About Institute

Management

Director: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
Deputy director: doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Head of the Economy Department: Žaneta Hessová
Chairman of Board of Institute: RNDr. Josef Stemberk, CSc.
Chairman of Supervisory Board: Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

Board of Institute

Chairman: RNDr. Josef Stemberk, CSc.
Vice chair: Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.
Secretary: Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc

Internal members:

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.

External members:

Mgr. Jiří Adamovič, CSc. (GÚ AV ČR, v. v. i. )
Prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (PřF UK v Praze, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky)
Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc. (VŠCHT v Praze)
Ing. Pavel Kriegsman (KM, s.r.o. )

Supervisory Board of Institute:

Chairman: Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (Akademická rada AV ČR)
Vice chair: Mgr. Lucia Fojtíková, Ph.D.
Secretary: RNDr. Jakub Stemberk, Ph.D. (ÚSMH AV ČR, v.v.i.)

Members:

doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.  (Fakulta stavební, ČVÚT v Praze)
Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (PřF UK v Praze)
Doc. Ing. Radek Sedláček, Ph.D. (Fakulta strojní, ČVÚT v Praze) 


International Advisory Board

Prof. Kimon Christanis
Instituce: Univerzita Patras, Řecko 

Prof. Manfred Joswig
Instituce: Univerzita ve Stuttgartu, Německo  

Prof. Yann Klinger
Instituce: Fyzikální ústav, Pařížská univerzita – CNRS, Francie

Dr. Rouwen Johannes Lehné
Instituce: Technická univerzita Darmstadt, Německo 

Prof. Dr. Vladimir E. Yudin
Instituce: Ústav Makromolekulární Chemie, Ruská akademie věd, St.Petersburg, Rusko

Secretary: Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc., ÚSMH AV ČR, v.v.i.