Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Dominik Vöröš, Ph.D.

Oddělení geochemie
(postdoktorand)
 
E-mail - pracovní: laborka230irsm.cas.cz
E-mail - osobní: vorosirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 205, 203, 206
Kancelář: 213 (budova: E, patro: 2)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Vzdělání

2019 Masarykova univerzita v Brně, Ph.D.
Téma disertační práce: Rizikové prvky a mobilita rtuti v dnových sedimentech řeky Bíliny
Školitel: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Vybrané publikace

Vöröš, D., Geršlová, E., Nývlt, D., Geršl, M., Kuta, J. (2019). Assessment of geogenic input into Bilina stream sediments (Czech Republic). Environmental Monitoring and Assessment. 191, 114–125. doi:10.1007/s10661-019-7255

Vöröš, D., Geršlová, E., Díaz-Somoano, M., Sýkorová, I., Suárez-Ruiz, I., Havelcová, M., Kuta, J. (2018a). Distribution and mobility potential of trace elements in the Main Seam of the Most Coal Basin. Int J Coal Geol. 196, 139–147. doi:10.1016/j.coal.2018.07.005.

Vöröš, D., Díaz-Somoano, M., Geršlová, E., Sýkorová, I., Suárez-Ruiz, I. (2018b). Mercury contamination of stream sediments in the North Bohemian Coal District (Czech Republic): Mercury speciation and the role of organic matter. Chemosphere. 2018, 211, 664-673. doi:10.1016/j.chemosphere.2018.07.196.

Fojtík, S., Vöröš, D., Geršlová, E. (2018). Distribution of trace elements in the lower and upper benches of the main coal seam in the Most Basin. Geoscience Research Reports, Prague: Czech Geological Survey, 51, 1, 43–45 (Czech).

VÖRÖŠ, Dominik, Pavla ČECHOVÁ, Milan GERŠL a Eva GERŠLOVÁ, 2016: Geochemical characteristics of soils from the expected contaminated sites in the Odra Hills and Drahany Upland. In Ondřej Polák, Radim Cerkal, Natálie Březinová Belcredi, Pavel Horký, Martin Vacek. Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, s. 1031-1036, 6 s. ISBN 978-80-7509-443-8.

VÖRÖŠ, Dominik, Eva GERŠLOVÁ, Milan GERŠL a Josef ZEMAN, 2015: The distribution and mobility of heavy metals in the soils from Drahany Upland Geoderma, In Ondřej Polák, Radim Cerkal, Natálie Březinová Belcredi. Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, S. 604-609, 6 s. ISBN 978-80-7509-363-9.

Conferences

Vöröš, D., Suárez-Ruiz, I., Díaz-Somoano, M., Geršlová, E., Sýkorová, I. (2017). Inorganic geochemistry of the Early-Miocene low-rank coals in the Most Basin, Czech Republic. In 69 Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology - ICCP. 2017. (oral presentation).

Vöröš, D., Díaz-Somoano, M., Geršlová, E., Suárez-Ruiz, I. (2017). Influence of coal power plants and industrial activities on levels of mercury in Bílina river sediments. In International Conference on Coal Science & Technology and 2017 Australia-China Symposium on Energy. (oral presentation).

Vöröš, D., Geršlová, E., Zeman, J. (2015). Distribution of the heavy metals in the soils from Drahany Upland. In Goldschmidt, 25th Anniversary (poster).

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ResearchGate | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

Není uvedena žádná popularizační činnost.