Čeští vědci získali ocenění za výzkum sesuvů v Peru

Čeští vědci získali ocenění za výzkum sesuvů v Peru

International Consortium on Landslides - konference Florencie-Hiroshi Fukuoka Award

Cena Hiroshi Fukuoka Award, Florencie 2023

Náš kolega Jan Klimeš z oddělení inženýrské geologie a Vít Vilímek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy získali významné ocenění zejména za svůj dlouholetý, společný výzkum sesuvů v Peru. Jejich činnost ocenilo Mezinárodní konsorcium pro výzkum sesuvů (International Consortium on Landslides). Cenu Hiroshi Fukuoka Award, která se udílí jednou za tři roky, si převzali před několika dny na celosvětové konferenci ve Florencii.  

„Udělená cena je potvrzením smysluplnosti a vědeckého přínosu našeho společného výzkumu, který jsme zahájili v roce 2003, kdy byl prof. Vilímek vedoucím mého doktorského studia,“ uvedl dr. Klimeš.

Součástí výzkumu bylo i zavádění nových technologií a postupů pro snižování negativních dopadů vzniku sesuvů. „Podařilo se nám zejména společně s pracovníky archeologické lokality Machu Picchu vybudovat systém sledování pohybů skalních bloků uvnitř této světoznámé lokality. Její správci tento monitorovací systém používají dodnes jako nedílnou součást správy incké památky,“ vysvětlil prof. Vilímek.

Ve spolupráci s peruánským Národním ústavem pro výzkum ledovců a horských ekosystémů dále realizovali projekt zaměřený na snížení negativních dopadů sesuvů na území místní komunity v horách Cordillera Negra. „Díky výsledkům tohoto projektu místní komunita získala dotace na stavbu potřebných zavlažovacích zařízení. Tyto výsledky spolu s více než pěti desítkami odborných studií představují významný příspěvek ke studiu a snížení rizika sesuvů v andské zemi, která je výskytem sesuvů pravidelně sužována,“ doplnil dr. Klimeš.

Mezi nejnovější zjištění výzkumu patří monitoring pohybů sesuvu v blízkosti známé archeologické lokality Pisaq, jenž probíhá pomocí GPS přístroje vyvinutého českými odborníky. „Výsledky první sezóny měření ukázaly trvalý pohyb sesuvu, na kterém je situována celá obec. V případě zrychlení pohybů může být celá obec významně poničena. Cílem výzkumu je navrhnout opatření, která by možné poškození domů co nejvíce snížila,“ dodal dr. Klimeš.

Kontakt

Pro další informace můžete kontaktovat dr. Jana Klimeše: 
tel. 723 349 886 
email: klimes@irsm.cas.cz  

Odkazy