Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.

Budova
Velká věž
Patro
2
Číslo místnosti
201
Curriculum vitae

Education:
2001: Czech Academy of Sciences (DrSc.).
1999: VŠB – Technical University of Ostrava, habilitation (Docent).
1971–1974: Institute of Chemical Technology, Prague (CSc.).
1965–1970: Charles University, Faculty of Science, (RNDr.).

Work experiences:
1992–present: Institute of Rock Structure and Mechanics, v.v.i., Czech
Academy of Sciences:
2012–present: senior research scientist;
1997–2012: head of department;
1992–1997: research scientist.
1979–1991: Institute of Geology and Geotechnics, Czechoslovak Academy
of Sciences: research scientist.
1976–1978: Institute of Geology, Czechoslovak Academy of Sciences:
staff member.
1971–1974: Institute of Chemical Technology, Prague: staff member.

Publikační činnost

Vybrané publikace
Články:
- Pavel Straka, Žežulka V., 2019. Linear structures of Nd-Fe-B
magnets: Simulation, design and implementation in mineral
processing: A review. Minerals Engineering 143, 105900.
- Pavel Straka, Sýkorová I., 2018. Coalification and coal alteration
under mild thermal conditions. International Journal of Coal Science
and Technology 5, 358–373.
- Pavel Straka, Bičáková O., Šupová M., 2017. Thermal conversion of
polyolefins/polystyrene ternary mixtures: Kinetics and pyrolysis on
a laboratory and commercial scales, Journal of Analytical and
Applied Pyrolysis, Vol. 128, 196–207.
- Bičáková O., Pavel Straka, 2016. Co-pyrolysis of waste tire/coal
mixtures for smokeless fuel, maltenes and hydrogen-rich gas
production, Energy Conversion and Management, Vol. 116, 203–213.
- Pavel Straka, Bičáková O., 2014. Hydrogen-rich gas as a product of
two-stage co-gasification of lignite/waste plastics mixtures,
International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 39, Issue 21,
10987–10995.
- Pavel Straka, Náhunková J., Žaloudková M., 2014. Analysis of
unburned carbon in industrial ashes from biomass combustion by
thermogravimetric method using Boudouard reaction, Thermochimica
Acta, Vol. 575, 188–194.
- Bičáková O., Straka Pavel, 2012. Production of hydrogen from
renewable resources and its effectiveness, International Journal of
Hydrogen Energy, Vol. 37, Issue 16, 11563–11578.
- Straka Pavel, Bučko Z. 2009. Co-gasification of lignite/waste-tyre
mixture in a moving bed, Fuel Processing Technology, Vol. 90,
1202–1206.

Kapitoly v knihách:
- Straka Pavel: The use of Lignite for the Thermal Treatment of Waste-
Tyre on a Commercial Scale, Chapter 7. In the book: Advances in
Environmental Research. Editor: Justin A. Daniels, Nova Science
Publishers, New York, 2015, pp.159–172.
- Straka Pavel: Study of the Catalytic Effect of Magnetite in the
Gasification of Chars from the Lignite/Rubber Mixtures. In the book:
Gasification: Chemistry, Processes and Applications. Editor: Baker
M.D., Nova Science Publishers, New York, 2012, pp.315–327.

Přednášky a výuka

- Chemie pro restaurátory uměleckých děl
- Technologie uhlí

Členství

- Člen oborových rad doktorských studijních programů:
Energie a paliva, VŠCHT Praha.
Chemie a technologie paliv a prostředí, VŠCHT Praha.
Úpravnictví – Nerostné suroviny, VŠB – Technická univerzita Ostrava.
Hornictví a hornická geomechanika, VŠB – Technická univerzita Ostrava.

- Člen redakční rady časopisu Paliva, vydavatel VŠCHT Praha.
- Recenzent vědeckých časopisů nakladatelství Elsevier a Springer.

Další informace

Současně řešené otázky:
- Katalyzátory tepelné degradace materiálů
- Zpracování organických odpadů
- Fyzikální metody úpravy surovin

Současně řešené projekty:
- Možnosti štěpení odpadního síťovaného polyethylenu na směs
uhlovodíků: technologické ověření metody tepelného zpracování
(Technologická agentura ČR, 2020 – 2022).
- Separace germania z hnědých uhlí (Konsorcium pro výzkum, hlavní
řešitelská organizace Česká geologická služba, 2021 – 2027).

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Články / Knihy

Obliba síťovaného polyetylenu (PEX) stále stoupá. Vyrábí se z něj řada produktů nejen pro instalace a rozvody, ale i tepelná čerpadla či větrací zařízení. Jak ale naložit s PEX odpadem, jehož likvidace podléhá přísným regulím, nesmí být spalován a po třech letech ani skládkován? Odpověď nabízí Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR.

Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz.

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Články / Knihy

Publikace vznikla jako součást výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21. Věnuje se jednak netradičním zdrojům energie, jednak nejvýznamnějším technologiím produkce čistých paliv včetně produkce vodíku. Uvádí rovněž nové metody spalování zahrnující i zacházení s oxidem uhličitým.

Články / Knihy

České ekologické manažerské centrum (CEMC) - provozovatel databáze o environmentálních službách a nového Portálu pro podniky, podnikatele a živnostníky - www.tretiruka.cz

Články / Knihy

Nové zařízení, které dokáže vytvořit silné magnetické pole bez dodávky elektrické energie, patentovali vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR, v. v. i., Technickytydenik.cz

Články / Knihy

Nové zařízení, které dokáže vytvořit silné magnetické pole bez dodávky elektrické energie, patentovali v těchto dnech vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd České republiky.

Články / Knihy

www.scienceworld.cz

Tiskové zprávy

Zařízení, které dokáže vytvořit silné magnetické pole bez dodávky elektrické energie, patentovali vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.

zpráva na AV ČR

Články / Knihy

Metropole-síť internetových novin Regiony24.cz

Články / Knihy

Umíchat beton bez přidání cementu je stejně marné jako upéct vánočku bez mouky. Českým vědcům se podařilo vytvořit stavební hmotu, ve které není cement ani vápno.

Lidové noviny, příloha Věda a technika