Ing. Ivana Sýkorová, DrSc.

Ukončené projekty

Řešeno v letech: 2004-2007

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Články / Knihy

V článku jsou uvedeny poznatky o chemickém složení fosilní pryskyřice nazývané duxit. K analýze sady vzorků, nalezených většinou v mineralizovaných kmenech a uložených v miocenních sedimentech mostecké a sokolovské pánve, byly použity metody elementární analýzy, mikroskopie, chromatografie a infračervené spektroskopie.

Zpravodaj Hnědé uhlí, ročník 2/2019

Články / Knihy

Švartna, zvláštní typ uhelného sedimentu, je v čerstvém stavu obtížně štípatelná podle ploch vrstevnatosti a mimořádně houževnatá ve směru kolmo k vrstvám. Je dobře opracovatelná i leštitelná. Mimořádných vlastností švartny si všimli již od 3. století před naším letopočtem Keltové a vyráběli z ní náramky a jiné ozdoby. V minulosti se používala jako nášlapná deska venkovních schodů nebo se z ní dělaly překlady přes drobné propustky, a to i pro kolejovou dopravu.
V článku jsou shrnuty poznatky o švartně a diskutovány výsledky petrologického a chemického studia švartny, s cílem přesně určit vlastnosti a charakter materiálu.
Složení odpovídá sapropelovému uhlí s lamelární texturou a s nižším obsahem popela a jílovité hmoty a lze tak pro tento materiál použít označení sapropelový uhelný sediment,
sapropelové uhlí nebo sapropelit. Jiná označení se pro nehodí .

Věstník muzejního spolku Rakovník 2018/56

Semináře/Workshopy

3. ročník semináře, ve spolupráci s Bílinskou přírodovědnou společností, 2.- 3. září 2014, Svinčice u Mostu

Přednášky

Na konferenci jsou ve formě posteru prezentovány výsledky analýz fosilních pryskyřic z různých lokalit České republiky