O ústavu

Vedení ústavu

Ředitel: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
Zástupce ředitele: doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Vedoucí hospodářské správy: Žaneta Hessová
Předseda Rady instituce: RNDr. Josef Stemberk, CSc.
Předseda Dozorčí rady: Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

 

Rada instituce

Předseda: RNDr. Josef Stemberk, CSc.
Místopředsedkyně: Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.
Tajemník: Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc

Interní členové:

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.

Externí členové:

Mgr. Jiří Adamovič, CSc. (GÚ AV ČR, v. v. i. )
Prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (PřF UK v Praze, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky)
Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc. (VŠCHT v Praze)
Ing. Pavel Kriegsman (KM, s.r.o. )

 

Dozorčí rada

Předseda: Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (Akademická rada AV ČR)
Místopředseda: Mgr. Lucia Fojtíková, Ph.D.
Tajemník: RNDr. Jakub Stemberk, Ph.D. (ÚSMH AV ČR, v.v.i.)

Členové: 

doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.  (Fakulta stavební, ČVÚT v Praze)
Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (PřF UK v Praze)
Doc. Ing. Radek Sedláček, Ph.D. (Fakulta strojní, ČVÚT v Praze) 

 

Mezinárodní poradní sbor

Prof. Kimon Christanis
Instituce: Univerzita Patras, Řecko 

Prof. Manfred Joswig
Instituce: Univerzita ve Stuttgartu, Německo  

Prof. Yann Klinger
Instituce: Fyzikální ústav, Pařížská univerzita – CNRS, Francie

Dr. Rouwen Johannes Lehné
Instituce: Technická univerzita Darmstadt, Německo 

Prof. Dr. Vladimir E. Yudin
Instituce: Ústav Makromolekulární Chemie, Ruská akademie věd, St.Petersburg, Rusko

Tajemník: Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc., ÚSMH AV ČR, v.v.i.