Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Knihovna
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

 
 

Vedoucí oddělení

 
Mgr. Iva Švihálková
  E-mail: svihalkovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009216

Ostatní pracovníci

Mgr. Magdaléna Nováková

Základní informace

Fond knihovny představuje asi 27 500 svazků z oblasti věd o Zemi. Knihovna získává nové tituly časopisů a knih koupí, dary a výměnou s českými a zahraničními institucemi. Knihovnický systém ISIS postupně nahrazuje systém ALEPH. Knihovna nabízí k výměně ústavem vydávaný časopis Acta Geodynamica et Geomaterialia a Acta Research Reports. Pracovnice knihovny zprostředkovávají meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Knihovna poskytuje i reprografické služby.

Katalog pro vyhledávání knih

 • Vstup do katalogu knih vědecké knihovny AV ČR
 • Lokační značka knihovny (sigla)

  ABB 016

  Otevírací hodiny

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  Sobota:
  Neděle:
  8:00 – 15:00
  8:00 – 15:00
  8:00 – 15:00
  8:00 – 15:00
  8:00 – 15:00

  zavřeno
  zavřeno

  Elektronické informační zdroje

  Elektronické informační zdroje plně dostupné v ÚSMH naleznete zde.

  Wifi síť pro návštěvníky

  Ve studovně knihovny je dostupná wifi síť pro návštěvníky knihovny usmh-host, pro studenty a zaměstnance univerzit a ústavů AV ČR síť eduroam Bližší informace o těchto sítích naleztene zde.