RNDr. Josef Stemberk CSc.

Řešené projekty

Ukončené projekty

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Audiozáznamy

Trhliny v pískovcové skále hradu Vranov nad obcí Malá Skála na Turnovsku začali zkoumat odborníci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd. V turisticky vyhledávané lokalitě měření pomůže ze sanací masivu. Vedoucím projektu a hostem pořadu je Josef Stemberk z oddělení inženýrské geologie Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd.

ČRo Plus (Pořad Odpolední Plus - Věda Plus, od 17:33:54 do 17:40:11 minuty záznamu)

Články / Knihy

Inženýrští geologové z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH) začali s průzkumem trhlin v pískovcovém skalním masívu na zřícenině hradu Vranov v obci Malá Skála na Turnovsku. Na skálu ve vyhledávané turistické oblasti umístili speciální snímače, které jim umožní s velkou přesností sledovat směr, velikost a rychlost pohybů na trhlinách. Výsledky měření budou využity pro vyhodnocení účinnosti probíhajících sanačních prací a návrh případných dalších opatření. Instalace monitoringu v této lokalitě je také jedním z praktických výsledků spolupráce Akademie věd ČR s veřejnou sférou v rámci Strategie AV21, výzkumný program Město jako laboratoř – Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život. Geologové, stavbaři, archeologové a historici v něm pomáhají mimo jiné se zabezpečením kulturních památek.

Regiony24.cz

Tiskové zprávy

Inženýrští geologové z ÚSMH začali s průzkumem trhlin v pískovcovém skalním masívu na zřícenině hradu Vranov v obci Malá Skála na Turnovsku. Na skálu ve vyhledávané turistické oblasti umístili speciální snímače, které jim umožní s velkou přesností sledovat směr, velikost a rychlost pohybů na trhlinách. Výsledky měření budou využity pro vyhodnocení účinnosti probíhajících sanačních prací a návrh případných dalších opatření. Instalace monitoringu v této lokalitě je také jedním z praktických výsledků spolupráce Akademie věd ČR s veřejnou sférou v rámci Strategie AV21 výzkumného programu Město jako laboratoř – Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život.

Nezařazeno

Česká televize, i-vysílání, Události v regionech, v reportáži: Josef Stemberk, Jan Blahůt a Ondřej Racek (od 11:59 minuty záznamu)

Články / Knihy

MUZEJNÍ GEOLOŽKA ZUZANA VAŘILOVÁ O NESTABILNÍ KRAJINĚ POD NAŠIMA NOHAMA. Rozhovor JANNIHO VORLÍČKA

Žatecký a lounský deník | 08.07.2022 | Rubrika: Ústecký kraj | Strana: 3

Články / Knihy

www.seznamzpravy.cz/clanek

Články / Knihy

Více než sedm stovek nestabilních objektů našli při nedávném průzkumu pracovníci Akademie věd (ÚSMH AV ČR) na nebezpečném skalním masivu v Ledči nad Sázavou. Uvádí to jejich závěrečná zpráva. Jak bude skalní stěna sanována, nyní projednávají představitelé města a kraje s projektanty.

iDnes.cz/zpravodajství/Jihlava

Přednášky

Přednáška Dr. Josefa Stemberka o důvodech i důsledcích sesuvu na dálnici D8 byla součástí doprovodného programu k výstavě Nestabilní podloží: sesuvy, životy & perspektivy v Muzeu města Ústí nad Labem.

Přednášky

V přednášce dr. Josefa Stemberka budou na příkladu 6 základních principů pro inženýrsko-geologický průzkum ve vztahu ke svahovým deformacím rozebrána hlavní pochybení, která vedla ke vzniku sesuvu a zavalení rozestavěné dálnice D8 v červnu 2013.

Muzeum města Ústí nad Labem, od 17:00hodin

Přednáška je doprovodním programem výstavy Nestabilní podloží: sesuvy, životy & perspektivy v Muzeu města Ústí nad Labem, která přibližuje sesuvy zemin a hornin v České republice jako společenský fenomén, který po generace ovlivňuje životy lidí ve své blízkosti. Výstavu je možné zhlédnout do 3. dubna 2022.

Články / Knihy

Skalní masiv nad řekou a silnicí do průmyslové zóny v Ledči nad Sázavou je v ještě horším stavu, než se předpokládalo. Bezprostředním pádem tu hrozí řada objektů. Sanace skal tak zřejmě bude velice náročná a drahá. Pracovníci Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd přijeli do Ledče už poněkolikáté. Na masivu, který hrozí zřícením, doplňovali čidla monitorující pohyb skalních bloků. Zároveň označili místa, která bude nutné zcela odstranit nebo ukotvit.

Zdroj: iDNES.cz, Jihlava

Videozáznamy

Měsíc je už v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku uzavřená silnice třetí třídy, která vede k místní firmě. Stále tam hrozí pád kamenů ze skalního masivu a k tomu také jeho sesuv. Aby se mohla naplánovat správná sanace, je potřeba celý skalní blok důkladně prozkoumat. V pátek proto vyrazili na místo experti.

Zdroj:Česká televize - i-vysílání, Studio ČT24

Videozáznamy

Sesuvy půdy, zemětřesení, povodně, sucho, nebezpečí z vesmíru. Síla člověka a síla přírody. Kdo vítězí? První díl série dokumentárního cyklu Akademie věd České republiky.
Mluví Josef Stemberk, Jan Klimeš, Jan Blahůt, Filip Hartvich, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR.

V následné debatě pak jak hosté Josef Stemberk, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Miroslava Hálová, Ústav státu a práva AV ČR a inženýrský geolog Jan Král.

Česká televize i-vysílání, nahrávka od 0:51. Vysíláno v 20:32h (premiéra 20.9.2019 na ČT24, 20:00hod)

Články / Knihy

Nadměrné srážky a zemětřesení. Dva faktory, které samy o sobě či při vzájemné kombinaci mohou vyústit v ničivé sesuvy a znamenat smrt mnoha lidí i obrovské ekonomické škody. Problematice se věnují odborníci z Celosvětového centra excelence pro snižování rizik ze sesuvů, jehož členy jsou i vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.

Články / Knihy

Nadměrné srážky a zemětřesení. Dva faktory, které samy o sobě či při vzájemné kombinaci mohou vyústit v ničivé sesuvy a znamenat smrt mnoha lidí i obrovské ekonomické škody. Problematice se věnují odborníci z Celosvětového centra excelence pro snižování rizik ze sesuvů.

Čtvrtletník A / Věda a výzkum 01/2021 (str. 70-73), časopis Akademie věd o projektech pracovišť AV ČR a o vědeckých novinkách

Videozáznamy

Čeští badatelé vymýšlejí přístroje a zkoumají na Špicberkách nejnepatrnější pohyby horských masivů. Jsou schopni předpovědět i strašlivě ničivá zemětřesení, jako bylo například to v Japonsku v roce 2011.

Opakovaní dokumentu na ČT2 (17:05hod)

Tiskové zprávy

Americký národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vytváří pomocí analýzy sdělovacích prostředků celosvětovou databázi sesuvů hornin a zemin. Spolupracují na ní vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. Na portál může nyní přispět i česká laická veřejnost.

zpráva na webu Akademie věd ČR

Články / Knihy

V roce 2009 byla vypravena ve spolupráci s profesorem Stefanem Caconem z Vratislavské univerzity první polární expedice ÚSMH AV ČR. Cílem bylo najít v okolí polské polární stanice Hornsund vhodná místa pro zahájení vysoce přesného monitoringu pohybů na zlomech v oblasti jihozápadních Špicberk. V současné době je v okolí polské polární stanice osazeno vysoce citlivými prostorovými extenzometry TM-71 celkem 5 zlomů. Jejich automatizovaný celoroční provoz zajišťují solární panely, které spolehlivě dodávají energii s výjimkou 2,5 až 3 měsíců během polární noci. Zároveň jsou monitorovány další dva zlomy pomocí lineárních odporových extenzometrů. Ty slouží i pro monitoring vybraných svahových deformací v okolí polární stanice. Na jižním břehu fjordu, v lokalitě zvané Stonehenge, probíhá výzkum akumulací skalních řícení.

časopis Vesmír č.99, 1/2020

Články / Knihy

V několika městech po celém Česku probíhá výzkum odborníků z Akademie věd ČR (AV ČR). Jde o monitoring šíření tepla ve skalách, zmapování stavu a možnému zabránění jejich zřícení.
Podle ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR Josefa Stemberka nemá současný výzkum ve světě obdoby, přičemž se obecně ví, že šíření tepla má pro skály vskutku destruktivní následky. Jde o jeden z hlavní faktorů v jejich případném zborcení.

časopis 21 století 11/2019, strany: 24 - 31

Články / Knihy

Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Geofyzikálního ústavu AV ČR monitorují šíření tepla ve skalách v několika městech v Česku. Poznatky z výzkumu pomohou zmapovat stav skal a zabránit jejich zřícení a ohrožení obyvatel. Výzkum se soustředí na všechny hlavní horniny českého masivu. Kromě Děčína se provádí i v Karlových Varech, Ledči nad Sázavou a v pražském Podolí, kde se čas od času skála zřítí. Dalším městem, kde by měl výzkum pokračovat, je Český Krumlov. Srovnávací lokality mají vědci ještě v jiných klimatických oblastech – v Peru, v Arktidě..

Tento projekt je součástí programu Strategie AV21, který se zabývá tématy důležitými pro společnost, jejichž řešení vyžaduje mezioborovou spolupráci.

ČT24, zpravodajství´

Videozáznamy

Sesuvy půdy, zemětřesení, povodně, sucho, nebezpečí z vesmíru. Síla člověka a síla přírody. Kdo vítězí? První díl série dokumentů Akademie věd České republiky.

Česká televize i-vysílání (premiéra na ČT24, 20:00hod)

Videozáznamy

Diskuse odborníků k tematickému dokumentu Krajina v pohybu AV ČR. Hosty moderátora Václave Moravce: geolog Josef Stemberk, právnička Miloslava Hálová a inženýrský geolog Jan Král.

Česká televize i-vysílání (premiéra na ČT24)

Tiskové zprávy

Čtyřdílný populárně-vědecký cyklus dokumentárních filmů Akademie věd České republiky (AV ČR) Tiché hrozby, který srozumitelnou formou přibližuje současný výzkum největších přírodních hrozeb v České republice, odvysílá v září a říjnu Česká televize ve speciálním pořadu Václava Moravce na programu ČT 24. Po projekci jednotlivých filmů bude následovat debata s odborníky. Diváci se tak seznámí nejenom s prací vědců, ale i s nejnovějšími poznatky v oblastech, jako je například výzkum sesuvů, zemětřesení, klimatu či kosmického počasí. První díl cyklu na téma Krajina v pohybu televize uvede v pátek 13. září v hlavním vysílacím čase od 20.00 do 21.30 hod. Hosty budou RNDr. Josef Stemberk, CSc. z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a odborný supervizor cyklu Tiché hrozby, dále JUDr. Miloslava Hálová z Ústavu státu a práva AV ČR a RNDr. Jan Král z Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy. Další tři díly odvysílá televize 20. a 27. září a 4. října. Budou věnovány tématům zemětřesení (Zemětřesné roje), nebezpečným atmosférickým jevům (Bouřlivé počasí) a nebezpečí zvesmíru (Blízký vesmír). Dokumentární cyklus Tiché hrozby vychází z nejzajímavějších výzkumných témat výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21. Vyrobil jej společně s vědci Odbor audiovizuálních technologií Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

Videozáznamy

Daleko na arktický sever se každoročně vydává skupina českých geologů z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. Jejich cílem je Hornsund. Nejjižnější zátoka ostrova Západní Špicberky, kde vědci už 11 let pomocí unikátního přístroje pravidelně monitorují pohyby země a mapují dosud neprozkoumaný terén, který byl dříve hluboko pod ledem. Na svou poslední expedici za polární kruh se badatelé Josef, Honza, Filip a Miloš rozhodli přizvat i dva filmaře. Uprostřed nádherné i drsné přírody Špicberských ostrovů, v přívětivém a milém zázemí polské polární stanice, tak vznikl pozoruhodný materiál, který divákovi nabídne blízký vhled do nitra české polární expedice a lidský pohled na vědce samotné. Dokumentární film divákovi postupně odkrývá, co vše badatelé svým citlivým a trpělivým pozorováním přírody dokáží vyčíst nejen z terénu, ze samotných kamenů, ale i z těch nejmenších, neznatelných a doposud nepředvídatelných tektonických pohybů země. Na pozadí úchvatné arktické přírody se tak odvypráví příběh o tom, jak zásadní informace o naší planetě nám může přinést skupina právě těchto vědců. Dokumentární film Pohyby vyrobilo Středisko společných činností AV ČR společně s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR za finanční podpory Akademie věd ČR.

Česká televize, i-vysílání (ČT2, 12:30hoh)

Články / Knihy

Ředitelství silnic a dálnic dostalo pokutu 50 tisíc, protože ani přes výzvy soudu nevydalo výsledky měření o pohybu svahu na rozestavěné dálnici D8 na Ústecku v červnu 2013. Bez nich nemůže být dokončen posudek důležitý pro rozhodnutí soudu.
Soud zadal posudek opět Ústavu struktury a mechaniky hornin. Tomu však ŘSD dosud nedodalo důležité podklady. A nepomohla ani výzva soudu z letošního 24. června. Ředitel ústavu Josef Stemberk poukázal v dopise soudu na to, že "chybí výsledky inklinometrického monitoringu u vrtů IN7 a IN8". Inklinometry jsou zařízení měřící pohyby ve svahu. Výsledky měření z těchto dvou vrtů mohou mít významný vliv na závěry zpracovávaného posudku. Ústav požádal soud o prodloužení termínu odevzdání posudku do 27. září a soud mu vyhověl.

www.idnes.cz/zpravy

Tiskové zprávy

Nová publikace upozorňuje na zohlednění nebezpečí sesuvů při územním plánování. Nová publikace odborníků Akademie věd České republiky upozorňuje na nebezpečí a rizika, která představují sesuvy při budování sídel a infrastruktury. Jejím cílem je přispět k tomu, aby sesuvy, jako v určitém smyslu slova skrytouhrozbu, úřady, projektanti a stavitelé nepodceňovali,ale aby je řádně zohlednili při plánování využití území. Publikace má oslovit zejména subjekty, které ovlivňují budoucí podobu území, tedy aktéry územního plánování, stavebního rozhodování, projektování a posuzování vlivů na životní prostředí.

Tiskové zprávy

90 let uplynulo od doby, kdy se v prostorách někdejší Vydrovy továrny na výrobu poživatin v pražské Libni usídlil Ústav pro vědecký výzkum uhlí. Posledního čtvrt století nese toto výzkumné pracoviště název Ústav struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR. Výzkum v instituci byl od počátku svázán s uhlím a jeho těžbou, zpracováním a využitím, ale v současnosti se zde badatelé věnují též mnoha dalším oborům zkoumajícím horniny a horninové prostředí. Výročí si ústav připomněl na slavnostním setkání 23. listopadu vreprezentačním zařízení Akademie věd ve Vile Lanna. Součástí vzpomínkové akce bylo představení publikace Věda pod Rokoskou, jež shrnuje dějiny ústavu.

Tiskové zprávy

Celosvětové centrum Excelence pro výzkum rizik ze sesuvů (World Centre of Excellence on Landslide Risk Reduction) je společným projektem Oddělení inženýrské geologie Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR a
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedry fyzické geografie a geoekologie.
Úkolem aktivit centra je dlouhodobě sledovat rozdílné typy svahových pohybů v různých
částech světa a s využitím nových postupů hodnot
it jejich nebezpečí pro společnost. Svou činností má přispět k redukci počtu obětí a škod, které každoročně sesuvy způsobují nejen ve světě, ale i v Česku. Činnost centra patří do výzkumného programu Akademie věd Strategie AV 21v sekci Přírodní hrozby.

Činnost Centra Excelence v letech 2017 až 2020 představí odborníci na semináři, v úterý 20. listopadu 2018 od 9:00 do 11:30 v budově prezidia Akademie věd, Národní 3, Praha 1.

Tiskové zprávy

Tým vědců z Ústavu struktury a mechaniky hornin a Geologického ústavu Akademie věd České republiky vytváří elektronický Atlas prachových částic - Atlas of Dust Particles (http://dustparticleatlas.gli.cas.cz). Jde o první podobnou aplikaci zaměřenou na prezentaci informací o jednotlivých složkách atmosférického prachu, a to nejen pro odborníky, ale i pro laiky.

Videozáznamy

Česká televize - i-vysílání (Studio 6 ČT24), Host: Josef Stemberk

Tiskové zprávy

Čtyřčlenný výzkumný tým pod vedením ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH) RNDr. Josefa Stemberka, CSc., se koncem srpna opět vypravil na několik týdnů za polární kruh na Špicberky. Tentokrát šlo o jubilejní desátou vědeckou výpravu. Na ostrově, jenž je součástí Norského království, se vědci opět zabývali měřením zejména pohybů na tektonických zlomech a problematikou rozsáhlých skalních řícení.

Videozáznamy

Česká televize - i-vysílání (ČT24, Fokus Václava Moravce), host Josef Stemberk


Přírodní katastrofy, živelní pohromy, lidské tragédie a bezmoc. Jak může člověk bojovat s živly? A kdy svými zásahy pomáhá ničit? Sledujte Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Člověk a živly

Tiskové zprávy

Modelování svahových sesuvů či sopečné činnosti, možnost vyzkoušet si objevování struktur pod zemským povrchem při bagrování, ukázky přípravy horninových vzorků pro mikroskopická pozorování, ale i odpovědi na otázky, zda lze díky zvířatům nahradit nemocnou lidskou kost, co je
kolagen a jaký má význam pro fungování lidského těla,
a ještě mnoho dalších zajímavostí
připravil Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH)
pro návštěvníky Veletrhu vědy Akademie věd ČR. Čtvrtý ročník této populárně naučné akce se koná od 7. do 9. června 2018 na
výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech.

Tiskové zprávy

Nová studie přináší osvědčené poznatky o nebezpečí, které představují horské ledovce a trvale zmrzlá půda ve vysokých horách. Vypracovali ji vědci ze Švýcarska ve spolupráci s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR. Jde o oblasti, v nichž se nejvýrazněji projevují klimatické změny způsobující odtávání horských ledovců, vznik nebezpečných sesuvů i skalních lavin a s tím souvisejících povodní. Dokument má přispět k ochraně majetku a životů obyvatel světových velehor včetně Alp.

zpráva na webu Akademie věd ČR

Tiskové zprávy

Návštěvy se ve čtvrtek 22. března 2018 kromě předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové zúčastnili také místopředseda Jan Řídký a členka Akademické rady Lenka Vostrá.

zpráva na webu Akademie věd ČR

Články / Knihy

A manual aimed to help assess natural risks in high mountains, mainly in areas with glaciers and permanently frozen soil, has been issued by an international scientific team including experts from the Czech Academy of Sciences...

Prague Daily Monitor news

Články / Knihy

Pomoci s hodnocením přírodních rizik ve vysokých horách může studie, kterou vypracoval mezinárodní vědecký tým s přispěním odborníků z Akademie věd ČR. Jejich manuál se zaměřuje na nebezpečí spjatá s horskými ledovci na místech s trvale zmrzlou půdou. V takových oblastech mohou klimatické změny vyvolat sesuvy půdy či spustit skalní laviny, které vedou k povodním.

Novinky.cz

Audiozáznamy

ČRo Dvojka (pořad Káva o čtvrté, od 16:04 do 17:00h) Hosté: RNDr. Josef Stemberk, ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Jan Blahut, vedoucí oddělení inženýrské geologie.

Články / Knihy

Program Přírodní hrozby Strategie AV21 přibližuje v článku koordinátor programu Josef Stemberk

čtvrletník Akademie věd A / Věda a výzkum, č. 1/2018

Články / Knihy

Problematiku sesuvů a skalních řícení v České republice nově přibližuje publikace Sesuvy – podceňovaná nebezpečí, kterou v lednu 2018 vydalo Nakladatelství Academia v edici Strategie AV21. Kniha je bezplatně dostupná v síti knihkupectví Academia v Praze, Brně a Ostravě v tištěné i elektronické verzi.

Akademie věd ČR, aktuality, pro média

Tiskové zprávy

Problematiku sesuvů a skalních řícení v České republice přibližuje veřejnosti nová publikace, kterou vydala Akademie věd České republiky (AV ČR). Mezioborové dílo s názvem Sesuvy – podceňované nebezpečí popisuje tuto problematiku nejen z pohledu geologie a geografie, ale i historie, sociologie a práva. Čtivě psaný text srozumitelný i laikům je doplněn fotografiemi a mapami tak, aby co nejlépe představil tento sice lokální, ale velmi nebezpečný a obtížně předvídatelný fenomén, který i v podmínkách ČR ohrožuje lidské životy.

zpráva na webu Akademie věd ČR

Videozáznamy

Česká televize - i-vysílání(Zprávy ČT24, 13:45)

Přednášky

Workshop Velké výzkumné infrastruktury CzechGeo/EPOS, Geofyzikální ústav AV ČR

Přednášky

Konference v Senátu Parlamentu ČR: Sesuvy – podceňované nebezpečí?

Semináře/Workshopy

Konference v Senátu Parlamentu ČR. Jedním z hlavních témat je inženýrskogeologický průzkum pro liniové stavby ve vztahu k riziku svahových deformací včetně poznatků o sesuvu na dálnici D8 z června 2013, odbornící zde dále představí výsledky mezioborového výzkumu, jenž se zabývá riziky zapříčiněnými sesuvy svahů. Konference je pořádána v rámci Strategie AV 21, výzkumného programu Přírodní hrozby.

Videozáznamy

Téma: Jak zabránit sesuvům půdy nebo jak minimalizovat jejich škody? řešili odborníci na konferenci v Senátu PČR.

Česká televize - i-vysílání (Studio ČT24, od 16:10 minuta záznamu), Host: Josef Stemberk

Videozáznamy

Tiskový briefing v rámci konference o nebezpečí půdních sesuvů konaná v Senátu PČR dne 21. 11. 2017, Vystoupili:
Jitka Seitlová, místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu, Hana Müllerová z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, Josef Stemberk, ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd, Petr Kycl z České geologické služby