Mgr. Dominik Vöröš

Oddělení geochemie
(Ph.D. student)
 
E-mail - pracovní: laborka230irsm.cas.cz
E-mail - osobní: vorosirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 205, 203, 206
Kancelář: 213 (budova: E, patro: 2)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

PhD. student

Škola: Masarykova univerzita v Brně
Téma disertační práce: Mobilita těžkých kovů pocházejících z uhelné hmoty v sedimentech řeky Bíliny. Školitel: Mgr. Eva Geršlová, PhD.

Vybrané publikace

VÖRÖŠ, Dominik, Pavla ČECHOVÁ, Milan GERŠL a Eva GERŠLOVÁ, 2016: Geochemical characteristics of soils from the expected contaminated sites in the Odra Hills and Drahany Upland. In Ondřej Polák, Radim Cerkal, Natálie Březinová Belcredi, Pavel Horký, Martin Vacek. Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, s. 1031-1036, 6 s. ISBN 978-80-7509-443-8.

VÖRÖŠ, Dominik, Eva GERŠLOVÁ, Milan GERŠL a Josef ZEMAN, 2015: The distribution and mobility of heavy metals in the soils from Drahany Upland Geoderma, In Ondřej Polák, Radim Cerkal, Natálie Březinová Belcredi. Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, S. 604-609, 6 s. ISBN 978-80-7509-363-9.

 

 


 .

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ResearchGate | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

Není uvedena žádná popularizační činnost.