RNDr. Filip Hartvich Ph.D.

portret


I have started working at the Department of Engineering Geology of the IRSM in 2001, shortly before I finished my MSc. degree at the Department of Physical Geography and Geoecology of the Faculty of Science, Charles University (2002). I continued with Ph.D. studies at the same school, finishing the Ph.D. degree in 2009. Currently, I work as a researcher, and I serve as head of the department of Engineering Geology (since 2018) and as deputy director of the Institute (since 2014).

Professionally, I am a geomorphologist and geologist with a very wide scope of professional interests. Among the main research directions I have been working on with my numerous colleagues and collaborators are in recent years are structural and tectonic geomorphology, applications of geophysical methods in geomorphology and engineering geology(focusing on geoelectric methods), study of dangerous geodynamic processes and geodynamic hazards (mostly slope and tectonic processes), fluvial and sedimentary geomorphology, geoinformatic applications in geoscience (particularly DEM creation and exploitation), GIS and GNSS assisted mapping, morphometric analyses of DEM, and, last but not least, applications of ascending technologies and research fields in geomorphology and geology – such as applications of UAV-based mapping, infrared imagery, thermal effects on rock stability, paleoseismology or terrestrial LiDAR data processing and exploitation.

I am also active in the field of practical applications of the above mentioned geoscientific methods and approaches. With my colleagues, we have prepared numerous expert´s opinions, studies and analyses on various cases of dangerous geodynamic processes, such as landslides, rockfalls, flood hazards, etc.
Throughout the years, I have participated on numerous projects, studies and research activities, mostly in cooperation with my colleagues from the IRSM, but also from the Charles University, Ostrava University, University of West Bohemia, Czech geological survey, Polish AS, Wroclaw University, San Diego State University, and numerous others.

Having spent a large part of last more than 20 years on the fieldworks, I have vast experience as field researcher. I have been participating on field studies at many geodynamically interesting sites around the world. While some part of my fieldworks was and is carried on in the Czech Republic (especially, Šumava Mts., Czech Cretaceous plateau, Beskydy Mts., České Středohoří and Barrandien), during my career I worked in Peru, Kyrgyzstan, Slovakia, Slovenia, USA, Bulgaria, Italy, Poland, Romania, Canary Islands, and in recent years I spent every summer with fieldworks at Svalbard, Norway.

Currently, I am author or co-author of more than 50 scientific papers, numerous contract research studies and reports, and serve as reviewer for several IF journals. I also contribute to the popularization of our research field through public lectures, seminars for public, popularization articles and short films (see the links).

Aside from the research activities, I am also a lecturer at the Dpt. of Physical Geography and Geoecology (Fac. of Science, Charles University), where I participate on the education of new generation of researchers since 2004. I both teach several subjects (including structural and tectonic geomorphology and field practicals) and serve as supervisor, consultant and reviewer of the students´ theses and try to involve my students into real research tasks.
Hartvich, F. (2005): Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts. Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 1, No. 2(137), IRSM AS CR, Prague, pp. 29-35.

Spanilá, T., Hartvich, F., Kudrna, Z., Chour, V. (2005): Slope and erosional processes in Chabařovice open mine pit. Proceedings of the Conference „15. Tagung für Ingenieurgeologie“, Erlangen, 6.-9. 4. 2005, University of Erlangen-Nurnberg, Germany, pp.

Hartvich, F. (2005): Stavba svahů ve středním povodí Losenice. In: Rypl, J. (ed.): Geomorfologický sborník 4. Sborník z konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2005", Nové Hrady, 25.-27. 4. 2005, Jihočeská Univerzita, České Budějovice, str. 119 - 123.

Hartvich, F. and Zvelebil, J. (2005): Research of geodynamic phenomena in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts. Abstracts Volume of the Conference „6th International Conference on Geomorphology“, Zaragoza, 7.-11. 9. 2005, p.

Hartvich, F. (2005): Analysis of the longitudinal profiles of selected rivers in the Šumava Mts., Southwest Bohemia. Sborník ze semináře "Stav geologických a geomorfologických výzkumů Šumavy a přilehlých pohoří v roce 2005, Miscellanea Geographica 11, ZČU, Plzeň, 2005.

Vilímek, V., Zvelebil, J., Klimeš, J., Patzelt, Z., Astete, F., Kachlík, V. and Hartvich, F. (2006): Geomorphological research of large-scale slope instability at Machu Picchu, Peru. Geomorphology, Volume 89, Issues 3-4, p. 241-257

Hartvich, F. (2006): Hodnocení morfometrických parametrů nivy, vymezení nivy v GISu a využití příčných profilů In: Langhammer, J. (ed.) a kol. (2006): Povodně a změny v krajině. Monografie, KFGG, PřF UK, Praha, 2006.

Zvelebil, J. and Hartvich, F. (2006): Site-friendly dilatometric slope monitoring at Celtic Mountain Citadel of Obří Hrad, S. Bohemia. Proceedings of the ICL Symposium 22. - 24. 11. 2006, Paris.

Marek, J., Rybář, J, Chamra, S., Kudrna, Z., Vilímek, V., Forczek, I., Hartvich, F., Košťák, B., Stemberk J. and Schröfel, J. (2006): Evaluation of the geological phenomena threating historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery. Acta Research Reports, No. 15, Prague. P. 15-29.

Rybář, J., Stemberk, J., Hartvich, F. (2006): Slope failures around the rock castle Drábské světničky. Acta Geodynamica et Geomaterialia, No. 4 (144), IRSM, Prague. P. 51-65

Hartvich, F. (2006): Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy. In.: Smolová, I. (ed.): Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Vydavatelstvi UP v Olomouci, Olomouc, 2006, s. 43 – 48.

Spanilá, T., Kudrna, Z., John, V., Hartvich, F. and Chour, V. (2006): Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes. Acta Geodynamica et Geomaterialia, No. 4 (144), IRSM, Prague. P. 67-76.

Křížek, M., Hartvich, F., Šefrna, L., Chuman, T. and Šobr, M. (2007): Floodplain and its delimitation. Sborník ČGS 2/07.
Hartvich, F., Langhammer, J., Vilímek, V. (2007): Geomorphological consequences of 2002 flood in Otava River catchment. Water Resources, Moscow, Volume 34, Number 1/ February, pp. 14-26

Hartvich, F. (2007): Character and dynamics of the floodplain of the Losenice River, Šumava Mts. Silva Gabreta 13/3, NP Šumava, Vimperk, pp. 237-249

Hartvich, F. a Jedlička, J. (2007): Metodika vymezování údolní nivy v prostředí GIS. In: Langhammer, J. (ed.): Sborník z konference „Povodně a změny v krajině“, 5.6.2007, Praha.

Hartvich, F., Zvelebil, J., Slabina, M. and Havlíček, D. (2007): Multidisciplinary analysis of a slope failure at the Obří Hrad site in the Šumava Mts. Geomorphologica Slovaca 2007, str. 47-57.

Hartvich, F. (2007): Vybrané metody sledování současných geomorfologických procesů. Miscellanea Geographica 15, ZČU Plzeň, str. 9-15.

Hartvich, F. a Jedlička, J. (2008): Vývoj nástrojů automatického vymezování údolní nivy na základě DMR a jeho aplikace v povodí Opavy. In: Langhammer, J (ed.): Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní. Monografický sborník, KFGG PřF UK, 2008, str. 46-57

Hartvich, F. a Vilímek, V. (2008): Selected landforms and their significance for analysis of the developement of the Losenice River valley. Acta geodynamica et geomaterialia, Vol. 5 (151), p. 275 – 296.

Hartvich, F. (2009): Reconstruction of the rockslide mechanics using various methods. Proceedings of the Conference „17. Tagung für Ingenieurgeologie“, Zittau, 6.-9. 5. 2009, Hochshule Zittau-Gorlitz, Germany, pp. 401-403

Hartvich, F. a Stemberk, J. (2009): Měření účinku slapových sil na horninové prostředí. Geografické rozhledy, 2/9-10, str. 8-9

Hartvich, F. and Mentlík, P. (2010): Slope development reconstruction at two sites in the Bohemian Forest Mountains. Earth Surf. Process. Landforms 35, 373–389

Skácelová, Z., Rapprich, V., Valenta, J., Hartvich, F,, Šrámek, J., Radoň, M., Gaždová, R., Nováková, L., Kolínský, P. and Pésckay, Z. (2010): Geophysical research on structure of partly eroded maar volcanoes: Miocene Hnojnice and Oligocene Rychnov volcanoes (northern Czech Republic). Journal of Geosciences, 55 (2010), 299–311

Klimeš, J., Rowberry, M.D., Blahůt, J., Briestenský, M., Hartvich, F., Košťák, B., Rybář, J., Stemberk, J., Štěpančíková, P. (2011): The monitoring of slow moving landslides and assessment of stabilisation measures using an optical-mechanical crack gauge. Landslides,. Vol. 9, Issue 3, p. 407-415

Hartvich, F. and Rybář, J. (2011): Zřícení skalní věže Pinta na západním okraji Příhrazské vrchoviny. Monografie Pískovcový fenomén II, Muzeum v České Lípě

Stemberk J. and Hartvich, F. (2011): Fault slips recorded in the Strašín Cave (SW Bohemian Massif). Acta geodynamica et geomaterialia, Vol. 8 No. 4 (164) / 2011

Hartvich, F. and Valenta, J. (2011): The identification of faults using morphostructural and geophysical methods: a case study from Strašín Cave. Acta geodynamica et geomaterialia, Vol. 8, No. 4 (164) / 2011

Langhammer, J., Hartvich, F., Mattas, D., Rödlová, S. and Zbořil, A. (2012): The variability of surface water quality indicators in relation to watercourse typology, Czech Republic. Environ. Monit. Assessment (2012) 184: 3983–3999

Burda, J., Hartvich, F., Valenta, J., Smítka, V. and Rybář, J. (2012) Climate-induced landslide reactivation at the edge of the Most Basin (Czech Republic) - progress towards better landslide prediction., Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 13, 361-374

Raška, P., Zábranský, V., Hartvich, F. (2013). Rekonstrukce historické svahové deformace při Kozím vrchu u Ústí nad Labem pomocí dokumentárních dat a terénních metod. Zprávy o geologických výzkumech, 2013, roč. 46, č. 1, s. 154–158.

Hartvich, F. and Valenta, J. (2013): Tracing an intra-montane fault: an interdisciplinary approach. Surveys in Geophysics, Volume 34, Issue 3, p. 317-347
Pánek, T., Hartvich, F., Jankovská, V., Klimeš, J., Tábořík, P., Bubík, M., Smolková, V., Hradecký, J. (2014): Large Late Pleistocene landslides from the marginal slope of the Flysch Carpathians. Landslides, Vol. 11, Issue 6, p. 981-992

Raška, P., Hartvich, F., Cajz, V., Adamovič, J. (2014): Structural setting of the Čertovka landslide (Ústí nad Labem, Czech Republic): morphostructural analysis and electrical resistivity tomography. Geological Quaterly, roč. 58, č. 1, č. 85–98

Langhammer, J., Hartvich, F., Kliment, Z., Jeníček, M., Bernsteinová (Kaiglová), J., Vlček, L., Su, Y.,Štych, P. and Miřijovský, J. (2015): The impact of disturbance on the dynamics of fluvial processes in mountain landscapes. Silva Gabreta 21/1, p. 105-116

Klimeš, J., Novotný, J., Novotná, I., Jordán de Urries, B., Vilímek, V., Emmer, A., Strozzi, T., Kusák, M., Cochachin Rapr, A., Hartvich, F., Frey, H. (2016): Landslides in moraines as triggers of glacial lake outburst floods: example from Palcacocha Lake (Cordillera Blanca, Peru) Landslides, Vol. 13, Issue 6, p. 1461-1477

Hartvich, F., Blahut, J. and Stemberk, J. (2017): Rock avalanche and rock glacier: A compound landform study from Hornsund, Svalbard. Geomorphology, Vol. 276, p. 244-256

Klimeš, J., Hartvich, F., Tábořík, P., Blahut, J., Briestenský, M., Stemberk, J., Emmer, A., Vargas, R. and Balek, J. (2017): Studies on selected landslides and their societal impacts: activity report of the Prague World Centre of Excellence, Czech Republic. Landslides, vol. 14, Issue 4 , p. 1547-1553

Stemberk, J., Hartvich, F., Blahut, J., Rybář, J., and Krejčí, O. (2017): Tectonic strain changes affecting the development of deep seated gravitational slope deformations in the Bohemian Massif and Outer Western Carpathians. Geomorphology, Vol. 289, p. 3-17

Langhammer, J., Lendzioch, T., Miřijovský, J. and Hartvich, F. (2017): UAV-Based Optical Granulometry as Tool for Detecting Changes in Structure of Flood Depositions. Remote Sensing, Vol. 9, Issue 3, AN 240 DOI: 10.3390/rs9030240

Klimeš, J., Stemberk, J., Blahut, J., Krejčí, V., Krejčí, O., Hartvich, F. and Kycl, P. (2017): Challenges for landslide hazard and risk management in 'low-risk' regions, Czech Republic-landslide occurrences and related costs (IPL project no. 197). Vol. 14, Issue 2, p. 771-780

Chalupa V, Pánek T, Tábořík P, Klimeš J, Hartvich F, Grygar R (2018) Deep-seated gravitational slope deformations controlled by the structure of flysch nappe outlier: insights from large scale electrical resistivity tomography survey and LiDAR mapping. Geomorphology, 321: 174-187.

Uxa, T., Křížek, M., Krause, D., Hartvich, F., Tábořík, P. and Kasprzak, M. (2018): Comment on 'Geophysical approach to the study of a periglacial blockfield in a mountain area (Ztracené kameny, Eastern Sudetes, Czech Republic)' by Stan et al. (2017). Geomorphology, accepted. online

Štěpančíková, P., Fischer, T., Stemberk, J., Novakova, L., Hartvich, F., Figueiredo, P.M. (2019): Active tectonics in the Cheb Basin: youngest documented Holocene surface faulting in Central Europe? Geomorphology, Vol. 327, Pages: 472-488 DOI: 10.1016/j.geomorph.2018.11.007

Balek, J., Klimeš, J., Blahůt, J., Štroner, M., Urban R., Hartvich, F. (2019): Shallow landslide movements in clay rich rocks detected during subnormal precipitation period. Acta Geodyn. Geomater., 16:409-417.

Blahůt J, Mitrovic-Woodell I, Baroň I, René M, Rowberry MD, Blard P-H, Hartvich F, Meletlidis S (2019): Volcanic edifice collapse events recorded on a fault plane: San Andrés Landslide, Canaries, Spain. Tectonophysics.

Šolcová, A., Jamrichová, E., Horsák, M., Pařil, P., Heiri, O., Květoň, J., Křížek, M., Hartvich, F., Hájek, M., Hájková, P. (2020): Abrupt vegetation and environmental change since the MIS 2: a unique paleorecord from Slovakia (Central Europe). Quaternary Science Reviews, vol.230, AN 106170

Hartvich, F., Tábořík, P., Šobr, M., Janský, B., Kliment, Z., and Langhammer, J. (2020) Landslide‐dammed lake sediment volume calculation using waterborne ERT and SONAR profiling. Earth Surf. Process. Landforms, https://doi.org/10.1002/esp.4977.
Dpt. of physical geography and geoecology, Fac. of Science, Charles University

Lectures:
2004 - Practicals in mathematical geography
2008 - 2017 Selected chapters from the physical and human geography of Czechia
2008 - Selected chapters from the Physical Geography and Geoecology
2009 - Methods in physical geography II
2010 - Field practicals in physical geography
2011 -2017 Computer applications in physical geography
2013 - Application of geoinformatics in physical geography
2011 - Structural and tectonic geomorphology
2016 - Floods in the landscape
2016 - Modelling of physical-geographical processes

Supervisor (bachelor theses):
Roman Hošek (KFGG, PřF UK, 2010 – 2011)
Soňa Merlíčková (KFGG, PřF UK, 2010 – 2012)
Lukáš Šmídek (KFGG, PřF UK, 2010 – 2011)
Veronika Bakešová (KFGG, PřF UK, 2012 – 2013)
Radek Kučera (KFGG, PřF UK, 2015 – 2018)

Consultant (bachelor theses):
Monika Peštová (Fac. of informatics and management, UHK, 2017-2018)

Supervisor (master theses):

Bc. Jitka Mutinská (KFGG, PřF UK, 2008 – 2011)
Bc. Lukáš Šmídek (KFGG, PřF UK, 2011 – 2013)
Bc. Roman Hošek (KFGG, PřF UK, 2011 – 2013)
Bc. Soňa Merlíčková (Dpt. of geography, Fac. of Science, UJEP, 2013 – 2016)
Bc. Pavel Sedláček (KFGG, PřF UK, 2016 – present)
Bc. Pavla Draxlerová (KFGG, PřF UK, 2018 – present)
Bc. Alexandra Dergunova (KFGG, PřF UK, 2019 – present)
Bc. Šárka Burkytová (KFGG, PřF UK, 2019 – present)
Bc. Barbora Paulusová (KFGG, PřF UK, 2020 – present)

Consultant (master theses):
Bc. Michala Housarová (KFGG, PřF UK, 2005 – 2007)
Bc. Leona Findžová (KFGG, PřF UK, 2020 – present)

Consultant (master theses):
Mgr. Michala Housarová (KFGG, PřF UK, 2007 – 2010)
Mgr. Radka Kalinová (ÚPSG, PřF UK, 2016 – present)
Head of the control board of the Czech Association of Geomorphologists

Member if the IAEG

Member of the Examination Board for State Examinations and Commission for Theses Defense in the Bachelor, Master and Doctoral Study Programms of Physical geography, Faculty of Sciences, Charles University, Prague, Czech Republic

Member of the Scientific Board of the Český Ráj Geopark
Language skills

English C2
French B2
German A2


Other skills

- advanced GIS user (MapInfo, ArcView, ArcGIS/ArcInfo, Surfer, SAGA Gis, QGIS, Global Mapper)
- advanced 3D imagery sw user (Agisoft Photoscan, PolyWorks, CloudCompare, Voxler)
- computer hardware specialist
- driving license A, B a B+E
- licensed UAV pilot
- licensed small vessel captain

Films

Movements (2015) – Documentary on research of the team on Svalbard (45 min.). In cooperation with the Audiovisual Department of AS Service Center,
Landscape in movement / Silent menaces (2018) – Series of 6 documentary films on various dangerous natural processes, studied by respective teams (25 min). In cooperation with the Audiovisual Department of AS Service Center,

Lectures for general public

Seminar for broad audience organized to commemorate 90. anniversary of the Dneboh landslide. Mnichovo Hradiště. 26.-28.5. 2016
Projection of documentary "Movements" on the work of Czech researchers in High Arctic followed by a discussion with Dr. Hartvich. 13.9.2017, Faculty of Science, Chares University, Prague
Projection of documentary "Movements" on the work of Czech researchers in High Arctic followed by a discussion with Dr. Hartvich. 8.11.2017, Ostrava Planetarium, Ostrava
Projection of documentary "Landscape in movement" from the cycle "Silent menaces" followed by a discussion with Dr. Hartvich. 7.11.2018, Letohrad secondary grammar school
Projection of documentary "Landscape in movement" and "Earthquake swarms" from the cycle "Silent menaces" followed by a discussion with Dr. Hartvich. 19.4.2018, Secondary grammar school of J. S. Machar, Brandýs nad Labem
Projection of documentary "Landscape in movement" from the cycle "Silent menaces" followed by a discussion with Dr. Hartvich. 13.10. 2019, Headquarters of the AS at Národní st.

Books

Dvořáčková V, Mádlová V, Šoukal J, Balík K, Bičáková O, Blahůt J, Čermák I, Černý M, Fojtíková L, Glogar P, Hartvich F, Havelcová M, Káš V, Kloužek J, Málek J, Mužík L, Novák M, Nováková L, Rybář J, Stemberk J, Stemberk J, Straka P, Suchý T, Sýkorová I, Szameitat A, Štěpančíková P, Tábořík P, Weishauptová Z (2018): Science below Rokoska Hill. History of the Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS and its predecessors. Masaryk Institute and Archives of the CAS, Praha, 231 p. [in Czech]

Řešené projekty

Řešeno v letech: 2023-2027

Ukončené projekty

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Přednášky, Semináře/Workshopy

Workshop navazuje na aktivity řešené v rámci programu Strategie AV21 Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život. Rádi bychom zde představili část výzkumů vzniklých v rámci projektu a zároveň nabídli prostor pro další zájemce a badatele zabývající se pohromami, katastrofami a dalšími nouzovými situacemi (emergencies). Cílem je ukázat jednak náchylnost společností k různým druhům pohrom a katastrof, jednak poukázat na možnosti jejich zkoumání. Rovněž lze prezentovat jakékoliv výsledky vzniklé s podporou Strategie AV21 Město jako laboratoř změny.

Image
Worshop Pohromy a katastrofy

Tiskové zprávy

Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH AV ČR) a z Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity (MU) zkoumali letos v březnu ve spolupráci s kolegy z tchajwanské National Central University a National Changhua University současné tektonické zlomy a také s nimi související sesuvy, které vznikly při zemětřeseních v nedávné době, takzvané koseismické sesuvy. Výzkum těchto jevů probíhá za použití moderních strukturně-geologických, sedimentologických a geomorfologických metod a je realizován v rámci dvoustranného projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky a tchajwanskou National Science and Technology Council. Výsledky získané na tomto vzdáleném tropickém ostrově tedy bude možné v budoucnu využít i v Česku.

Tisková zpráva na webu Akademie věd ČR

Články / Knihy

Inženýrští geologové z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH) začali s průzkumem trhlin v pískovcovém skalním masívu na zřícenině hradu Vranov v obci Malá Skála na Turnovsku. Na skálu ve vyhledávané turistické oblasti umístili speciální snímače, které jim umožní s velkou přesností sledovat směr, velikost a rychlost pohybů na trhlinách. Výsledky měření budou využity pro vyhodnocení účinnosti probíhajících sanačních prací a návrh případných dalších opatření. Instalace monitoringu v této lokalitě je také jedním z praktických výsledků spolupráce Akademie věd ČR s veřejnou sférou v rámci Strategie AV21, výzkumný program Město jako laboratoř – Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život. Geologové, stavbaři, archeologové a historici v něm pomáhají mimo jiné se zabezpečením kulturních památek.

Regiony24.cz

Tiskové zprávy

Inženýrští geologové z ÚSMH začali s průzkumem trhlin v pískovcovém skalním masívu na zřícenině hradu Vranov v obci Malá Skála na Turnovsku. Na skálu ve vyhledávané turistické oblasti umístili speciální snímače, které jim umožní s velkou přesností sledovat směr, velikost a rychlost pohybů na trhlinách. Výsledky měření budou využity pro vyhodnocení účinnosti probíhajících sanačních prací a návrh případných dalších opatření. Instalace monitoringu v této lokalitě je také jedním z praktických výsledků spolupráce Akademie věd ČR s veřejnou sférou v rámci Strategie AV21 výzkumného programu Město jako laboratoř – Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život.

Tiskové zprávy

Vědci zjistili, že reliéf severomoravského pohoří Rychlebské hory vymodelovala dávná silná zemětřesení, která byla s největší pravděpodobností vyvolána tlakem a pohybem ledovce. Až dosud se totiž předpokládalo, že se v této oblasti žádné větší seismické jevy v minulosti nevyskytovaly. Závěr vyplývá z výzkumu mezinárodního vědeckého týmu vedeného RNDr. Petrou Štěpančíkovou, Ph.D., z Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR. Odborný článek na toto téma publikovali badatelé v americkém časopise Earth and Planetary Science Letters, jenž patří do top 10 ve svém oboru.

tisková zpráva na webu Akademie věd ČR

Videozáznamy

Podle dochovaných legend formovaly krajinu u Lidečka na Vsetínsku pekelné síly.
Vědci se je teď snaží objasnit. Překvapivé stopy zemětřesení hledá na jihovýchodě Moravy mezinárodní tým složený z geologů z Ústavu struktury a mechniky hornin Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity, kteří so přizvali své kolegy z Taiwanu.

Česká televize - i-vysílání, Události v regionech (Brno), host: Dr. Filip Hartvich, Dr. Ivo Baroň a Dr. Jan Klimeš

Videozáznamy

CNN Prima news, živý vstup host: geolog ředitel ÚSMH Dr. Filip Hartvich mluví o důsledcích požáru u Hřenska

Videozáznamy

Sesuvy půdy, zemětřesení, povodně, sucho, nebezpečí z vesmíru. Síla člověka a síla přírody. Kdo vítězí? První díl série dokumentárního cyklu Akademie věd České republiky.
Mluví Josef Stemberk, Jan Klimeš, Jan Blahůt, Filip Hartvich, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR.

V následné debatě pak jak hosté Josef Stemberk, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Miroslava Hálová, Ústav státu a práva AV ČR a inženýrský geolog Jan Král.

Česká televize i-vysílání, nahrávka od 0:51. Vysíláno v 20:32h (premiéra 20.9.2019 na ČT24, 20:00hod)

Videozáznamy

Čeští badatelé vymýšlejí přístroje a zkoumají na Špicberkách nejnepatrnější pohyby horských masivů. Jsou schopni předpovědět i strašlivě ničivá zemětřesení, jako bylo například to v Japonsku v roce 2011.

Opakovaní dokumentu na ČT2 (17:05hod)

Přednášky

Krajina se stále se vyvíjí a dokáže mohutně odpovídat na změny, které v ní my lidé často necitlivě děláme. Film ukáže praktické příklady toho, jak se pro nás může stát hrozbou i zdánlivě nehybná krajina, a to často naším vlastním přičiněním. Film představuje, jak naši krajinu sledují čeští geologové a co vše z ní dokážou svým nebývale dlouhodobým a unikátním monitoringem vyčíst. Dotkne se tedy praktických situací reálně se dějících u nás v České republice. Na promítání naváže beseda.

Přednáška v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky, budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

Videozáznamy

Daleko na arktický sever se každoročně vydává skupina českých geologů z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. Jejich cílem je Hornsund. Nejjižnější zátoka ostrova Západní Špicberky, kde vědci už 11 let pomocí unikátního přístroje pravidelně monitorují pohyby země a mapují dosud neprozkoumaný terén, který byl dříve hluboko pod ledem. Na svou poslední expedici za polární kruh se badatelé Josef, Honza, Filip a Miloš rozhodli přizvat i dva filmaře. Uprostřed nádherné i drsné přírody Špicberských ostrovů, v přívětivém a milém zázemí polské polární stanice, tak vznikl pozoruhodný materiál, který divákovi nabídne blízký vhled do nitra české polární expedice a lidský pohled na vědce samotné. Dokumentární film divákovi postupně odkrývá, co vše badatelé svým citlivým a trpělivým pozorováním přírody dokáží vyčíst nejen z terénu, ze samotných kamenů, ale i z těch nejmenších, neznatelných a doposud nepředvídatelných tektonických pohybů země. Na pozadí úchvatné arktické přírody se tak odvypráví příběh o tom, jak zásadní informace o naší planetě nám může přinést skupina právě těchto vědců. Dokumentární film Pohyby vyrobilo Středisko společných činností AV ČR společně s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR za finanční podpory Akademie věd ČR.

Česká televize, i-vysílání (ČT2, 12:30hoh)

Tiskové zprávy

Čtyřčlenný výzkumný tým pod vedením ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH) RNDr. Josefa Stemberka, CSc., se koncem srpna opět vypravil na několik týdnů za polární kruh na Špicberky. Tentokrát šlo o jubilejní desátou vědeckou výpravu. Na ostrově, jenž je součástí Norského království, se vědci opět zabývali měřením zejména pohybů na tektonických zlomech a problematikou rozsáhlých skalních řícení.

Semináře/Workshopy

Cílem semináře je představit regionální vymezení rizikových oblastí ve vztahu ke strategickým dopravním stavbám, přístupy a zkušenosti v zahraničí, legislativní rámec, stávající platné normy a předpisy, postup při přípravě liniových staveb, územní plánování; IG průzkumy pro projekt stavby, projektovou přípravu stavby; postup při realizaci a sledování liniových staveb. Seminář se pořádá za podpory Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby.

Seminář pořádá Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR ve spolupráci s Českou geologickou službou a Ministerstvem dopravy ČR pro zástupce státní správy, samospráv, ale i odborné a laické veřejnosti.

6. června 2017, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Videozáznamy

Čeští badatelé vymýšlejí přístroje a zkoumají na Špicberkách nejnepatrnější pohyby horských masivů. Jsou schopni předpovědět i strašlivě ničivá zemětřesení, jako bylo například to v Japonsku v roce 2011

ČT2, premiéra (14:55h)

Audiozáznamy

ČRo Plus (Ranní Plus, 9:16 až 9:20 minuta záznamu)

Videozáznamy

Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin zpracovali pro ministerstvo dopravy společně s týmem expertů unikátní analýzu o příčinách sesuvu na dálnici D8.

Články / Knihy

Lidové noviny, 24.10.2016, str. 20

Články / Knihy

Na letošním 51. roční­ku mezinárodního festivalu Academia film Olomouc se stal jedním z nejlepších českých populárně­-vědeckých dokumentárních filmů sní­mek z produkce Akademie věd ČR, nazvaný "Pohyby – za tajemstvím hlubinných procesů Země", který ve finále soutěžil celkem se čtrnácti dalšími českými dokumentárními filmy a nakonec získal cenu poroty. Česká výprava, o níž film pojednává, pracuje pod polárním kruhem obvykle tři až čtyři týdny v roce, po zbytek roku má monitorování osazených pří­ strojů na starosti polská strana, která je na stanici přítomna trvale. Při měření geologové nachodí či najezdí stovky kilometrů na sněžných skútrech i motorových člunech. Divák se může
do této drsné krajiny přenést, obdivovat přírodní krásy, ale také nahlédnout vědecké práci takří­kajíc "pod pokličku".

časopis 21. století, 7/2016, str. 26

Audiozáznamy

Český rozhlas Region - Praha a Střední Čechy (Dopolední Region)

Audiozáznamy

Filip Hartvich a Jan Blahůt v rozhovoru přibližují jak došlo k sesuvu v obci Dneboh v Českém ráji a jak probíhá součastný výzkum.

ČRo Plus (Magazín Leonardo, 21:15 až 25:52 minuta záznamu)

Tiskové zprávy

ÚSMH AV ČR pořádá dne 26.5.2016 seminář pro širokou veřejnost u příležitosti 90. výročí od katastrofy u obce Dneboh (27.6.1926), kdy rozsáhlý sesuv zničil většinu obce. Součástí semináře je terénní exkurze k místu sesuvu u Dnebohu a okolí s odborným výkladem.

Články / Knihy

Akademický bulletin, č. 4/2016, oficiální časopis Akademie věd ČR

Tiskové zprávy

Zvláštní uznání poroty České soutěže získal na 51. ročníku mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc (AFO) film "Pohyby – za tajemstvím hlubinných procesů Země". Film z produkce Akademie věd ČR tak uspěl v konkurenci (ze čtrnácti českých dokumentárních filmů).

zpráva na webu Akademie věd ČR

Tiskové zprávy

Dokumentární film "Pohyby – za tajemstvím hlubinných procesů Země" byl vybrán mezi 14 filmů, které se ve finále utkají o prestižní festivalovou cenu na 51. ročníku mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc. Film vznikl za spolupráce Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Střediska společných činností AV ČR.

zpráva na webu Akademie věd ČR

Semináře/Workshopy

Seminář pro veřejnost pořádaný ÚSMH AV ČR ve spolupráci s Geoparkem Český ráj, o.p.s., městem Mnichovo Hradiště, Správou CHKO Český ráj, Muzeem města Mnichovo Hradiště.
Cílem semináře je představit praktické poznatky, příznaky a rizika svahových pohybů a také připomenutí události katastrofického sesuvu, který v roce 1926 zničil část obce Dneboh. Seminář je pořádán v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby – Strategie AV21.

Čtvrtek 26. 5. 2016 - Přednášky pro veřejnost v prostorách radnice města Mnichovo Hradiště

Sobota 28. 5. 2016 - Komentovaná exkurze na lokalitu sesuvu na Dnebohu a terénní diskuse s odborníky

Semináře/Workshopy

Seminář věnován zejména problematice sesuvů, skalních řícení apod., včetně ochrany proti nim ve spojení s územním plánováním.
Seminář pořádán v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby - Strategie AV21, 3.12.2015 v budově Akademie věd.

Videozáznamy

FTV Prima, Hlavní zprávy, reportáž ze semináře Přírodní hrozby kolem nás(18:15 až 20:20 minuta záznamu)

Tiskové zprávy

Přední evropští odborníci upozorní na nebezpečí, které představují sesuvy svahů a
skalní řícení v Čechách i ve světe - seminář pořádaný v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby - Strategie AV21.

Články / Knihy

Daleko za polární kruh, až na arktický sever se každoročně vydává skupina českých geologů...
Dokumentární film Pohyby vyrobilo Středisko společných činností AV ČR společně s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR za finanční podpory Akademie věd ČR.

časopis 21stoleti.cz

Články / Knihy

Expedice českých vědců za polární kruh je tématem nového dokumentárního filmu, který vyrobilo Středisko společných činností AV ČR společně s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR za finanční podpory Akademie věd ČR.

EnviWeb.cz

Články / Knihy

Akademický bulletin, novinky, oficiální časopis Akademie věd ČR

Tiskové zprávy

Unikátní dokumentární film z expedice českých vědců za polárním kruhem vyrobilo Středisko společných činností AV ČR společně s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR za finanční podpory Akademie věd ČR.


První diváci shlédnou film na jeho premiéře ve čtvrtek 16. dubna 2015 v Olomouci na festivalu populárně-vědeckého dokumentárního filmu Academia Film Olomouc.


zpráva na AV ČR

Články / Knihy

Geologické výzkumy ÚSMH AV ČR v Arktidě, časopis Vesmír č. 94, str.35, 2015/1

Články / Knihy

V děčínské části Dolní Žleb začala stabilizace Žlebské jehly, která patří k významným skalním dominantám labského údolí. Správa železniční dopravní cesty ji původně chtěla odtěžit. Správa CHKO rozhodla, že se věž bourat nemusí, na základě posudku, který zpracoval Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR.
iDNES.cz/Ústí a Ústecký kraj

Články / Knihy

Studio OAT Střediska společných činností AV ČR společně s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR připravuje dokumentární film pod pracovním názvem Čeští vědci na Špicberkách.

21.stoleti.cz

Semináře/Workshopy

14. ročník mezinárodní konference, ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Českou asociací geomorfologů, 23.- 25. duben 2014, Teplice

Semináře/Workshopy

8. ročník konference, pořádající organizace: Svahovky, o.s.,
ve spolupráci se Správou CHKO Broumovsko a
ÚSMH AV ČR v.v.i.

Videozáznamy

Česká televize - (Události, Hlavní zpravodajská relace, 0:43 až 1:38 minuta záznamu)

Semináře/Workshopy

12. ročník mezinárodní konference, ve spolupráci s Českou Asociací Geomorfologů, 18.-20.4.2012 v Sokolově

Videozáznamy

Zemský povrch je stále v pohybu. Má také svoji historii. V poměru k délce lidského života se zdají jeho pohyby nepodstatné, přesto jsou mnohdy spojeny s tragédiemi to když se souhrou celé řady klimatických vlivů urychlí. Jednou z největší tragédií byl například sesuv zeminy, který u nás v roce 1926 smetl vesnici Dneboh. V druhé polovině 90. let minulého století při záplavách na Moravě zase desítky sesuvů ohrožovaly množství lidí. Proto je důležité hledat a mapovat místa, která jsou náchylná k sesuvům a kde se hornina pohybuje třeba i jen po desetinách milimetrů za rok, abychom pak byli schopni říci POZOR, zde stojíme před nebezpečím. Uvidíme, jak se sledují i neznatelné pohyby, poznáme, jak se nebezpečné oblasti vyhledávají a seznámíme se situací v Dnebohu.