Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Projekty - současně řešené

Oddělení geochemie

Název grantu
Fosilní podmořské louky – opomíjený fanerozoický ekosystém: jeho příspěvek k biodiverzitě šelfu a identifikace ve fosilním záznamu (2023 - 2026)
Vliv postgenetických přemen žul na jejich odolnost vůči zvětrávacím procesům v historických stavbách (2021 - 2023)

Oddělení inženýrské geologie

Název grantu
Koseismické sesuvy v pohořích aktivních a stabilizovaných akrečních klínů (2022 - 2024)
Mikroskopická anatomie letokruhů stromů jako zdroj chronologických informací pro optimalizaci stanovení sesuvného hazardu (2022 - 2024)
Horninové prostředí a nerostné suroviny (2020 - 2026)

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů

Název grantu
Studium metod modifikace mechanických vlastností a struktury kolagenní hmoty (2021 - 2023)
Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny (2020 - 2023)
Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii (2020 - 2023)

Oddělení neotektoniky a termochronologie

Název grantu
Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismu (2021 - 2023)

Oddělení seismotektoniky

Název grantu
Přirozená seismicita jako nástroj pro vyhledávání zdrojů geotermální energie (2021 - 2024)
Interaktivní mapa seismického ohrožení České republiky (2020 - 2023)

Oddělení struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Oběhové hospodářství v energetice (2022 - 2026)
Horninové prostředí a nerostné suroviny (2020 - 2026)
Příprava nových materiálů pomocí geopolymerní technologie pro konzervaci a restaurování (2020 - 2024)