Mgr. Renata Lukešová (Gaždová), Ph.D.

portret
Osobní telefon
Budova
C
Patro
2
Číslo místnosti
380
O mně

vědecký pracovník, geofyzik
- od roku 2007 zaměstnanec Oddělení Seismotektoniky ÚSMH

Výzkumné aktivity:

- seismické povrchové vlny, analýza disperze, inverze disperzních křivek na rychlostní modely, joint inverze
- analýza variací hladin podzemních vod v seismoaktivních oblastech
- gravimetrie

Vzdělání:

2004 - 2012 postgraduální studium, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, program aplikovaná geologie, obor aplikovaná geologie se zaměřeními
- disertační práce: Využití a interpretace seismických povrchových vln v širokém oboru frekvencí
1999 – 2004 magisterské studium, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor geologie, specializace užitá geofyzika
- diplomová práce: Gravimetrický a magnetometrický výzkum bazických intruzivních těles Karlovarského žulového plutonu

Developed software:

Program DISECA
Matlab kód pro výpočet disperzního vlnového pole povrchové vlny. Výpočet je založen na sumaci jednotlivých frekvenčních komponent v závislosti na jejich fázovém posunu, který odpovídá disperzní rychlosti v dané vzdálenosti od zdroje.
download DISECA

https://publons.com/researcher/2522533/renata-lukesova/
https://orcid.org/0000-0002-7133-832X
Scopus Researcher ID: 24832998500
ResearchGate

Publikační činnost

Lukešová, R., Fojtíková, L., Málek, J. and Kolínský, P., 2019: Seismic waves velocities inferred from the surface waves dispersion in the Male Karpaty Mountains, Slovakia. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 16 (4), 51–464, doi: 10.13168/AGG.2019.0038.

Gaždová, R., Kolínský P., Vilhelm, J., Valenta J., 2015: Combining surface waves and common methods for shallow geophysical survey. Near Surface Geophysics 13, 19-32, doi: 10.3997/1873-0604.2014039.

Gaždová, R., Vilhelm, J., 2011: DISECA – A Matlab code for dispersive waveform calculations. Computers and Geotechnics, 38 (4), 526–531, doi: 10.1016/j.compgeo.2011.03.001.

Gaždová, R., Novotný, O., Málek, J., Valenta, J., Brož, M., Kolínský, P., 2011: Groundwater level variations in the seismically active region of Western Bohemia in the years 2005-2010, Acta Geodynamica et Geomaterialia, 8 (1), 17–27.

Členství

ČAAG – Česká asociace geofyziků, z.s.

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Přednášky

Semináře Aplikované Geologie, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, letní semestr 2022/2023

Přednášky

Seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulta (MFF) UK Praha, přednáší Jiří Málek a Renata Lukešová z ÚSMH AV ČR.

Přednášky

Hydrogeologický workshop v rámci mezinárodního vzdělávacího projektu na
udržitelné a efektivní využívání
zdrojů TESEUS

Technická univerzita v Liberci, od 9.00 do 15.30