Ing. Ivana Perná, Ph.D.

Budova
A
Patro
1
Číslo místnosti
103
O mně

Vzdělání
2000 – 2004 VŠCHT Praha, Disertační práce: Syntézy a vlastnosti geopolymerních hydratovaných materiálů (2005 - Ph.D.)
1995 – 2000 VŠCHT Praha, Chemie a technologie anorganických materiálů (Ing.)

Pracovní zkušenosti
Od 2012 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i, samostatný vědecký pracovník
2009 – 2011 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i, vědecký asistent
2006 – 2008 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i, vědecký pracovník
2004 - 2005 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., výzkumný a vývojový pracovník

Vědecké aktivity
• Syntéza a vlastnosti geopolymerních materiál
• Studium zdrojových materiálů pro geopolymerní syntézy - využití netradičních zdrojů
• Charakterizace, solidifikace a stabilizace různých odpadních materiálů
• Hledání možných aplikací dle vlastností geopolymerních materiálů, např. ohnivzdorné materiály, zvukově i tepelně izolující desky, brusné materiály, aj.
• Charakterizace a využití popelů ze spalování biomasy
• Stanovení pevnosti materiálů v tlaku a v tahu za ohybu
• Stanovení velikosti částic
• Stanovení chemického složení pomocí rentgenové fluorescenční analýzy (XRF)
• Recenzent mezinárodních impaktovaných časopisů

Publikace
Autor nebo spoluautor 28 vědeckých prací v impaktovaných časopisech; 278 citací bez autocitací, H-index 10.

Publikační činnost

1) Články v impaktovaných časopisech

Hanzlíček T., Perná I., Michoinová D., Rafl J.: The characterization and renovation of parterre floor tiles in the pilgrimage church of St. John of Nepomuk (Czech Republic). Case Studies in Construction Materials, 19, e02297, 2023. doi: 10.1016/j.cscm.2023.e02297

Perná I., Hanzlíček T., Lučaník A., Šupová M.: Geopolymer-based grinding stones utilizable in metal machining. Construction and Building Materials, 363, 129869, 2023. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2022.129869

Novotná M., Knotek P., Hanzlíček T., Kutálek P., Perná I., Melánová K., Černošková E., Kopecká K.: TiO2 Modified Geopolymers for the Photocatalytic Dye Decomposition. Crystals, 11, 1511, 2021. https://doi.org/10.3390/cryst11121511

Perná I., Novotná M., Řimnáčová D., Šupová M.: New Metakaolin-Based Geopolymers with the Addition of Different Types of Waste Stone Powder. Crystals, 11(8), 983, 2021. doi: 10.3390/cryst11080983

Perná I., Novotná M., Šupová M., Hanzlíček T.: Beach Sand – an Alternative Filler in Metakaolin-Based Geopolymers. Journal of Materials in Civil Engineering, 33(4), 04021017-1 - 04021017-6, 2021. doi: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0003641

Hanzlíček T., Perná I., Uličná K., Římal V., Štěpánková H.: The Evaluation of Clay Suitability for Geopolymer Technology. Minerals, 10(10), 852, 2020. doi: 10.3390/min10100852

Perná I., Hanzlíček T., Šupová M., Novotná M.: Phase Transformations in Fly Ash-Based Solids. Minerals, 10(9), 804, 2020.doi: 10.3390/min10090804

Perná, I., Hanzlíček, T., Žaloudková M.: Microscopic study of the concrete / geopolymer coating interface. Ceramics-Silikáty, 64, (1) 68–74, 2020. doi: 10.13168/cs.2019.0050

Perná, I., Šupová, M., Hanzlíček, T., Špaldoňová, A.: The synthesis and characterization of geopolymers based on metakaolin and high LOI straw ash. Construction and Building Materials, 228, 116765, 2019. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.116765

Perná, I., Šupová, M., Hanzlíček, T.: Gehlenite and anorthite formation from fluid fly ash. Journal of Molecular Structure, 1157, 476-481, 2018. doi: 10.1016/j.molstruc.2017.12.084

Perná, I., Hanzlíček, T., Boura, P., Lučaník, A.: Application of a clay-slag geopolymer matrix for repairing damaged concrete: Laboratory and industrial-scale experiments. Materials Testing, 59(10), 929-937, 2017. Doi: 10.3139/120.111090

Perná I., Šupová M., Hanzlíček T.: The characterization of the Ca-K geopolymer/solidified fluid fly-ash interlayer. Ceramics–Silikáty, 2017, 61(1), 26-33. doi: 10.13168/cs.2016.0056

Košnář Z., Mercl F., Perná I., Tlustoš P.: Investigation of polycyclic aromatic hydrocarbon content in fly ash and bottom ash of biomass incineration plants in relation to the operating temperature and unburned carbon content. Science of the Total Environment, 2016, 563, 53-61. doi:10.1016/j.scitotenv.2016.04.059

Perná I., Ochecová P., Száková J., Hanzlíček T., Tlustoš P.: Determination of plant available nutrients in two wood ashes: The influence of combustion conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2016, 47 (13-14), 1664-1674. doi: 10.1080/00103624.2016.1206557

Perná I., Hanzlíček T., Boura P., Lučaník A.: The Manufacture of the Grinding Wheels Based on the Ca–K Geopolymer Matrix, Materials and Manufacturing Processes, 31, 667-672, 2016. doi:10.1080/10426914.2015.1004709

Perná I., Hanzlíček T.: The setting time of a clay-slag geopolymer matrix: the influence of blast-furnace-slag addition and the mixing method. Journal of Cleaner Production, 112, 1150-1155, 2016. doi:10.1016/j.jclepro.2015.05.069

Perná I., Hanzlíček T., Šupová M.: The identification of geopolymer affinity in specific cases of clay materials, Applied Clay Science, 102, 213-219, 2014. doi: 10.1016/j.clay.2014.09.042

Perná I., Hanzlíček T.: The solidification of aluminum production waste in geopolymer matrix, Journal of Cleaner Production, 84, 657-662, 2014. doi:10.1016/j.jclepro.2014.04.043

Perná I., Hanzlíček T., Kracík Štorkánová M.: Characterization of historic mosaic at Pfeiffer-Kral Sepulcher, Jablonec nad Nisou: a study of the mortar and tesserae origin, Ceramics-Silikáty, 58/4,308-313, 2014.

Szaková J., Ochecová P., Hanzlíček T., Perná I., Tlustoš P.: Variability of Total and Mobile Element Contents in the Ash after Biomass Combustion, Chemical Papers, 11, 1376–1385, 2013. Doi: 10.2478/s11696-013-0399-4

Hanzlíček T., Perná I., Ertl Z.: 27Al MAS NMR analyses applied to historical mortars, International Journal of Architectural Heritage, 7, 153–164, 2013. Doi: 10.1080/15583058.2011.624253

Hanzlíček T., Perná I., Ertl Z.: The influence of temperature and composition on modeled mortars, International Journal of Architectural Heritage, 6, 359–372, 2012. doi: 10.1080/15583058.2010.551702

Hanzlíček T., Perná I., Ertl Z., Miller S.M.: Pre-Portland cements and geopolymers, Acta Geodynamika Geomaterialia, 9 (1/165), 57 – 62, 2012.

Hanzlíček T., Perná I.: Thermal resistance of foamed fluidized bed ashes, Acta Geodynamica et Geomaterialia, 8/2011, 2 (162), 115-122, 2011.

Hanzlíček T., Perná I.: The alumina-silicates in stabilization processes in fluidized-bed ashes, Ceramics-Silikáty, 55 (1), 94-99, 2011.

Hanzlíček T., Steinerová M., Straka P., Perná I., Siegel P., Švarcová T.: Reinforcement of the terracotta sculpture by geopolymer composite, Materials&Design, 30/8, 3229-3234, 2009. Doi: 10.1016/j.matdes.2008.12.015

Perná I., Hanzlíček T., Steinerová M., Straka P.: Acoustic Absorption of Geopolymer/Sand Mixture, Ceramics-Silikáty, 53/1, 48-51, 2009.

2) Články v recenzovaných časopisech

Novotná M., Perná I., Hanzlíček T.: Review of Possible Fillers and Additives for Geopolymer Materials. Waste forum (www.wasteforum.cz), 2, 78-89,2020.

Perná I., Šupová M., Hanzlíček T.: A study of the Kladno blast-furnace slag: History, characterization and possible utilization. Waste forum (www.wasteforum.cz), 1,28-36,2019.

Ochecová P., Tlustoš P., Száková J., Perná I., Hanzlíček T.: Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část – rizikové prvky, PAU), Waste forum (www.wasteforum.cz), 2, 67-75, 2013.

Perná I., Hanzlíček T.: Využití odpadních materiálů pro přípravu brusných nástrojů na bázi anorganických polymerů, Waste forum (www.wasteforum.cz), 1, 29-36, 2013.

Ochecová P., Tlustoš P., Száková J., Perná I., Hanzlíček T., Habart J.: Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (1. část – živiny), Waste forum (www.wasteforum.cz), 4, 204-209, 2012.

Boura P., Ertl Z., Hanzlíček T., Perná I.: The Experience on Geopolymer Technology in Semi-Industrial Production, Journal of Materials Science and Engineering B, 2 (4), 300-305, 2012.

Hanzlíček T., Perná I.: Popel ze spalování biomasy. Odpad nebo hnojivo? Odpadové fórum, 2/2011, 26-26, 2011.

Hanzlíček Tomáš, Perná Ivana: Anorganické odpady jako zdroj pro geopolymerní pojiva, Odpadové fórum 6/2010, str. 34-35, 2010.

Hanzlíček Tomáš, Perná Ivana: Historické souvislosti – použití odpadů z biomasy, Waste Forum, 2, 65-69, 2009.

Přednášky a výuka

Školitel specialista:
od roku 2012: Mgr. Kateřina Cvešperová – Uličná, postgraduální studium, Fakulta matematiky a fyziky, Univerzita Karlova (přerušeno 09/2014–09/2020 z důvodu mateřské dovolené)
od 2019: Ing. Martina Novotná, postgraduální studium, Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha

Členství

Od 2016: člen redakční rady časopisu Ceramics-Silikáty
2018-2022: člen Akademického sněmu

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Články / Knihy

Tato obrazová publikace vznikla na Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. (ÚSMH) se záměrem představit široké veřejnosti participaci našeho ústavu při rekonstrukci této památky, která je zapsána i na seznam UNESCO.

Publikace shrnuje, jak laboratoř geopolymerů, která je součástí oddělení Struktury a vlastností materiálů z ÚSMH participovala na rekonstrukci původní historické keramické dlažby.  Jednotlivé etapy popisují jak předběžné experimentální práce, lepení a zpevňování dlaždic v laboratoři, tak i práce, které následně proběhly přímo v kostele. Součástí jsou i základní informace o geopolymerních materiálech a jejich vlastnostech a obecné informace o historii kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou.

Tento výukový materiál bude využívan během popularizačních akcí (výstavy, akce v rámci Týdne vědy a techniky, veletrh vědy, komentované prohlídky laboratoří apod.). Elektronická verze bude na vyžádání k dispozici základním a středním školám (email: perna@irsm.cas.cz).

Obrazová publikace „Rekonstrukce původní keramické dlažby. Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou“ byla vytvořena díky podpoře Akademie věd České republiky v rámci programu Strategie AV21 č. 23 – Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život, podprogram Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek.

Semináře/Workshopy

Audiozáznamy

ČRo Plus - Pořad Odpolední Plus - Věda Plus, host Ivana Perná z oddělení struktury a vlastnosti materiálů ÚSMH AV ČR (nahrávka od 16:50 do 22:30 minuty záznamu) 
 

Audio file

Tiskové zprávy

Naši kolegové z oddělení struktury a vlastností materiálů se podíleli při rekonstrukci kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou na opravě keramické dlažby, který je od roku 1994 zapsán na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Využili při tom technologii geopolymerních materiálů, kterou v ústavu již dlouho studují. Řadu původních rozbitých či prošlapaných keramických dlaždic na podlaze kostela opravili geopolymerem, tedy laboratorně vyrobeným materiálem na anorganické bázi. Opravené dlaždice jsou nyní v barvě i struktuře velmi podobné originálu. 

Oprava dlažby-kostel Zelená Hora
IMG_1338.JPG

Články / Knihy

Obrazová publikace byla vytvořena s podporou Akademie věd České republiky v rámci výzkumného programu Strategie AV21 – Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život, podprogram Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek.

Tato obrazová publikace vznikla se záměrem představit široké veřejnosti přírodní materiály, které byly a stále jsou používány ve stavebnictví. Obsahuje fotografie různých typů jednotlivých hornin a základní informace o daném druhu horniny a jejích vlastnostech, včetně konkrétních příkladů použití. Dále je zde uvedeno základní rozdělení hornin podle geologického vzniku a mapa výskytu a těžby zmíněných hornin v ČR.

Přednášky

GeopolymerCamp 2013, 8.-10. červenec, Saint-Quentin, Francie

Přednášky

Přednáška, Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta, katedra fyziky nízkých teplot

Přednášky

Přednáška a workshop v rámci konference: EMABM 2011 (13. ročník Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials), Ljubljana, Slovenia

Články / Knihy

Umíchat beton bez přidání cementu je stejně marné jako upéct vánočku bez mouky. Českým vědcům se podařilo vytvořit stavební hmotu, ve které není cement ani vápno.

Lidové noviny, příloha Věda a technika