Ing. Olga Bičáková, Ph.D.

O mně

Vzdělání
1996 – 2001 VŠCHT Praha, Disertační práce: Kopyrolýza uhlí s tuhými organickými odpadními látkami (2002 - Ph.D.)
1991 – 1996 VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany prostředí (Ing.)

Pracovní zkušenosti
Od 2012 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., samostatný vědecký pracovník, zástupce vedoucího oddělení struktury a vlastností materiálů
2010 - 2012 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., vědecký asistent
2008 – 2010 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., vědecký pracovník
2002 – 2008 Mateřská dovolená
1996 – 2002 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., výzkumný a vývojový pracovník v oblasti chemického a energetického zpracování paliv

Vědecké aktivity
• Charakterizace a znovuvyužití organických odpadních materiálů v rámci cirkulární ekonomiky.
• Provádění laboratorních a makrolaboratorních pyrolyzních experimentů.
• Studium vlivu procesních podmínek na přeměnu organických materiálů.
• Studium typu procesu (vsázkový, kontinuální) na efektivní zhodnocení odpadních materiálů.
• Materiálová a energetická bilance tepelných procesů.
• Zplyňování různých druhů materiálů ve vsázkovém režimu.
• Analýza plynných pomocí plynové chromatografie s FID a TCD detekcí.
• Technická analýza a fyzikální vlastnosti tuhých produktů získaných tepelným rozkladem.
• Termogravimetrická analýza.
• Recenzent zahraničních impaktovaných časopisů

Publikace
Autor nebo spoluautor 10 vědeckých prací v impaktovaných časopisech; 251 citací bez. autocitací, H-index 7.

Publikační činnost

1) Články v impaktovaných časopisech

Straka P., Buryan P., Bičáková O.: The formation of quasi-alicyclic rings in alkyl-aromatic compounds. Journal of Molecular Structure, 1154 (15), 455–462, 2018. doi: 10.1016/j.molstruc.2017.10.068

Straka P., Bičáková O., Šupová M.: Thermal conversion of polyolefins/polystyrene ternary mixtures: Kinetics and pyrolysis on a laboratory and commercial scales. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 128, 196–207, 2017. doi: 10.1016/j.jaap.2017.10.010

Bičáková O., Straka P.: Co-pyrolysis of waste tire/coal mixtures for smokeless fuel, maltenes and hydrogen-rich gas production. Energy Conversion and Management, 116, 203–213, 2016. doi: 10.1016/j.enconman.2016.02.069

Havelcová M., Bičáková O., Sýkorová I., Weishauptová Z., Melegy A.: Characterization of products from pyrolysis of coal with the addition of polyethylene terephthalate. Fuel Processing Technology, 154, 123–131, 2016. doi: 10.1016/j.fuproc.2016.08.022

Havelcová M., Machovič V., Mizera J., Sýkorová I., René M., Borecká L., Lapčák L., Bičáková O., Janeček O., Dvořák Z.: Structural changes in amber due to uranium mineralization. Journal of Environmental Radioactivity, 158-159, 89–101, 2016. doi: 10.1016/j.jenvrad.2016.04.004

Straka P., Bičáková O.: Hydrogen-rich gas as a product of two-stage co-gasification of lignite/waste plastics mixtures. International Journal of Hydrogen Energy, 39 (21), 10987–10995, 2014. doi: 10.1016/j.ijhydene.2014.05.054

Bičáková O., Straka P.: Production of hydrogen from renewable resources and its effectiveness. International Journal of Hydrogen Energy, 37 (16), 11563–11578, 2012. doi: 10.1016/j.ijhydene.2012.05.047

Kříž V., Bičáková O.: Hydrogen from the two-stage pyrolysis of bituminous coal/waste plastics mixtures. International Journal of Hydrogen Energy, 36 (15), 9014–9022, 2011. doi: 10.1016/j.ijhydene.2011.03.136

Bičáková O., Straka P.: The resources and methods of hydrogen production. Acta geodynamica et geomaterialia, 7 (2), 175–183, 2010. ISSN 1214-9705

2) Články v recenzovaných časopisech

Moško J., Pohořelý M., Skoblia S., Beňo Z., Bičáková O., Václavková Š., Šyc M., Svoboda K.: Batch Reactor Pyrolysis of Stabilized Sewage Sludge: Product Analysis and Sulphur Balance. Wit Transactions on Ecology and the Environment. Vol. 231. Southampton: WIT Press, 2019, 357–365. ISBN N. E-ISSN 1743-3541.

Bičáková O.,Čimová N., Vörös D., Náhunková J., Řimnáčová D.: The processing of stabilized sewage sludge by high-temperature slow pyrolysis and gasification. 7th ICCT. Czech Society of Industrial Chemistry in cooperation with Czech Chemical Society, Prague (2019) 329–334.

Řimnáčová D., Vorokhta M., Vörös D., Borecká L., Bičáková O.: Adsorption study of waste materials as potential adsorbents for pollutant removal and storage. 7th ICCT. Czech Society of Industrial Chemistry in cooperation with Czech Chemical Society, Prague (2019) 324–328.

Straka P., Bičáková O.: Laboratory pyrolysis and combustion of poorly treatable biowastes. Paliva, 10 (4), 122–127, 2018. ISSN 1804-2058
Pohořelý M., Moško J., Zach B., Šyc M., Václavková Š., Jeremiáš M., Svoboda K., Skoblia S., Beňo Z., Brynda J., Trakal L., Straka P., Bičáková O., Innemanová P.: Material and Energy Utilization of Dry Stabilized Sewage Sludge – Production of Biochar by Medium-Temperature Slow Pyrolysis. Waste Forum (www.wasteforum.cz), 2 (2017), 83–89.

Havelcová M., Bičáková O., Sýkorová I., Melegy A.: Charakterizace produktů pyrolýzy uhlí s přídavkem směsných plastů. Paliva, 7 (1), 1–6, 2015. ISSN 1804-2058

Straka P., Novotná M., Buryan P., Bičáková O.: The Cyclization of Alkyl Side Chains of Naphthalenes: GC/Potential Energies/FTIR Approach. American Journal of Analytical Chemistry, 5 (14), 957–968, 2014. ISSN 2156-8251

Bičáková O.: Možnosti výroby vodíku biologickými procesy. Paliva, 2 (4), 102–113, 2010. ISSN 1804-2058

Bičáková O., Kříž V., Náhunková J.: Kontinuální pyrolýza uhlíkatých materiálů s modelovým zplyněním tuhého produktu. Paliva, 2, 59–63, 2011. ISSN 1804-2058

Buchtele J., Roubíček V., Burdová O.: Co-pyrolysis of coal with organic wastes. Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing). 8 (110), 29–44, 1998. ISSN 1211-1929

Přednášky a výuka

Školitel specialista:

od roku 2017: Ing. Jaroslav Moško, postgraduální studium, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Členství

Člen koordinační rady AV21 výzkumného programu „Efektivní přeměna a skladování energie“
Člen redakční rady vědeckého časopisu Paliva
Člen V4 Biochar platform

Řešené projekty

Řešeno v letech: 2022-2026

Ukončené projekty

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Články / Knihy

Účelná likvidace odpadního PLA je dosud nevyřešeným technologickým problémem. Výhodou výrobků z PLA proti tradičním plastům měla být jejich biologická degradabilita. To ale bohužel často v praxi nefunguje. Jak tedy tento produkt recyklovat a zpracovat? Řešení nachází vědkyně a vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.

Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz.

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Články / Knihy

Obrazová publikace vznikla v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. s podporou Akademie věd České republiky v rámci programu Strategie AV21 č. 27 – Udržitelná energie, podprogram Oběhové hospodářství v energetice, se záměrem představit široké veřejnosti biomasu v podobě různých typů šišek, které mohou být plnohodnotně využity. Publikace, která může být i výukovým materiálem, obsahuje základní informace o různých druzích jehličnatých stromů, jejich výskytu, vzhledu a vlastnostech, včetně možného způsobu použití. Ke každému příkladu jsou prezentovány fotografie stromu, šišek a zajímavých detailů. Dále je uvedena základní chemická a prvková analýza daného typu šišky doplněná o energetické hodnoty spalného tepla a výhřevnosti.

Publikace bude využívána během popularizačních akcí (výstavy, exkurze pro školy a širokou veřejnost v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR a Veletrhu vědy, pro komentované prohlídky laboratoří apod.). Elektronická verze bude na vyžádání k dispozici základním a středním školám na e-mailu: bicakova@irsm.cas.cz.

Články / Knihy

Veletrh vědy, největší popularizační akci svého druhu v České republice, navštívilo na výstavišti PVA EXPO Praha ve dnech 19.–21. května čtrnáct tisíc lidí. Fotografie z veletržního stánku ÚSMH naleznete ve fotogalerii na webových stránkách ústavu: www.irsm.cas.cz/Fotogalerie/Akce/Veletrh-vedy.

Videozáznamy

Účast ÚSMH na Veletrhu vědy 2016, videozáznam (0:50 - 0:54 minuta záznamu)

Články / Knihy

Publikace vznikla jako součást výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21. Věnuje se jednak netradičním zdrojům energie, jednak nejvýznamnějším technologiím produkce čistých paliv včetně produkce vodíku. Uvádí rovněž nové metody spalování zahrnující i zacházení s oxidem uhličitým.