Ing. Monika Šupová, Ph.D.

Budova
B
Patro
2
Číslo místnosti
201
O mně

Kontakty:
e-mail: supova@irsm.cas.cz
phone: +420 266 009 221
https://www.researchgate.net/profile/Monika-Supova
http://orcid.org/0000-0002-0902-9059

VZDĚLÁNÍ
1999-2003 dosažený titul Ph.D., VŠB Technická Univerzita Ostrava, obor studia Chemická metalurgie
1997-2003 dosažený titul Ing., Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB Technická Univerzita Ostrava, obor studia Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů

ZAHRANIČNÍ STÁŽ
01/2000-07/2000 Centre for Advanced Friction Studies, Southern Illinois University, Carbondale, USA

PROFESNÍ PROFIL
01/2008 - dosud Ústav struktury a mechaniky hornin, AVČR, v.v.i.
01/2001 - 12/2007 Ústav chemie materiálů, VŠB Technická Univerzita Ostrava

VÝZKUM
Izolace a charakterizace bioapatitů a kolagenů z animálních prekurzorů. Příprava a charakterizace syntetických kalcium fosfátů a biokompozitů. Infračervená spektrometrie

Publikační činnost

T. Suchý, M. Šupová, P. Sauerová, M. Verdánová, Z. Sucharda, Š. Rýglová, M. Žaloudková, R. Sedláček, M. Hubálek Kalbáčová, The effects of different cross-linking conditions on collagen-based nanocomposite scaffolds—an in vitro evaluation using mesenchymal stem cells, Biomedical Materials, 10 (2015) 065008
M. Šupová, Substituted hydroxyapatites for biomedical applications: A Review, Ceramics International 41 (2015) 9203-9231
T. Suchý, M. Šupová, E. Klapková, L. Horný, Š. Rýglová, M. Žaloudková, M. Braun, Z. Sucharda, R. Ballay, J. Veselý, H. Chlup, F. Denk, The Sustainable Release of Vancomycin and Its Degradation Products From Nanostructured Collagen/Hydroxyapatite Composite Layers, Journal of Pharmaceutical Sciences 105 (2016) 1288-1294
T. Suchý, M. Šupová, E. Klapková, V. Adámková, J. Závora, M. Žaloudková, Š. Rýglová, R. Ballay, F. Denk, M. Pokorný, P. Sauerová, M. Hubálek Kalbáčová, L. Horný, J. Veselý, T. Voňavková, R. Průša, The release kinetics, antimicrobial activity and cytocompatibility of differently prepared collagen/hydroxyapatite/vancomycin layers: Microstructure vs. Nanostructure, European Journal of Pharmaceutical Sciences 100 (2017) 219-229
T. Suchý, M. Šupová, M. Bartoš, R. Sedláček, M. Piola, M. Soncini, G. B. Fiore, P. Sauerová, M. Hubálek Kalbáčová, Dry versus hydrated collagen scaffolds: are dry states representative of hydrated states? Journal of Materials Science: Materials in Medicine 29 (2018) 20
M. Šupová, T. Suchý, Z. Sucharda, E. Filová, Job N.L.M. der Kinderen, M. Steinerová, L. Bačáková, G.S. Martynková, The comprehensive in vitro evaluation of eight different calcium phosphates: Significant parameters for cell behavior, Journal of the American Ceramics Society 102 (2019) 2882-2904
T. Suchý, M. Šupová, P. Sauerová, M. Hubálek-Kalbáčová, E. Klapková, M. Pokorný, L. Horný, J. Závora, R. Ballay, F. Denk, M. Sojka, L. Vištejnová, Evaluation of collagen/hydroxyapatite electrospun layers loaded with vancomycin, gentamicin and their combination: Comparison of release kinetics, antimicrobial activity and cytocompatibility, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 140 (2019) 50-59
M. Šupová, The Significance and Utilisation of Biomimetic and Bioinspired Strategies in the Field of Biomedical Material Engineering: The Case of Calcium Phosphate—Protein Template Constructs, Materials 13 (2020) 327
T. Šmrhová, P. Junková, Š. Kučková, T. Suchý M. Šupová, Peptide mass mapping in bioapatites isolated from animal bones, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 31 (2020) 32

Přednášky a výuka

Konzultant bakalářských a diplomových prací, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Členství

Od roku 2016 Člen Společnosti pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s.
Od roku 2014 Výkonný editor ústavního impaktovaného časopisu Acta geodynamica et geomaterialia

Další informace

MEZINÁRODNÍ PATENT
Suchy, T.; Supova, M.; Denk, F.; Rýglová, Š.; Žaloudková, M.; Sucharda, Z.; Ballay, R.; Horný, L.; Čejka, Z.; Pokorný, M.; Knotková, K.; Velebný, V.: A nanocomposite layer on the basis of collagen nanofibers, and a method of preparation thereof. European Patent Office. Patent EP3311854. 2020-07-09

GRANTOVÉ PROJEKTY
2019-2022 Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky NV19-02-00068 - Bioartificiální kardiovaskulární záplaty a cévní náhrady na bázi porcinního kolagenu zesílené nano/mikrovlákny remodelované pomocí kmenových buněk v bioreaktorech (spoluřešitel)
2020-2022 Grantová agentura České republiky 20-11186S - Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny (člen týmu)
2020-2023 Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky NU20-02-00368 – Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii (člen týmu)
2021-2023 Grantová agentura České republiky 21-07851S - Studium metod modifikace mechanických vlastností a struktury kolagenní hmoty (spoluřešitel)

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Semináře/Workshopy

Odborný seminář se speciálním zaměřením na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů. Seminář pořádají Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy.

Seminář se koná v termínu 19. - 22. 9. 2023 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn, v jižních Čechách.

Semináře/Workshopy

Seminář se koná v termínu 13. - 16. 9. 2022 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn v jižních Čechách.

Cílem semináře je informovat účastníky o základní problematice biomateriálů a současném stavu výzkumu a vývoje i výroby protetik či umělých náhrad v České republice. Na semináři se účastníci a studenti potkávají s předními vědeckými kapacitami v oboru biomateriálů a povrchů (materiálové inženýrství, medicína, fyzika, chemie, biologie) a s odborníky z praxe (lékaři, představitelé předních českých firem v oboru). Stejně jako v minulých letech je smyslem letošního patnáctého ročníku seznámení se se současnými trendy v jednotlivých oborech a především přátelská, neformální diskuse o tom, co nám nejde.
Seminář pořádají: Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Biomedicínské centrum - Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, výzkumný program Strategie AV21 - Průlomové technologie budoucnosti - senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie, TAČR a fondy EHP z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Články / Knihy

Vesmír č. 89, str. 586, 2010/10