Středisko vědeckých informací
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

 
 

Vedoucí oddělení

 
Mgr. Iva Švihálková
  E-mail: svihalkovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009216

Ostatní pracovníci

Mgr. Magdaléna Nováková

Základní informace

Fond knihovny představuje asi 27 500 svazků z oblasti věd o Zemi. Knihovna získává nové tituly časopisů a knih koupí, dary a výměnou s českými a zahraničními institucemi. Knihovnický systém ISIS postupně nahrazuje systém ALEPH. Knihovna nabízí k výměně ústavem vydávaný časopis Acta Geodynamica et Geomaterialia a Acta Research Reports. Pracovnice knihovny zprostředkovávají meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Knihovna poskytuje i reprografické služby.

Katalog pro vyhledávání knih

 • Vstup do katalogu knih vědecké knihovny AV ČR
 • Lokační značka knihovny (sigla)

  ABB 016

  Otevírací hodiny

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  Sobota:
  Neděle:
  8:00 – 15:00
  8:00 – 15:00
  8:00 – 15:00
  8:00 – 15:00
  8:00 – 15:00

  zavřeno
  zavřeno

  Zdroje

  Státní technická knihovna
  Národní knihovna České republiky
  Web of Science
  Web of Knowledge
  EBSCO
  SCOPUS
  Elsevier

  Wifi síť pro návštěvníky

  Ve studovně knihovny je dostupná wifi síť pro návštěvníky knihovny usmh-host, pro studenty a zaměstnance univerzit a ústavů AV ČR síť eduroam Bližší informace o těchto sítích naleztene zde.