RNDr. Jiří Málek, Ph.D.

portret
Budova
D
Patro
2
Číslo místnosti
200
O mně

Narozen 10.ledna 1963 v Praze, Československo

Ženatý, 2 děti

Vzdělání a tituly:
1981-1986: Studium geofyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1986: Titul RNDr. (Rerum naturalium doctoris); Univerzita Karlova v Praze
1997: Titul Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, obor geofyzika

Zaměstnání:
1987 – 1993: Ústav geologie a geotechniky ČSAV
1993 – 1997: GEMI s.r.o., vedoucí geofyzikální sekce
1997 – nyní: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
2003 – 2013: Vedoucí oddělení seismologie ÚSMH AV ČR
2017 – nyní: Vedoucí oddělení seismotektoniky ÚSMH AV ČR

Oblasti vědeckého zájmu:
Lokální seismické sítě, seismická gradiometrie,
Indukovaná seismicita,
Nelineární inverzní úlohy, struktura zemské kůry,
Vulkanická seismologie, seismické roje v západních Čechách a na Islandu
Seismické ohrožení
Rotační seismologie
Studium paleonapětí

https://publons.com/researcher/1730276/jiri-malek/

Publikační činnost

Ademovič, N., Demir V., Cvijič-Amulič S., Málek J., Prachař I. Vackář J. (2021): Compilation of the seismic hazard maps in Bosnia and Herzegovina. Soil dynamics and earthquake engineering 141. DOI: 10.1016/j.soildyn.2020.106500
Brokešová J., Málek J., Vackář J., Bernauer F., Wassermann J., Igel H. (2021): Rotaphone-CY: The Newest Rotaphone Model Design and Preliminary Results from Performance Tests with Active Seismic Sources. Sensors 21. DOI: 10.3390/s21020562
Bernauer F., Behnen K., Wassermann J., Egdorf S., Igel H., Donner S., Stammler K., Hoffman M., Edme P., Sollberger D., Schmelzbach C., Robertsson J., Paitz P., Igel J., Smolinski K., Fichtner A., Rossi Y., Izgi G., Vollmer D., Eibl E., Buske S., Veress C., Guattari F., Laudat T., Mattio L., Sebe O., Olivier S., Lallemand C., Brunner B., Kurzych A., Dudek M., Jaroszewicz L. R., Kowalski J., Bonkowski P. A., Bobra P., Zembaty Z. Vackář J., Málek J., Brokešová J. (2021): Rotation, Strain, and Translation Sensors Performance Tests with Active Seismic Sources. Sensors 21. DOI: 10.3390/s21010264
Brokešová J., Málek J. (2020): Comparative Measurements of Local Seismic Rotations by Three Independent Methods. Sensors 20. DOI: 10.3390/s20195679
Zábranová E., Matyska C., Stemberk J., Málek J. (2020): Eigenoscillations and Stability of Rocking Stones: The Case Study of "The Hus Pulpit" in The Central Bohemian Pluton. Pure and applied geophysics, 177. DOI: 10.1007/s00024-019-02296-z
Lukešová R., Fojtíková L., Málek J., Kolínský P. (2019): Seismic waves velocities inferred from the surface waves dispersion in the Malé Karpaty Mountains, Slovakia. Acta geodynamica et geomaterialia, 16, pp. 451-464. DOI: 10.13168/AGG.2019.0038
Málek J. and Vackář J. (2019): Site-specific probabilistic seismic hazard of Prague (Czech Republic). J. Seismol., 23, pp. 1223-1232. DOI: 10.1007/s10950-019-09859-6
Málek J., Brokešová J., and Novotný O., (2019): Seismic structure beneath the Reykjanes Peninsula, southwest Iceland, inferred from array-derived Rayleigh wave dispersion. Tectonophysics 753, pp. 1 – 14, DOI: 10.1016/j.tecto.2018.12.020
Brokešová J. and Málek J. (2018): Small-aperture seismic array data processing using a representation of seismograms at zero-crossing points. Phys. Earth. Planet. Inter. 280, pp. 53 – 68, DOI: 10.1016/j.pepi.2018.04.010
Málek J., Brokešová J., and Vackář J., (2017): Mid-European seismic attenuation anomaly. Tectonophysics, 712-713, pp. 557-577, DOI: 10.1016/j.tecto.2017.06.003
Entler, S, Málek, J.,and Brokešová, J. (2017): Moderní trendy seismického zabezpečení jaderných elektráren. Bezpečnosť jadrovej energie, 63 (7), 218-224 (in Czech).
Brokešová, J., and Málek, J. (2017): Opticko-mechanický senzorový systém pro měření seismických pohybů půdy a způsob seismického měření s použitím tohoto systému. Patent CZ 306566, Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví, 10-2017
Jechumtálová Z., Šílený J., Málek J. (2017): The Mechanism of Microearthquakes Related to a Gas Storage Using Differently Constrained Source Models: A Case Study of the Háje Location, Czech Republic. Pure and applied geophysics, 174, 177-195 DOI 10.1007/s00024-016-1405-x
Novotný O., Málek J., Boušková A. (2016): Wadati method as a simple tool to study seismically active fault zones: a case study from the West-Bohemia/Vogtland region, central Europe. Stud. Geophys. Geod. 60, DOI: 10.1007/s11200-015-1206-1
Brokešová J. and Málek J. (2016), Small-aperture-array translational and rotational seismograms from distant sources – An example of the Jan Mayen Mw 6.8 of 30 August 2012 earthquake. Phys. Earth. Planet. Inter. 256, 1 – 12, DOI: 10.1016/j.pepi.2016.03.013
Fojtikova L., Kristekova M., Malek J., Sokos E., Csicsay K., Zahradník J. (2016): Quantifying capability of a local seismic network in terms of locations and focal mechanism solutions of weak earthquakes. J. Seismol. 20, 93-106, DOI: 10.1007/s10950-015-9512-1
Brokešová J. and Málek J. (2015), Six-degree-of-freedom near-source seismic motions I: Rotation-to-translation relations and synthetic examples. J. Seismol. 19, 491-509 DOI: 10.1007/s10950-015-9479-y
Brokešová J.,and Málek J. (2015), Six-degree-of-freedom near-source seismic motions II: Examples of real seismogram analysis and S-wave velocity retrieval. J. Seismol. 19, 511-539, DOI: 10.1007/s10950-015-9480-5
Coubal M., Adamovič J., Málek J., Prouza V. (2015), Architecture of thrust faults with alongstrike variations in fault‐plane dip: Anatomy of the Lusatian Fault, Bohemian Massif. Journal of Geosciences 59, 183–208, DOI: 10.3190/jgeosci.174.
Kolínský P., Valenta J., Málek J. (2014), Velocity model of the Hronov-Poříčí Fault Zone from Rayleigh wave dispersion. J.Seismol. 18, 617–635. DOI: 10.1007/s10950-014-9433-4
Benetatos C., Málek J., Verga F. (2013), Moment tensor inversion for two micro-earthquakes occurring inside the Háje gas storage facilities, Czech Republic. J. Seismol. 17, 557–577, DOI: 10.1007/s10950-012-9337-0
Novotný O., Málek J., Žanda L. (2013), Verification of the shallow seismic crustal structure of the western Krušné Hory crystalline unit, Czech Republic, Studia Geophysica Et Geodaetica 57, 507-519, DOI: 10.1007/s11200-012-0215-6
Brokešová J., Málek J (2013), Rotaphone, a Self-Calibrated Six-Degree-of-Freedom Seismic Sensor and Its Strong-Motion Records, Seismol. Res. Let. 84, 737-744, DOI: 10.1785/0220120189.

Přednášky a výuka

Člen oborové rady pro doktorská studia na MFF UK
Konzultant doktorské práce Mgr. Martina Mazance

Členství

Seismological Society of America

Další informace

Řešené projekty

Ukončené projekty

Řešeno v letech: 2015-2017
Řešeno v letech: 2006-2007

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Videozáznamy

Česká televize - i-vysílání, dopolední Studio ČT24, host Jiří Málek, seismolog z ÚSMH AV ČR (živý vstup, od 00:57 minuty záznamu)
 

Video file

Videozáznamy

Česká televize - i-vysílání, Studio 24, vysíláno od 10:05h, host Jiří Málek z ÚSMH AV ČR (živý vstup, od 5:43 minuty záznamu)

Přednášky

Seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulta (MFF) UK Praha, přednáší Jiří Málek z ÚSMH AV ČR.

Přednášky

Seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulta (MFF) UK Praha, přednáší Jiří Málek a Renata Lukešová z ÚSMH AV ČR.

Audiozáznamy

S geologem a vulkanologem Vladislavem Rapprichem se podíváme "na zoubek" nejmladší islandské sopce, která se narodila skoro v přímém přenosu letos v březnu. Na seismologické sítí Reykjanet se podíleli i vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Geofyzikálního ústavu AV ČR.
ČRo Sever – pořad Planetárium (Nahrávka od 0:39min)

Videozáznamy

Česká televize - i-vysílání (Studio 24, od 17:13 - 22:50 minuta záznamu), host: Jiří Málek, geolog, seismolog, Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR

Články / Knihy

Přední čeští odborníci z nejrůznějších oborů se pod vedením agentury CzechInvest vydali na pětidenní technologickou misi po Argentině. Ve dnech 29. října až 2. listopadu 2018 zde jednali o možnostech vědeckotechnické spolupráce v důlním průmyslu, zejména v oblastech jako je důlní technika, geologie a materiálový výzkum a dekontaminace. Mise byla součástí projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky (PROPED) a spoluorganizovalo ji Velvyslanectví České republiky v Buenos Aires. Své znalosti pro posílení bilaterálních vazeb nabídly například státní podnik DIAMO, Česká geologická služba, Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Czechinvest.org/cz

Články / Knihy

Dnešní západ Čech zasáhla v minulosti nejméně dvě zemětřesení, která se zcela vymykají historickým tabulkám. Přišli na to vědci kombinací terénního výzkumu a metod z oboru paleoseismologie. Otřesy byly energií, která se při nich uvolnila, mnohem silnější než ty z doby přístrojového měření. Výzkum se zřejmě časem promítne do stavebních norem.

Aktualne.cz

Audiozáznamy

Odborný seminář, budova Akademie věd ČR Národní 3, Praha 1, 25. 9. 2017, prezentace

Paleoseismologický výzkum na aktivních zlomech v České republice, Petra Štěpančíková, ÚSMH AV ČR


Odhad seismického ohrožení v České republice, Jiří Málek, ÚSMH AV ČR

Semináře/Workshopy

Seminář pro odbornou i laickou veřejnost pořádá Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. ve spolupráci se San Diego State University a Geofyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. za podpory Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby.

Cílem semináře je představit metody a význam výzkumu prehistorických i současných zemětřesení a jeho aplikaci pro hodnocení seismického ohrožení.

25. září 2017,13:00-16:00, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Videozáznamy

V okolí Litoměřic bude jedna z největších seismických sítí v Česku. Vědci tím oblast připravují na hlubinné vrty. Čidla na povrchu a v podzemí budou měřit i mikro otřesy. Z města by se pak do dvou let mělo stát jedno z nejvýznamnějších center pro výzkum geotermální energie v Evropě. Jiří Málek, seismotektonik, Ústav struktury mechaniky hornin AV ČR:Geotermální energie má výhodu v tom, že jednak je relativně čistá, neprodukuje CO2.


Česká televize (Události v regionech Praha, 18:00)

Články / Knihy

Na jižním Islandu došlo nedávno k významné seismické aktivitě, kterou se podařilo zdokumentovat. V této části ostrova totiž provádějí vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR intenzivní výzkum.

21stoleti.cz

Tiskové zprávy

Na svatou Annu zasáhly jižní Island zvýšené otřesy země. Pocítili je i obyvatelé Reykjavíku. Výskyt zemětřesení je v této oblasti častý kvůli aktivnímu rozpínání zemské kůry a sopečné činnosti. Čeští vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR spolu a islandskými seismology a geology oblast poloostrova Reykjanes podrobně monitorují. V roce 2013 zde vybudovali velmi citlivou lokální seismickou síť REYKJANET. Rovněž zde testují seismograf ROTAFON, který sleduje sopku Katla a může varovat před blížící se erupcí.

tisková zpráva na webu Akademie věd ČR

Přednášky

Konference k výročí jaderných havárií ve Fukušimě a Černobylu, přednáší RNDr. Jiří Málek, Ph.D., odd. seismotektoniky ÚSMH AV ČR, budova Akademie věd ČR, Praha

Články / Knihy

Geologové a geofyzici z ÚSMH zahájili projekt, jehož cílem je vybudovat výzkumné centrum při univerzitě v Arba Minch v jižní Etiopii. Toto centrum umožní získávat relevantní data pro analýzu geologických rizik v oblasti – tedy především zemětřesení a sesuvů hornin. Součástí projektu je výuka etiopských studentů v oborech geologie, inženýrská geologie a geofyzika. Činnost centra bude těsně koordinována s výzkumnými aktivitami Světového centra excelence pro výzkum rizik ze sesuvů, které ÚSMH provozuje společně s Přírodovědeckou fakultou UK.

Technický týdeník.cz

Články / Knihy

Do Skalné se sjeli seismologové a další odborníci z Geofyzikálního ústavu v Praze. Tento rok je to totiž třicet let, kdy se na Chebsku zaznamenaly jedny z nejsilnějších otřesů v historii.

Chebský deník.cz

Tiskové zprávy

V listopadu podalo město Litoměřice novou variantu geotermálního projektu do tzv. předvýzvy Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání pro období 2014-20. Stalo se tak pod hlavičkou konsorcia partnerů, mezi které patří i Ústav struktury a mechaniky hornin

Litoměřický deník.cz

Články / Knihy

zpravodajství ČT24, Regiony