Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Projekty - současně řešené

Oddělení geochemie

Oddělení: inženýrské geologie | kompozitních a uhlíkových materiálů | neotektoniky a termochronologie | seismotektoniky | struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Radiolytická alterace organické hmoty v uranonosném prostředí (2019 - 2021)
Odolnost proti křehkému porušení: význam petrografických/mechanických dat pro technologicko-mechanické vlastnosti a životnost drceného kamene (2018 - 2020)
Racionalizace nakládání s použitými sorpčními materiály na bázi aktivního uhlí (2017 - 2020)

Oddělení inženýrské geologie

Oddělení: geochemie | kompozitních a uhlíkových materiálů | neotektoniky a termochronologie | seismotektoniky | struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Geofyzika, geotechnika, geomateriály, geotermální energie pro praxi (2020 - 2022)
Napětím a hydraulickým polem řízené zvětrání a eroze granulárních hornin (2019 - 2021)
Reprezentace ČR ve vedení ICL prostřednictvím Centra excelence (2019 - 2021)
Monitoring aktivity křehkých struktur PVP Bukov a dolu Rožná (2018 - 2022)
Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS-Sci) (2017 - 2020)
Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN+ (2017 - 2020)
Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii "RINGEN" (Research INfrastructure for Geothermal ENergy) (2016 - 2020)

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů

Oddělení: geochemie | inženýrské geologie | neotektoniky a termochronologie | seismotektoniky | struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny (2020 - 2023)
Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii (2020 - 2023)
Bioartificiální kardiovaskulární záplaty a cévní náhrady na bázi porcinního kolagenu zesílené nano/mikrovlákny remodelované pomocí kmenových buněk v bioreaktorech (2019 - 2022)
Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxanovými matricovými prekurzory (2017 - 2020)

Oddělení neotektoniky a termochronologie

Oddělení: geochemie | inženýrské geologie | kompozitních a uhlíkových materiálů | seismotektoniky | struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Zastoupení ČR ve vedení INQUA na úrovni komise TERPRO (2020 - 2022)

Oddělení seismotektoniky

Oddělení: geochemie | inženýrské geologie | kompozitních a uhlíkových materiálů | neotektoniky a termochronologie | struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Interaktivní mapa seismického ohrožení ČR (2020 - 2023)
Vymezení zóny částečného vyhojení štěpných stop v zirkonu metodami fission track a mikro-Ramanovskou spektroskopií: klíč k pochopení termochronologického datování, vlastností materiálů na bázi zirkonu a tepelné zralosti zdrojových hornin uhlovodíků (2020 - 2022)
Šestisložkové kontinuální monitorování seismických rojů a dalších zemětřesení v oblasti Long Valley Caldera, Kalifornie (2019 - 2022)
Fyzikální procesy spojené s rojovou seismicitou na rozhraní tektonických desek. (2018 - 2020)

Oddělení struktury a vlastností materiálů

Oddělení: geochemie | inženýrské geologie | kompozitních a uhlíkových materiálů | neotektoniky a termochronologie | seismotektoniky

Název grantu
Příprava a charakterizace amorfních materiálů pro aplikace v infračervené oblasti (2020 - 2021)
Skla propouštějící infračervené záření na bázi oxidů těžkých kovů (2019 - 2021)
Materiálová transformace čistírenského kalu na hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu (2018 - 2020)
Pokročilé technologie výroby skel (2017 - 2020)