý ročník odborného semináře „BIOMATERIÁLY A JEJICH POVRCHY“ se speciálním zaměřením na metody testováni biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů, 20.– 23. září 2016 v prostorách penzionu Herbertov – Horní Mlýn.
Seminář pořádají Ústav materiálového inženýrství Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s.

Články / Knihy

Veletrh vědy, největší popularizační akci svého druhu v České republice, navštívilo na výstavišti PVA EXPO Praha ve dnech 19.–21. května čtrnáct tisíc lidí. Fotografie z veletržního stánku ÚSMH naleznete ve fotogalerii na webových stránkách ústavu: www.irsm.cas.cz/Fotogalerie/Akce/Veletrh-vedy.