Kniha Aktuální pokroky v mineralogii

Kniha Aktuální pokroky v mineralogii

Book Recent Advances in Mineralogy

Kniha Aktuální pokroky v mineralogii, kterou vydalo britské nakladatelství IntechOpen v Londýně, jejímž editorem je RNDr. Miloš René z oddělení geochemie ÚSMH AV ČR, obsahuje devět kapitol, které diskutují mineralogii, geochemii a mechanické vlastnosti různých granitoidních hornin, vznik a vlastnosti různých syntetických minerálů a mineralogii bituminosních hornin ze severní Afriky.

Knihu je možné si volně prohlédnout a stáhnout na níže uvedeném odkazu: www.intechopen.com/books/12479

 

Kontakt

RNDr. Miloš René, CSc.
Oddělení geochemie
e-mail: rene@irsm.cas.cz
telefon: +420 266 009 228

 

Odkazy