Částečné pyrolyzované kompozity jako lehká střešní krytina - ověření klimatické odolnosti a optimalizace vhodné textilní výztuže

Částečné pyrolyzované kompozity jako lehká střešní krytina - ověření klimatické odolnosti a optimalizace vhodné textilní výztuže

Částečně pyrolyzované kompozity by mohly být plnohodnotnou náhradou azbestových krytin typu
Eternit, neboť se vyznačují dobrými mechanickými vlastnostmi a nízkou hustotou zaručující odlehčení
střešní konstrukce. Oproti standardním vláknovým kompozitům mají tyto kompozity předpoklad vysoké požární odolnosti a bezpečnosti, neboť se při vysokých teplotách nevyvíjí žádné plyny ani jiné zplodiny hoření. Komponenty používané k výrobě těchto kompozitů, čedičová vlákna a polysiloxanová matrice patří ve své komoditě k nejlevnějším matriálům. Zásadními vlastnostmi, které je třeba ověřit, je navlhavost a mrazuvzdornost. Bude třeba nalézt vhodný typ výztuže s ohledem na mechanické vlastnosti a snadnou vyrobitelnost.

Číslo grantu

TP01010055, program GAMA 2

Grantová agentura

Technologická agentura ČR

Řešen v letech

2020-2022

Hlavní řešitel

Ing. Martin Černý, Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty