Veletrh vědy se blíží. Rezervujte si místa na přednášky, besedy a science shows

Veletrh vědy se blíží. Rezervujte si místa na přednášky, besedy a science shows

Veletrh vědy 2024

PŘIJĎTE NA NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ VELETRH!
Debata o souboji lidského mozku a umělé inteligence, science shows Pevnosti poznání nebo iQLandia, ale také přednášky o pohanském náboženství starých Slovanů či paměti rostlin. Také na tyto body programu Veletrhu vědy už je nyní možné se zaregistrovat a zajistit si tak místo v sále. Akce se letos koná od 30. května do 1. června a zdarma nabízí přes 100 expozic, které jsou tradičně otevřené pro všechny zvídavé zájemce včetně školáků, studentů, rodin s dětmi i dospělé všech věkových kategorií.

Součástí veletrhu bude i expozice našeho ústavu. Pro návštěvníky si letos připravili bohatý a zajímavý program tři z našich sedmi vědeckých oddělení.

V našem stánku jistě zaujme zvídavé chemiky část expozice oddělení geochemie, která představí ilustraci pórů a mechanismu adsorpce* (pozn. proces, při kterém je tekutina (plyn nebo kapalina) pevně vázána na tuhý povrch) v makroměřítku i mikroskopickém okénku. K dispozici budou i různé názorné ukázky a barevné pokusy s přečištěním "špinavé" vody. Ukážeme rozdíly mezi přírodními a uměle vytvořenými materiály. Přiblížíme návštěvníkům svět nanopórů a záchytu znečišťujících látek v nich pomocí makety a jak užitečné může být využití aktivního uhlí a dalších přírodních materiálů pro zdraví lidí a ochranu životního prostředí. Máme připravenou i malou výstavu přeměny zbytků rostlin po kvalitní uhlí až antracit a ukázku různých druhů jehličnanů současné doby, které mohou najít potomci za dalších 400 mil. let.

U kolegů seismologů se dozvíte například to, jak vznikají zemětřesení. Seznámíme vás se způsobem jejich měření v České republice a ve světě. V rámci programu Strategie AV21 – Dynamická planeta Země máme připravené novinky z oblasti Vrancea (Rumunsko), z okolí hronovsko-poříčského zlomu a další zajímavosti. Budete si moci prohlédnout materiály (záznamy a fotografie) související s loňským silným zemětřesením na východním Slovensku. V neposlední řadě budeme sdílet i informace o tom, jak probíhala naše letošní expedice do Etiopie. Uvidíte i jak vypadají záznamy otřesů půdy ze seismického přístroje, který bude součástí naší expozice a bude měřit přímo v našem stánku.

V další části naší prezentace se bude možné dále seznámit s novými obnovitelnými i neobnovitelnými zdroji energie a jejich efektivním zpracováním a tepelným využitím různých typů organických odpadů. Proč je potřeba odpady třídit a hledat jejich využití? Dozvíte se, že i odpady, které vytváříme kolem nás, mohou být užitečné. A pokud zatím nevíte, co jsou geopolymery a jaké mají vlastnosti, nebo by vás zajímalo, jak lze dlouholeté znalosti z technologie a tavení skla využít i při zpracování a stabilizaci radioaktivního odpadu tak během prohlídky našeho dalšího oddělení struktury a vlastnosti materiálů se to vše dozvíte a s těmito novými materiály vás rádi seznámíme.

Odkazy