Ing. Jan Balek, Ph.D.

portret
Budova
C
Patro
3
Číslo místnosti
307
O mně

Jsem absolvent Geozézie a kartografie na ČVUT v Praze. Během studia a po něm jsem pracoval jako geodet v komerčních společnostech. V roce 2011 jsem nastoupil do ÚSMH a zpočátku jsem se zabýval především zpracováním fázových měření permanentních GNSS stanic. Doktorát jsem získal v roce 2020, v kterého jsem testoval MEMS akcelerometrický senzor pro kanadskou firmu Measurand. Získal jsem tak určitý přesah do geotechnických zařízení používaných k vysoce přesnému měření náklonů. Nové zkušenosti jsem využil ve spolupráci se společností STATOTEST, se kterou v současné době spolupracuji na vývoji nového autonomního náklonoměrného čidla. Mezi mé hlavní zájmy patří monitoring posunů a přetvoření, jeho automatizace pomocí nových postupů a inovativních softwarových nástrojů, pracování časových řad a zpracování měření obecně. V současné době pracuji na automatizaci vyhodnocení a zpracování dat z unikátního dilatometru TM-71 vyvinutého na ÚSMH. Dále zahajujeme spolupráci s ČVUT v Praze na vývoji a testování malých „low cost“ fázových GNSS přijímačů určených navržených pro autonomní monitoring svahových nestabilit.

Publikační činnost

Balek, J., Urban, R., Štroner, M. (2016): Laboratory testing of the precision and accuracy of the AhapeAccelArray sensor in horizontal installation, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-55-1 / ISSN 1314-2704, June 28 - July 6, 1: 871-878

Urban, R.; Štroner, M.; Balek, J. (2016): Test of the Precision and Accuracy of the ShapeAccelArray Sensor. Geoinformatics FCE, 15(2): 43-58. ISSN 1802-2669.

Kadlečík, P., Lazecký, M., Nico, G., Mascholo, L., Balek, J., Marek, T. (2016): Monitoring of landslide activity by synergic use of X-band, C-band and L-band InSAR in the České Středohoří Mts., Czech Republic. European Space Agency, (Special Publication) ESA SP, SP-740, 6p.

Balek, J., Blahůt, J. (2017): A critical evaluation of the use of an inexpensive camera mounted on a recreational unmanned aerial vehicle as a tool for landslide research Landslides, 14: 1217-1224, ISSN: 1612-510X, doi: https://doi.org/10.1007/s10346-016-0782-7

Klimeš, J.; Hartvich, F.; Tábořík, P.; Blahut, J.; Briestensky, M.; Stemberk, J.; Emmer, A.; Vargas, R., Balek, J. (2017): Studies on selected landslides and their societal impacts: activity report of the Prague World Centre of Excellence, Czech Republic. Landslides. 14(4): 1547-1553. ISSN 1612-510

Blahůt, J., Rowberry, M., Balek, J., Klimeš, J., Baroň, I., Meletlidis, S., Martí, X., (2017): Monitoring giant landslide detachment planes in the era of big data analytics. Advancing Culture of Living with Landslides. Volume 3 Advances in Landslide Technology. Cham: Springer, 2017 - (Mikoš, M.; Arbanas, Ž.; Yin, Y.; Sassa, K.), 333-340. ISBN 978-3-319-53486-2. [World Landslide Forum /4./. Ljubljana (SI), 29.05.2017-02.06.2017]

Urban, R., Štroner, M., Balek, J. (2017): Realization of geodetic network for monitoring of landslide area near Třebenice. In: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 Geodesy and Mine Surveying. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 531-538. ISBN 978-619-7408-02-7.

Blahůt, J.,Klimeš, J., Balek, J., Hájek, P., Červená, L., Lysák, J. (2017): Snow avalanche hazard of the Krkonose National Park, Czech Republic. Journal of Maps. 13(2): 86-90. ISSN 1744-5647

Petronis, M., Valenta, J., Rapprich, V., Lindline, J., Heizler, M., Wyk de Vries, van, B., Shields, S., Balek, J., Fojtíková, L., Tábořík, P. (2018): Emplacement History of the Miocene Zebín Tuff Cone (Czech Republic) Revealed From Ground Geophysics, Anisotropy of Magnetic Susceptibility, Paleomagnetic, and 40Ar/39Ar Geochronology Data. Geochemistry, Geophysics, Geosystems.. 19( 10): 3764-3792. ISSN 1525-2027. doi: https://doi.org/10.1029/2017GC007324

Blahůt, J., Balek, J., Klimeš, J., Rowberry, M., Kusák, M., Kalina, J. (2019): A comprehensive global database of giant landslides on volcanic islands. Landslides 16: 2045–2052. doi: https://doi.org/10.1007/s10346-019-01275-8

Balek, J., Klimeš, J., Urban, R., Štroner, M., Blahůt, J., Hartvich, F. (2019): Shallow movements in clay rich rocks detected during subnormal precipitation period. Acta Geodynamica et Geomaterialia. 4(4): 409-417. ISSN 1214-9705. doi: 10.13168/AGG.2019.0034

Blahůt, J., Balek, J., Eliaš, M., Meletlidis, S. (2020): 3D Dilatometer time-series analysis for a better understanding of the dynamics of a giant slow-moving landslide. Applied Sciencises, 10, 5469.

Členství

Člen České asociace geomorfologů

PhD. student - domovská organizace

České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, Katedra speciální geodézie

PhD. student - téma disertační práce

Sledování svahových deformací s využitím terestrických skenovacích systémů a dalších metod geodetického měření, Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.

PhD školitel

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Články / Knihy

Specializovaný software z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR najde využití při monitoringu mikroposunů objektů a staveb i přírodních skalních útvarů s narušenou statikou. Je levnější a šetří čas individuálním operátorům, kteří sebraná data o mikroposunech museli dosud zpracovávat sami.

Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz.

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Články / Knihy

Kolegové z oddělení inženýrské geologie zkoumají v Peru rozsáhlý sesuv hornin v departementu Cusco společně s místními odborníky. Tento 4,5 kilometru dlouhý sesuv CuyoChico ohrožuje stejnojmennou obec neustálými pohyby. Ty v několika posledních letech způsobily poškození domů, školy, zavlažovacích kanálů a silnic.


zdroj: www.infodnes.cz

Tiskové zprávy

Naši kolegové z oddělení inženýrské geologie zkoumají v Peru rozsáhlý sesuv hornin v departementu Cusco společně s místními odborníky. Tento 4,5 kilometru dlouhý sesuv CuyoChico ohrožuje stejnojmennou obec neustálými pohyby. Ty v několika posledních letech způsobily poškození domů, školy, zavlažovacích kanálů a silnic.

Odborníci obou států proto instalovali v září na budovu místního komunitního centra trvalé monitorovací GPS zařízení, které umožňuje zjistit rychlost pohybu sesuvu a změnu této rychlosti v čase. Díky tomu bude možné identifikovat přesné příčiny pohybů, které mohou souviset se srážkami během obdobím dešťů, zemětřeseními nebo obdobím zavlažování polí. V případě zvýšené aktivity sesuvu lze obyvatele obce varovat před jejími ničivými důsledky.

Monitoring provádí peruánský Národní geologický a báňský úřad (INGEMMET) společně s našim Ústavem struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH), konkrétně Jan Klimeš a Jan Balek, kteří se na instalaci monitorovacího zařízení přímo podíleli.

tisková zpráva na webu Akademie věd ČR