Předsedkyně Akademie věd ČR navštívila náš ústav

Předsedkyně Akademie věd ČR navštívila náš ústav

návštěva předsedkyně Akademie věd ČR

Předsedkyně Akademie věd ČR navštívila náš ústav

Ústav struktury a mechaniky hornin navštívila 23. listopadu 2023 předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. Doprovodila ji místopředsedkyně Ing. Ilona Müllerová, DrSc., místopředseda RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. a další kolegové. Delegace si prošla všechna vědecká oddělení a seznámila se s jejich činností. Členové výzkumných týmů jí předvedli práci se špičkovými přístroji, a také nejzajímavější výsledky, které díky těmto přístrojům získali. 

"Diskutovali jsme rovněž o aktuálních záměrech našeho ústavu, mimo jiné o fotovoltaické elektrárně, jejíž stavba na střechách ústavních budov je plánovaná na příští rok. Delegaci také velmi zaujaly výsledky právě ukončeného projektu aplikovaného výzkumu TAČR GAMA 2, na němž se nakonec podílela většina našich vědeckých pracovníků," popsal ředitel ÚSMH RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. 

Návštěvu zakončila u společného oběda neformální diskuse delegace s vedením ústavu a vedoucími výzkumných týmů.