Pro veřejnost

Novinky

Týden Akademie věd ČR plynule navazuje na úspěšný Týden vědy a techniky AV ČR. Zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích,
Biomateriály a jejich povrchy je odborný seminář se speciálním zaměřením na metody testování biokompatibility, charakterizace a m
Článek v červencovém dvojčísle časopisu
Obrazová publikace "Poznáš horniny často používané ve stavebnictví?" vznikla se záměrem představit široké veřejnosti přírodní mate
Díky aktivitě odborníků z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR se podařilo zpřístupnit v českém jazyce novou aplikaci
Kniha Geochemistry, kterou v tomto roce vydalo britské nakladatelství IntechOpen v Londýně, jejímž hlavním editorem je pan Dr.
V roce 2016 se Janu Blahůtovi s týmem naskytla jedinečná příležitost zahájit m
Poutavě sepsaná historie objevování dna Hranické propasti vyšla v únorovém čísle české mutace populárně-naučného časopisu