Pro veřejnost

Novinky

Za lavinu se považuje sesuv více než 50metrového pásma sněhu, může ji spustit mnoho faktorů od počasí po člověka...
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb.
Přejeme do roku 2023 především pevné zdraví, štěstí, mnoho osobních i profesních úspěchů.
Srdečně zveme na přednášku Dr. Bapi Goswami z Univerzity v Kolkatě na téma:
Naši kolegové z oddělení inženýrské geologie, konkrétně
Článek v týdeníku Květy věnuje pozornost lékařskému výzkumu a vývoji biomateriálů a umělých náhrad, např. zubní implantáty, šrouby v kostech apod.
Kolegové z oddělení neotektoniky a termochronologie ÚSMH AV ČR zjistili, že reliéf severomoravského pohoří Rychlebské hory vymodelovala dávná silná
Obrazová publikace, která vznikla ve spolupráci Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) a Ústav
Britské nakladatelství IntechOpen vydalo knihu Mineralogie.