O ústavu

Znalecká činnost

Základní informace 
Jméno / Název: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. (Znalecký ústav)

Členové:  
Mgr. Jan Blahůt, Ph.D. (Znalec),  
Ing. Jan Balek, Ph.D. (Osoba zapojená do vědeckovýzkumné činnosti), 
Ing. Martin Černý, Ph.D. (Osoba zapojená do vědeckovýzkumné činnosti), 
Mgr. Martina Havelcová, Ph.D. (Osoba zapojená do vědeckovýzkumné činnosti), 
doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. (Osoba zapojená do vědeckovýzkumné činnosti), 
Mgr. Dominik Vöröš (Osoba zapojená do vědeckovýzkumné činnosti)

IČO: 67985891 

Sídlo / Kontaktní adresa: V Holešovičkách 94/41, Libeň, 18200 Praha 

Datová schránka: uykngxq 

Kontaktní údaje 
E-mail: irsm@irsm.cas.cz  
Telefonní číslo: +420 266 009 318

Den zápisu do seznamu: 27.08.2002

Informace o rozsahu znaleckého oprávnění znaleckého ústavu - obor, odvětví a specializace: 

GEOLOGIE (36/1967 Sb.) - GEOLOGIE (36/1967 Sb.) – bez odvětví - geodynamika, tektonika, seismicita (přirozená a indukovaná, technické odpaly), aplikovaná geofyzika, inženýrská geologie (stabilita svahů a skalních stěn, sesuvy), geomorfologie, aplikovaná geodézie, dálkový průzkum Země, monitoring geodynamických procesů, geohazardy a rizika, geochemie, mineralogie, tuhá paliva a materiálové inženýrství (nanomateriály, kompozitní materiály).

Osoba zapsána podle zákona č. 36/1967 Sb.: Ano 

Seznamy znalců, tlumočníků a překladatelů: https://seznat.justice.cz/

 

Image
Znalecká činnost