Řešení problematiky páteřních onemocnění z pohledu degenerativních a poúrazových stavů s využitím poznatků tkáňového inženýrství, biomechaniky obratlů, osseointegrace umělých náhrad a studia důvodů jejich selhání.

Řešení problematiky páteřních onemocnění z pohledu degenerativních a poúrazových stavů s využitím poznatků tkáňového inženýrství, biomechaniky obratlů, osseointegrace umělých náhrad a studia důvodů jejich selhání.

Navržený projekt řeší komplexním způsobem problematiku páteřních onemocnění a to především v případech, kdy léčba vyžaduje užití spinálních bioimplantátů. Jedná se o velmi rozsáhlou problematiku, která vyžaduje interdisciplinární přístup a zapojení a kooperaci řady pracovišť různého charakteru.
Podstatou projektu je stanovit objektivní hodnocení a úspěšnost dosud užívaných implantátů a na základě výsledků základního výzkumu v oblasti biomechaniky páteřního systému (vnitřně vazivového a nervového aparátu) a v oblasti tkáňového inženýrství pak stanovit základní požadavky pro spinální implantáty zcela nového typu.
Interdisciplinární výzkum je jak základního tak i aplikovaného charakteru, který je doplněn i výzkumem průmyslovým. Výsledky předloženého projektu přispějí nejen ke zvýšení konkurenceschopnosti našich výrobních podniků a zvýšení exportu v této oblasti, ale také ke zlepšení kvality života naší populace.

Číslo grantu

FT-TA3/131

Grantová agentura

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (MPO)

Řešen v letech

2006-2009

Hlavní řešitel

Ing. František Denk, Walter MEDICA a.s.

Spoluřešitel

Ing. Karel Balík, ÚSMH AV ČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů

MUDr. Ladislav Tóth, ČVUT Praha, FS
1. LF UK Praha

prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc., FTVS, UK Praha

Stav
Ukončené projekty
Spolupráce

LASAK s.r.o.

doc. Ing. Zdeněk Strnad, CSc.