Projekty - současně řešené

Oddělení geochemie

Oddělení: inženýrské geologie | kompozitních a uhlíkových materiálů | neotektoniky a termochronologie | seismotektoniky | struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Odolnost proti křehkému porušení: význam petrografických/mechanických dat pro technologicko-mechanické vlastnosti a životnost drceného kamene (2018 - 2020)
Racionalizace nakládání s použitými sorpčními materiály na bázi aktivního uhlí (2017 - 2020)
Mobilization of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Toxic Heavy Metals among Soil Fractions in El-Tabbin and Shoubra El-Kheima Areas (2016 - 2018)

Oddělení inženýrské geologie

Oddělení: geochemie | kompozitních a uhlíkových materiálů | neotektoniky a termochronologie | seismotektoniky | struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS-Sci) (2017 - 2020)
Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN+ (2017 - 2020)
Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii "RINGEN" (Research INfrastructure for Geothermal ENergy) (2016 - 2020)
Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS) (2016 - 2019)
Dynamika megasesuvu na El Hierru analyzovaná pomocí "big data" za účelem predikce budoucího chování megasesuvů i na dalších vulkanických ostrovech (2016 - 2018)
Vliv napětí daného gravitací na erozi pískovce: fyzikální a numerické modelování (2016 - 2018)
Vývoj geodynamického modelu v rámci LASMO experiment v Grimsel Test Site (Švýcarsko) (2014 - 2018)

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů

Oddělení: geochemie | inženýrské geologie | neotektoniky a termochronologie | seismotektoniky | struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxanovými matricovými prekurzory (2017 - 2020)
Vývoj a komplexní preklinické testování nových kompozitních materiálů pro kostní chirurgii (2015 - 2018)

Oddělení neotektoniky a termochronologie

Oddělení: geochemie | inženýrské geologie | kompozitních a uhlíkových materiálů | seismotektoniky | struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Tektonická aktivita západní části oherského riftu od pozdního kenozoika do současnosti (2016 - 2019)

Oddělení seismotektoniky

Oddělení: geochemie | inženýrské geologie | kompozitních a uhlíkových materiálů | neotektoniky a termochronologie | struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Fyzikální procesy spojené s rojovou seismicitou na rozhraní tektonických desek. (2018 - 2020)
Vývoj a testování statistických a seismických metod pro odlišení přírodními a injektážními fluidy vyvolanými zemětřeseními v blízkosti ropných a plynových ložisek (2016 - 2018)

Oddělení struktury a vlastností materiálů

Oddělení: geochemie | inženýrské geologie | kompozitních a uhlíkových materiálů | neotektoniky a termochronologie | seismotektoniky

Název grantu
Materiálová transformace čistírenského kalu na hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu (2018 - 2020)
Nové postupy termochemické konverze biomasy a odpadů (2018 - 2018)
Pokročilé technologie výroby skel (2017 - 2020)
Fyzikální vlastnosti skel pro aplikaci v infračervené oblasti či v paměťových zařízeních (2017 - 2018)