RNDr. Miroslav Coubal, CSc.

portret
Budova
C
Patro
4
Číslo místnosti
409
Education:
• 1978 – 1983 - p. g. degree. Department of Mineral Resources, Faculty of Science, Charles University, Prague. Master thesis: „Ověření merkurometrické anomálie v okolí Milína,středočeský pluton“ („Verification of mercurometrical anomaly near Milín, Central Bohemian Pluton“).
• 1983 - RNDr. degree. Faculty of Science, Charles University, Prague.
• 1989 - CSc. degree ; Department of Geology and Palaeontology, Faculty of Science, Charles University, Prague. Master thesis: „Projevy saxonské tektogeneze ve střední části české křídové pánve“ („Saxonian tectonics of the central parts of the Bohemian Cretaceous Basin“).

Professional employment:
• 1984 – 1998 - researcher Czech Geological Survey, Prague, Czech Republic.
• 1998 – 2010 - head manager EREBUS company, Lysá nad Labem, Czech Republic.
• 1998 – 2001 - researcher (working capacity 0,2) Institute of Geology, Czech Academy of Sciences, Prague
• 2006 – 2010 - researcher (working capacity 0,2) Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences, Prague
• 2010 – 2014 - researcher (working capacity 0,2 – 0,6) Institute of Geology, Czech Academy of Sciences, Prague
• 2015 – present
- researcher (working capacity 0,8) Institute of Geology v.v.i., Czech Academy of Sciences, Prague Department of Geological Processes
- researcher (working capacity 0,2) Institute of Rock Structure and Mechanics v.v.i., Czech Academy of Sciences, Prague Department of Neotectonics and Thermochronology

Research interests:
• Structural geology – brittle deformation
• Paleostress analysis
• Neotectonics and post-Variscan tectonics
• Geological mapping and field geology

Identificators:
Web of Science ResearcherID: I-8762-2014
Scopus ID: 56270191700
Researchgate profile
Adamovič, J., Coubal, M. (2020): Tektonická stavba. In Vařilová, Z.(ed.) Geologie Českosaského Švýcarska. 109 – 131.S práva Národního parku České Švýcarsko, Muzeum města Ústí nad Labem a Ústecký kraj. Ústí nad Labem.

Stemberk, J., Moro, G.D., Stemberk, J., jr., Blahůt, J., Coubal, M., Košťák, B., Zambrano, M., Tondi, E. (2019): Strain monitoring of active faults in the central Apennines (Italy) during the period 2002–2017. Tectonophysics, 750, 22-35. DOI: 10.1016/j.tecto.2018.10.033.

Stemberk, J., jr., Coubal, M., Stemberk, J., Štěpančíková, P. (2019): Stress analysis of fault slips data recorded within Dědiční štola Gallery in the Rychlebské hory Mts., NE part of the Bohemian Massif. Acta geodynamica et Geomaterialia, 16, (195), 315-330. DOI: 10.13168/AGG.2019.0027

Coubal, M., Zelenka, P., Stemberk, J. jr. (2019): Projevy alpínské kinematické aktivity železnohorského zlomu v křehkém porušení okolí jeho jihovýchodní části (Record of Alpine tectonic activity of the Železné hory Fault expressed by brittle deformation within its southeastern segment). Geoscience Research Reports • Czech Geological Survey, Prague • Vol. 52, 2/2019 • ISSN 2336-5757 (online) • ISSN 0514-8057 (print) 141- 146.

Coubal, M., Adamovič, J., Šťastný, M.(eds.) (2018): Lužický zlom – hranice mezi dvěma světy. S. 272, Novela Bohemica. ISBN 978-80-87683-87-3.

Pošmourný, K., Coubal, M., Valenta, J. (2018): Utilization of deep geothermal energy in the Czech Republic: possibilities, present state and prospects. Geotechnika 21,1,s.10–18. Praha. Fakulta stavebni ČVUT, Thakurova 7,166 29 Praha 6. ISSN 1211-913X.

Burjánek, J., Málek, J., Coubal, M. (2017): Jak se bránit zemětřesením? Vesmír. Roč. 96, č. 9, s. 508-510 ISSN 0042-4544.
Coubal, M., Málek, J., Adamovič, J., Štěpančíková, P. (2015): Late Cretaceous and Cenozoic dynamics of the Bohemian Massif inferred from the paleostress history of the Lusatian Fault Belt. Journal of Geodynamics. Roč. 87, July 1, s. 26-49 ISSN 0264-3707.

Prouza, V., Coubal, M., Adamovič, J. (2014): Specifika architektury hronovsko-poříčského zlomu Specific architecture of the Hronov-Poříčí Fault. Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2014, č. 1 (2015), s. 13-18 ISSN 0514-8057.

Coubal, M., Adamovič, J., Málek, J., Prouza, V. (2014): Architecture of thrust faults with alongstrike variations in fault-plane dip: anatomy of the Lusatian Fault, Bohemian Massif.
Journal of Geosciences. Roč. 59, č. 3 (2014), s. 183-208 ISSN 1802-6222.

Prouza, V., Coubal, M., Adamovič, J. (2013): Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší. Southeastern continuation of the Lusatian Fault in the western Krkonoše Mts. piedmont region. – Zprávy o geologických výzkumech v Roce 2012, 59-63.

Adamovič, J. & Coubal, M. (2012): Projevy posunů po vrstevních plochách v křídových pískovcích Podbezdězí. - Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011, 9-12. Praha.
Coubal, M. (2010): Tektonické založení jižního okraje české křídové pánve v okolí Kounic. - Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009, 27-30. Praha.
- Czech Geological Society (CGS)
Další informace

Osvědčení o odborné způsobilosti závodního lomu s roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun, opravňující řídit, kontrolovat a provádět práce uvedené v zák. Č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Články / Knihy

Burjánek, J., Málek, J., Coubal, M. (2017): Jak se bránit zemětřesením? Vesmír. Roč. 96, č. 9, s. 508-510 ISSN 0042-4544.