Časopisy / Média

Média

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Přednášky, Semináře/Workshopy

Workshop navazuje na aktivity řešené v rámci programu Strategie AV21 Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život. Rádi bychom zde představili část výzkumů vzniklých v rámci projektu a zároveň nabídli prostor pro další zájemce a badatele zabývající se pohromami, katastrofami a dalšími nouzovými situacemi (emergencies). Cílem je ukázat jednak náchylnost společností k různým druhům pohrom a katastrof, jednak poukázat na možnosti jejich zkoumání. Rovněž lze prezentovat jakékoliv výsledky vzniklé s podporou Strategie AV21 Město jako laboratoř změny.

Image
Worshop Pohromy a katastrofy

Články / Knihy

Tato obrazová publikace vznikla na Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. (ÚSMH) se záměrem představit široké veřejnosti participaci našeho ústavu při rekonstrukci této památky, která je zapsána i na seznam UNESCO.

Publikace shrnuje, jak laboratoř geopolymerů, která je součástí oddělení Struktury a vlastností materiálů z ÚSMH participovala na rekonstrukci původní historické keramické dlažby.  Jednotlivé etapy popisují jak předběžné experimentální práce, lepení a zpevňování dlaždic v laboratoři, tak i práce, které následně proběhly přímo v kostele. Součástí jsou i základní informace o geopolymerních materiálech a jejich vlastnostech a obecné informace o historii kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou.

Tento výukový materiál bude využívan během popularizačních akcí (výstavy, akce v rámci Týdne vědy a techniky, veletrh vědy, komentované prohlídky laboratoří apod.). Elektronická verze bude na vyžádání k dispozici základním a středním školám (email: perna@irsm.cas.cz).

Obrazová publikace „Rekonstrukce původní keramické dlažby. Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou“ byla vytvořena díky podpoře Akademie věd České republiky v rámci programu Strategie AV21 č. 23 – Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život, podprogram Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek.

Videozáznamy

Až 2000 lidí je pohřešovaných po sesuvu v Oceánii na ostrově na Papua Nová Guinea.  
Česká televize - i-vysílání, odpolední Studio ČT24, Host: Jan Blahůt, geolog, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR (živý vstup, od 14:11 minuty záznamu).

Video file

Semináře/Workshopy

Audiozáznamy

ČRo Plus - Pořad Odpolední Plus - Věda Plus, host Ivana Perná z oddělení struktury a vlastnosti materiálů ÚSMH AV ČR (nahrávka od 16:50 do 22:30 minuty záznamu) 
 

Audio file

Tiskové zprávy

Naši kolegové z oddělení struktury a vlastností materiálů se podíleli při rekonstrukci kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou na opravě keramické dlažby, který je od roku 1994 zapsán na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Využili při tom technologii geopolymerních materiálů, kterou v ústavu již dlouho studují. Řadu původních rozbitých či prošlapaných keramických dlaždic na podlaze kostela opravili geopolymerem, tedy laboratorně vyrobeným materiálem na anorganické bázi. Opravené dlaždice jsou nyní v barvě i struktuře velmi podobné originálu. 

Oprava dlažby-kostel Zelená Hora
IMG_1338.JPG

Videozáznamy

Česká televize - i-vysílání, dopolední Studio ČT24, host Jiří Málek, seismolog z ÚSMH AV ČR (živý vstup, od 00:57 minuty záznamu)
 

Video file

Články / Knihy

Jan Klimeš byl s kolegou Vítem Vilímkem oceněn prestižní cenou Mezinárodního konsorcia pro výzkum sesuvů půdy za to, jak v Peru svým výzkumem pomohli omezit negativní dopady tohoto přírodního fenoménu na lidi. Například zkoumali pohyby svahů Cordillera Blanca, kde před 53 lety zahynula výprava českých alpinistů. Měřili posuny terénu i na Machu Picchu. Metodologie, kterou tam zavedli, střeží nejslavnější inckou památku už dvě desetiletí.
 

Semináře/Workshopy

lednu 2024 uspořádaly tři tchajwanské vědecké instituce dvoustranný, tchajwansko-český odborný seminář zaměřený na studium sesuvů a aktivních pohybů na zlomech. Za Českou republiku byli na seminář pozváni odborníci z oddělení inženýrské geologie Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Ústavu geologických věd Masarykovy Univerzity v Brně
Přednášky českých i tchajwanských odborníků byly zaměřeny na využití inovativních technologií prohlubujících poznání procesů sesouvání i pohybů na zlomech, jejich vnitřní struktury a prostorového rozmístění. Tyto informace umožňují lépe a efektivněji chránit společnost před negativními dopady výše zmíněných, potenciálně nebezpečných jevů. To je pro Tchaj-wan, jehož území je srovnatelné s velikostí Moravy, významnou prioritou, protože na jeho území každoročně vzniká několik desítek sesuvů. Zároveň se zde nachází řada tektonických zlomů, jejichž pomalé pohyby ničí a ohrožují dopravní infrastrukturu a obydlí. Tchajwanští odborníci proto neustále hledají nové přístupy, které by jim umožnily lépe studovat tato nebezpečí.

Čeští odborníci seznámili tchajwanské kolegy např. s využitím v České republice vyvinutého unikátního monitorovacího zařízení pohybů, které detekuje velmi malé změny magnetického pole mezi magnety ležícími na opačných stranách tektonických zlomů nebo puklin uvnitř sesuvů. Tato velmi přesná měření mohou být vyhodnocována v téměř reálném čase a jako jedna z mála dostupných technologií poskytují informaci o pohybech ve třech směrech (3D). Tento přístroj byl vyvinut VUT Brno ve spolupráci s Dr. Baroněm a volně navázal na dlouholetou tradici 3D monitorovacích optických přístrojů, které byly na oddělení inženýrské geologie vyvinuty v 70tých let minulého století a díky digitalizaci této technologie jsou úspěšně používány dodnes. 

Videozáznamy

Mezi 10. a 12. lednem roku 1954 zasáhlo rakouské Vorlarbersko 400 laviv. 150 z nich bylo ničivých, celkem zasypaly 280 lidí, z nichž 125 zemřelo. Jedním z nejpostiženějších míst byla obec Blons, kde laviny zabily 57 obyvatel a třetinu domů zničily. Pomoc se dlouho nedařilo kvůli poškozených telefonním linkám přivolat. První záchranáři z různých oblastí z domova i ze zahraničí dorazili až po dvou dnech. Poprvé v Evropě tehdy úřady nasadili při záchraně vrtulníky a neštěstí také vyvolalo potřebu chránit obydlené oblasti před podobnými situacemi. V Rakouských Alpách se poprvé začali budovat ve velkém lavinové bariéry, které mají bránit samotnému vzniku i sesuvu lavin. A to hlavně tam, kde neexistují či nestačí horské tzv. ochranné lesy nad vesnicemi a horskými cestami.
Česká televize - i-vysílání, ranní Studio 6, host Jan Blahůt z ÚSMH AV ČR (živý vstup, od 1:19:43 minuty záznamu)

Video file

Články / Knihy

Článek v prosincovém čísle časopisu Vesmír věnuje pozornost nejen historii působení teploty na stabilitu svahů, ale rovněž dalšímu výzkumu dlouhodobého působení teploty na stabilitu skal, a to zvětrávacími procesy. Změny teploty totiž vyvolávají i změny napětí v hornině.

 časopis Vesmír 102, 711, 2023/12

 

Tiskové zprávy

Kolega Jan Klimeš z oddělení z inženýrské geologie a Vít Vilímek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy získali významné ocenění zejména za svůj dlouholetý, společný výzkum sesuvů v Peru. Jejich činnost ocenilo Mezinárodní konsorcium pro výzkum sesuvů (International Consortium on Landslides). Cenu (Hiroshi Fukuoka Award), která se udílí jednou za tři roky, si převzali před několika dny na celosvětové konferenci ve Florencii.

Tisková zpráva na webu Akademie věd ČR

Přednášky

Přírodní katastrofy nejen ve velehorách
Geografická sekce PřF UK pořádá od akademického roku 2021/2022 pravidelné debaty s odborníky z akademické i veřejné sféry na aktuální témata.

Deváté Geografické pondělí se uskutečnilo 16. října 2023 na téma "Přírodní katastrofy nejen ve velehorách"

Semináře/Workshopy

Odborný seminář se speciálním zaměřením na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů. Seminář pořádají Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy.

Seminář se koná v termínu 19. - 22. 9. 2023 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn, v jižních Čechách.

Přednášky

Kino Vatra, Vsetín, od 19:30h, filmový klub a beseda o speleologii s Dr. Ivo Baroněm z ÚSMH.

Přednášky

beseda v rámci ostravského vlastivědného festivalu "PESTRÉ VRSTVY", besedující Dr. Jan Klimeš, geomorfolog z ÚSMH AV ČR a předseda České asociace geomorfologů

Tiskové zprávy

Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH AV ČR) a z Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity (MU) zkoumali letos v březnu ve spolupráci s kolegy z tchajwanské National Central University a National Changhua University současné tektonické zlomy a také s nimi související sesuvy, které vznikly při zemětřeseních v nedávné době, takzvané koseismické sesuvy. Výzkum těchto jevů probíhá za použití moderních strukturně-geologických, sedimentologických a geomorfologických metod a je realizován v rámci dvoustranného projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky a tchajwanskou National Science and Technology Council. Výsledky získané na tomto vzdáleném tropickém ostrově tedy bude možné v budoucnu využít i v Česku.

Tisková zpráva na webu Akademie věd ČR

Videozáznamy

Mezinárodní sympozium INTERPRAEVENT 2023:
"Výskyt, redukce a obnova přírodních katastrof v horských oblastech", Taiwan, 17.-18.4.2023, host Dr. Klimeš (od 3:27 minuty záznamu)

Videozáznamy

Reportáž o měření aktivity na zlomech pomocí extenzometru TM71 ve vídeňské pánvi v Rakousku.

ARD alpha - Mayrs Magazin - Wissen für alle

Videozáznamy

Znovu a znovu se v Rakousku chvěje země, naposledy např. v Korutanech začátkem dubna. "Mayrs Magazine" sledoval skupinu geologů studujících deskovou tektoniku, aby získali přehled o možných předpovědích zemětřesení.
Reportáž o měření aktivity na zlomech pomocí extenzometru TM71 ve vídeňské pánvi v Rakousku.

ORF TV, (ORF 2-pořad Mayrs Magazin- Wissen fuer alle, Ivo Baroň, ÚSMH AV ČR)