doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.

portret
Budova
B
Patro
2
Číslo místnosti
201
O mně

VZDĚLÁNÍ
2022 habilitace v oboru Aplikovaná mechanika, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
2003-2010 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, doktorský program Biomechanika
1997-2003 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, studijní obor Biomedicínské a rehabilitační inženýrství

PROFESNÍ PROFIL
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR
Od roku 2003 Vědecký pracovník, výzkum a vývoj pokročilých částicových, vlákny vyztužených a hybridních kompozitních materiálů potenciálně využitelných v lékařství, optimalizace procesů přípravy, elektrické zvlákňování polymerních materiálů zejména přírodního původu, biokompatibilita.
Od roku 2012 Vedoucí Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů ÚSMH AVČR

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Od roku 2005 Vědecký pracovník, analýzy mikro a makro mechanických vlastností kompozitních materiálů, statistická analýza, přednášky v předmětech Biomechanika I a III.
2010 Cena Prof. Valenty and Prof. Čiháka v oboru biomechaniky Nadačního fondu pro biomechaniku člověka
Od roku 2015 Odborný asistent

VÝZKUM
Syntéza, mechanická a strukturní charakterizace nových kompozitních materiálů na bázi přírodních a syntetických polymerů, elektrické zvlákňování přírodních polymerů, izolace a charakterizace kolagenu, výzkum a vývoj nosičů aktivních látek, materiálů pro tkáňové inženýrství a regenerativní medicínu.

Publikační činnost

T. Suchy, M. Supova, P. Sauerova, M. Hubalek-Kalbacova, E. Klapkova, M. Pokorny, L. Horny, J. Zavora, R. Ballay, F. Denk, M. Sojka, L. Vistejnova, Evaluation of collagen/hydroxyapatite electrospun layers loaded with vancomycin, gentamicin and their combination: Comparison of release kinetics, antimicrobial activity and cytocompatibility, Eur. J. Pharm. Biopharm. 140 (2019) 50–59. doi:10.1016/j.ejpb.2019.04.021.

T. Suchy, M. Supova, M. Bartos, R. Sedlacek, M. Piola, M. Soncini, G.B. Fiore, P. Sauerova, M. Hubalek-Kalbacova, Dry versus hydrated collagen scaffolds: are dry states representative of hydrated states?, J. Mater. Sci. Mater. Med. 29 (2018). doi:10.1007/s10856-017-6024-2.

T. Suchy, M. Supova, E. Klapkova, V. Adamkova, J. Zavora, M. Zaloudkova, S. Ryglova, R. Ballay, F. Denk, M. Pokorny, P. Sauerova, M. Hubalek-Kalbacova, L. Horny, J. Vesely, T. Vonavkova, R. Prusa, The release kinetics, antimicrobial activity and cytocompatibility of differently prepared collagen/hydroxyapatite/vancomycin layers: Microstructure vs. nanostructure., Eur. J. Pharm. Sci. 100 (2017) 219–229. doi:10.1016/j.ejps.2017.01.032.

T. Suchy, M. Supova, E. Klapkova, L. Horny, S. Ryglova, M. Zaloudkova, M. Braun, Z. Sucharda, R. Ballay, J. Vesely, H. Chlup, F. Denk, The Sustainable Release of Vancomycin and Its Degradation Products From Nanostructured Collagen/Hydroxyapatite Composite Layers., J. Pharm. Sci. 105 (2016) 1288–1294. doi:10.1016/S0022-3549(15)00175-6.

T. Suchy, M. Supova, P. Sauerova, M. Verdanova, Z. Sucharda, S. Ryglova, M. Zaloudkova, R. Sedlacek, M. Huubalek-Kalbacova, The effects of different cross-linking conditions on collagen-based nanocomposite scaffolds-an in vitro evaluation using mesenchymal stem cells., Biomed. Mater. 10 (2015) 65008. doi:10.1088/1748-6041/10/6/065008.

M. Pokorny, T. Suchy, A. Kotzianova, J. Klemes, F. Denk, M. Supova, Z. Sucharda, R. Sedlacek, L. Horny, V. Kralik, V. Velebny, Z. Cejka, Surface Treatment of Acetabular Cups with a Direct Deposition of a Composite Nanostructured Layer Using a High Electrostatic Field, Molecules 25 (2020) 1173. doi:10.3390/molecules25051173.

M. Supova, T. Suchy, Z. Sucharda, E. Filova, J.N.L.M. der Kinderen, M. Steinerova, L. Bacakova, G.S. Martynkova, The comprehensive in vitro evaluation of eight different calcium phosphates: Significant parameters for cell behavior, J. Am. Ceram. Soc. 102 (2019) 2882–2904. doi:10.1111/jace.16110.

P. Stastny, R. Sedlacek, T. Suchy, V. Lukasova, M. Rampichova, M. Trunec, Structure degradation and strength changes of sintered calcium phosphate bone scaffolds with different phase structures during simulated biodegradation in vitro, Mater. Sci. Eng. C - Mater. Biol. Appl. 100 (2019) 544–553. doi:10.1016/j.msec.2019.03.027.

G.T. Rocca, R. Daher, C.M. Saratti, R. Sedlacek, T. Suchy, A.J. Feilzer, I. Krejci, Restoration of severely damaged endodontically treated premolars: The influence of the endo-core length on marginal integrity and fatigue resistance of lithium disilicate CAD-CAM ceramic endocrowns, J. Dent. 68 (2018) 41–50. doi:10.1016/j.jdent.2017.10.011.

Suchy, T.; Supova, M.; Denk, F.; Rýglová, Š.; Žaloudková, M.; Sucharda, Z.; Ballay, R.; Horný, L.; Čejka, Z.; Pokorný, M.; Knotková, K.; Velebný, V.: A nanocomposite layer on the basis of collagen nanofibers, and a method of preparation thereof. European Patent Office. Patent EP3311854. 2020-07-09.

Přednášky a výuka

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Biomechanika kostní tkáně (Biomechanika I)
Medicínská statistika (Biomechanika III)
Úvod do aplikované mechaniky a mechatroniky

Vedoucí a konzultant bakalářských, magisterských a doktorských prací na Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky ČVUT v Praze, Lékařské fakultě v Plzni UK, 1. lékařské fakultě UK (doktorský program Experimentální chirurgie).

Členství

Od roku 2016 Předseda Společnosti pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s.
Od roku 2015 Člen výboru Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP
Od roku 2004 Člen České společnosti pro biomechaniku
Od roku 2008 Člen organizačního výboru národní konference Biomateriály a jejich povrchy
Od roku 2017 Člen programového výboru mezinárodní konference Bioimplantologie

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Semináře/Workshopy

Odborný seminář se speciálním zaměřením na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů. Seminář pořádají Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy.

Seminář se koná v termínu 19. - 22. 9. 2023 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn, v jižních Čechách.

Články / Knihy

Víte z čeho se vyrábějí protézy kolen a kyčlí, zubní implantáty nebo šrouby, které drží pohromadě kosti po komplikovaných zlomeninách?
Stejně rychle,jako jako lékařská věda se vyvíjejí i materiály, jež se v ní používají. Biomateriály, a´t už jsou to slitiny titanu či hořčíku, různé polymery, keramika, nebo kompozity musejí fungovat tak, aby co nejlépe nahrdily původní část lidského těla a neškodily mu..

Týdeník Květy č. 38/2022, str. 26-28

Semináře/Workshopy

Seminář se koná v termínu 13. - 16. 9. 2022 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn v jižních Čechách.

Cílem semináře je informovat účastníky o základní problematice biomateriálů a současném stavu výzkumu a vývoje i výroby protetik či umělých náhrad v České republice. Na semináři se účastníci a studenti potkávají s předními vědeckými kapacitami v oboru biomateriálů a povrchů (materiálové inženýrství, medicína, fyzika, chemie, biologie) a s odborníky z praxe (lékaři, představitelé předních českých firem v oboru). Stejně jako v minulých letech je smyslem letošního patnáctého ročníku seznámení se se současnými trendy v jednotlivých oborech a především přátelská, neformální diskuse o tom, co nám nejde.
Seminář pořádají: Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Biomedicínské centrum - Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, výzkumný program Strategie AV21 - Průlomové technologie budoucnosti - senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie, TAČR a fondy EHP z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Semináře/Workshopy

Seminář se koná v termínu 14. - 17. 9. 2021 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn v jižních Čechách.

Cílem je informovat účastníky o základní problematice biomateriálů a současném stavu výzkumu a vývoje i výroby protetik či umělých náhrad v České republice. Na semináři se účastníci a studenti potkávají s předními vědeckými kapacitami v oboru biomateriálů a povrchů (materiálové inženýrství, medicína, fyzika, chemie, biologie) a s odborníky z praxe (lékaři, představitelé předních českých firem v oboru). Stejně jako v minulých letech je smyslem letošního čtrnáctého ročníku seznámení se se současnými trendy v jednotlivých oborech a především přátelská, neformální diskuse o tom, co nám nejde.

Seminář pořádají: Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21, TAČR program KAPPA financovaný z fondů EHP

Videozáznamy

Třetí díl letního speciálu Toulavé kamery se věnuje bioinženýrství. Redaktoři z České televize natočili krátkou reportáž i s kolegy z oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů

Česká televize - i-vysílání (Toulavá kamera, od 1:28 do 2:09 minuty záznamu)

Semináře/Workshopy

Třináctý ročník odborného semináře Biomateriály a jejich povrchy se uskuteční ve dnech 15. - 18. září 2020 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn. Stejně jako v minulých letech bude seminář zaměřen na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů.

Cílem semináře je informovat účastníky o základní problematice biomateriálů a současném stavu výzkumu a vývoje i výroby protetik či umělých náhrad v České republice. Na semináři se účastníci a studenti potkávají s předními vědeckými kapacitami v oboru biomateriálů a povrchů (materiálové inženýrství, medicína, fyzika, chemie, biologie) a s odborníky z praxe (lékaři, představitelé předních českých firem v oboru). Na semináři budou také prezentovány výsledky projektu "Vedlejší produkty z potravinářských výrob jako zdroj kolagenu: odpad nebo perspektivní materiál pro medicínu?" řešeného v rámci výzkumného programu QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21. Součástí této části semináře bude diskuse problematiky stability a degradace kolagenu, jejíž cílem je alespoň částečně odpovědět na otázku, zda je aplikace nativního kolagenu prohraná bitva?

Seminář pořádají Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, za podpory výzkumného programu QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21.

Semináře/Workshopy

Dvanáctý ročník odborného semináře bude stejně jako v minulých letech zaměřen na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů.

Seminář pořádají Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, za podpory výzkumného programu QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21.

Uskuteční se ve dnech 17. – 20. září 2019 v jižních Čechách, Herbertov - Horní Mlýn

Videozáznamy

Česká televize - i-vysílání (Déčko, pořad TamTam, od 0:55 - 2:02 minuta záznamu)

Zmíňka o interaktivní výstavě Až na kost!v Technickém muzeu v Brně, kterou připravili odborníci z AV ČR (ÚSMH) a Univerzity Karlovy ve spolupráci s Klinikou úrazové chirurgie FN Brno a LF MU

Články / Knihy

Odborníci z AV ČR (ÚSMH) a Univerzity Karlovy ve spolupráci s Klinikou úrazové chirurgie FN Brno a LF MU připravili unikátní výstavu s názvem Až na KOST!, zahájenou 4. června v Technickém muzeu v Brně.

Články / Knihy

zpráva ČTK, www.ceskenoviny.cz

www.brnan.cz/udalosti

Tiskové zprávy

Unikátní výstavu s názvem Až na KOST! připravili odborníci do Technického muzea v Brně. Prostřednictvím téměř stovky exponátů výstava představístrukturu a funkce kostí, jejich onemocnění a zejména náhrady kostí, které se používají při jejich poškození včetně technologických novinek. Výstava odstartuje 4. června a potrvá do konce září. Autory expozice, mimo jiné i Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, jsou vědci spolupracující na programu QUALITAS –kvalitní život ve zdraví i nemoci, který je součástí programu Akademie věd Strategie AV21 a z Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

Články / Knihy

Unikátní výstava s názvem Až na KOST! odstartuje v Technickém muzeu v Brně 4. června a potrvá až do 29. září. Autory expozice jsou vědci spolupracující na programu QUALITAS – kvalitní život ve zdraví i nemoci, který je součástí programu Akademie věd Strategie AV21 – a odborníci z Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

"Výstava o kostech jako o jednom z nejdůležitějších stavebních prvků lidského těla chce seznámit širokou veřejnost srozumitelnou formou se stavbou a funkcí kostí a se způsoby jejich náhrady při jejich poškození," vysvětlil spoluautor výstavy Tomáš Suchý, vedoucí Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR.

Tiskové zprávy

Návštěvy se ve čtvrtek 22. března 2018 kromě předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové zúčastnili také místopředseda Jan Řídký a členka Akademické rady Lenka Vostrá.

zpráva na webu Akademie věd ČR

Tiskové zprávy

XI. ročník odborného semináře Biomateriály a jejich povrchy se uskuteční ve dnech 18. – 21. září 2018 v Herbertově v jižníc Čechách. Stejně jako v minulých letech bude seminář zaměřen na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů.
Desátého ročníku se zúčastnilo téměř 90 odborníků z různých oborů, věnujících se problematice biomateriálů. Součástí semináře byl poprvé také workshop speciálně zaměřený na networking mezi studenty, pracovníky akademického sektoru, lékaři, zástupci regulačních autorit a společností zabývajících se vývojem a výrobou zdravotnických prostředků a léčiv.

Semináře/Workshopy

Odborný seminář se speciálním zaměřením na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů. Seminář pořádají Ústav materiálového inženýrství Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s. za podpory výzkumného programu QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21.

Videozáznamy

Výstava Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně byla dne 10. 5. 2017 otevřena v Národním technickém muzeu a potvrvá do 4. 3. 2018. Výstava seznamuje návštěvníka s historií i se současností protetiky, ukazuje možnosti, perspektivy i meze náhrad lidského těla a zachycuje jedinečnost výsledků propojení jednotlivých oborů medicíny, vědy a techniky. Výstava vznikla ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Národní lékařskou knihovnou. Výstava ve dvanácti sekcích a stovkách exponátů srozumitelnou formou prezentuje celé spektrum funkčních i estetických náhrad lidského těla. Odborným garantem části výstavy Materiály v protetice je vedoucí oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů ÚSMH AV ČR Ing. Tomáš Suchý, Ph.D., který se na přípravě podílel společně se svým vědeckým týmem.

Tiskové zprávy

Ve středu 22. března proběhl v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR (ÚSMH) odborný seminář na téma postavení výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně, pořádaný Společností pro kompozitní a uhlíkové materiály. Seminář se uskutečnil v rámci výzkumného programu QUALITAS – Kvalitní život ve zdraví i nemoci Strategie AV21 Akademie věd.

Semináře/Workshopy

Odborný seminář na téma postavení výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně, pořádaný Společností pro kompozitní a uhlíkové materiály. Seminář se uskutečnil v rámci výzkumného programu QUALITAS – Kvalitní život ve zdraví i nemoci Strategie AV21 Akademie věd.

Přednášky

Seminář Role výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně, Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s.
a ÚSMH

Články / Knihy

A/Věda a výzkum, č. 1/2017, magazín o vědě a výzkumu v AV ČR, str. 22

Semináře/Workshopy

Devátý ročník odborného semináře „BIOMATERIÁLY A JEJICH POVRCHY“ se speciálním zaměřením na metody testováni biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů, 20.– 23. září 2016 v prostorách penzionu Herbertov – Horní Mlýn.
Seminář pořádají Ústav materiálového inženýrství Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s.

Semináře/Workshopy

odborný seminář se speciálním zaměřením na in vitro a in vivo testy biokompatibility, 15. - 18. září 2015, Herbertov - Horní Mlýn

Články / Knihy

brožura ÚSMH AV ČR ve spolupráci se SSČ AV ČR - edice Věda kolem nás, představuje mimo jiné problematiku vývoje biokompozitů pro náhrady kostní tkáně od počátku devadesátých let až do současnosti na základě vlastního výzkumu.

Semináře/Workshopy

odborný seminář se speciálním zaměřením na in vitro a in vivo testy biokompatibility, 16. - 19. září 2014, Herbertov - Horní Mlýn

Články / Knihy

Nové kompozitní materiály, které mohou v budoucnu sloužit jako náhrady lidské kostní tkáně, vyvíjejí čeští vědci. Využívají přitom poměrně neobvyklé zdroje surovin: prasečí kůži, rybí kůži, šupiny či ploutve nebo kuřecí běháky...,
Lidové noviny, Rubrika: Medicína & Věda

Články / Knihy

Pro přípravu kolagenových nanovláken se v současnosti za nejperspektivnější považuje metoda elektrostatického zvlákňování, tzv. electrospinning, která se již nějakou dobu používá pro přípravu nanovláken z organických a anorganických látek...


článek v Akademickém bulletinu č. 12-2013

Semináře/Workshopy

6. ročník úspěšného semináře, který pořádá Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ve dnech 11. - 14. září 2013, Herbertov v jižních Čechách

Tiskové zprávy

K přípravě nanovláken slouží již několik měsíců v Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR v Praze unikátní přístroj Electrospunra 210. Zařízení, které umožňuje přípravu všesměrných, orientovaných a koaxiálních nanovláken pro různé aplikace, zakoupil ústav koncem loňského roku v Singapuru. V současnosti se na něm připravují nanovlákna na bázi přírodních kolagenových prekurzorů a biodegradabilních alifatických polyesterů pro konstrukci biokompozitů jako náhrad kostní tkáně.


AV ČR

Semináře/Workshopy

Odborný seminář se speciálním zaměřením na in vitro a in vivo testy biokompatibility, 12.-15. září 2012, Herbertov - Horní Mlýn

Semináře/Workshopy

Odborný seminář se speciálním zaměřením na in vitro a in vivo testy biokompatibility, 13. – 16. 9. 2011, Herbertov - Horní Mlýn

Semináře/Workshopy

Odborný seminář se speciálním zaměřením na in vitro a in vivo testy biokompatibility, 15. – 18. 9. 2010, Herbertov - Horní Mlýn